Sparen & Beleggen Toolkit

14 handige rekentools voor sparen & beleggen

We hebben 14 rekentools voor sparen en beleggen gemaakt waarmee je zelf alles kunt berekenen. De rekentools voor Sparen & Beleggen Toolkit zijn gemaakt in 4 categorieën. Gebruik onderstaande lijst om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

  1. Hoe veel of hoe snel kun je sparen?
  2. Hoeveel belasting moet je betalen?
  3. Welk rendement maak je?
  4. Vermogen en spaargeld gebruiken en opmaken

De meeste rekentools zijn uitgerust met een handige grafiek en tabel, zodat je de uitkomsten zelf gemakkelijk visueel kan controleren.

Sparen en beleggen toolkit

Hoe veel of hoe snel kun je sparen?

1. Eindkapitaal berekenen – hoeveel geld kun je bij elkaar sparen of beleggen?

Hoeveel geld kun je bij elkaar sparen of beleggen? Bereken wat het te verwachten eindkapitaal is bij sparen of beleggen. Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een jaarlijkse of bij een maandelijkse inleg. Gebruik onze berekening vermogensopbouw als je het eindkapitaal wilt berekenen met naast een periodieke inleg ook één of meerdere jaren met een afwijkende (hogere) inleg.

Sparen & Beleggen: eindkapitaal berekenen

2. Vermogensgroei berekenen bij een periodieke inleg

Bereken de vermogensgroei als je spaart of belegt met een periodieke inleg. Deze berekening berekent en toont de jaarlijkse vermogensgroei (vermogensopbouw) bij een eenmalige en/of periodieke inleg. Deze template houdt ook rekening met indexering van de inleg.

Sparen & Beleggen: vermogensgroei

3. Vermogensopbouw berekenen – hoe groeit je vermogen in de tijd?

Met deze berekening kun je berekenen wat het eindkapitaal en de jaarlijkse toename is van je vermogen als je spaart of belegt. Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een jaarlijkse of bij een maandelijkse inleg. Daarnaast kun je berekenen wat de vermogensopbouw is met een afwijkende inleg voor een aantal perioden.

Sparen & Beleggen: vermogensopbouw

4. Eerder beginnen met sparen – hoeveel meer spaargeld levert dat op?

Bereken het voordeel van eerder beginnen met sparen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met geld sparen voor later. Dit komt vooral door het rente op rente effect: de laatste jaren dat er wordt gespaard, gaat het extra snel als je eerder bent begonnen. Iemand die bijvoorbeeld 10 jaar geld inlegt als hij nog jong is, zal rond zijn pensioen meer geld bij elkaar gespaard hebben dan iemand die 10 jaar later begint en blijft inleggen tot aan zijn pensioen. Met deze rekentool kun je berekenen hoeveel meer geld je bij elkaar kunt sparen als je nu begint met sparen in plaats van pas over een paar jaar. De inleg is hetzelfde, maar de opbrengst is dat zeker niet.

Sparen & Beleggen: eerder beginnen met sparen

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit

5. Meer rente berekenen – wat levert dat op aan extra spaargeld?

Bereken het extra rendement. Veel mensen sparen of beleggen op een ooit in een ver verleden afgesloten rekening. Gewoon doorsparen of beleggen, of is het zinvol om eens te kijken naar een manier met wat meer rendement? Deze berekening vergelijkt twee rekeningen. Bijvoorbeeld je huidige beleggingsrekening en een beleggingsrekening met (iets) meer rendement.  Als resultaat zie je wat sparen of beleggen met (een beetje) meer rendement gedurende een bepaalde looptijd doet.

Sparen & Beleggen: meer rendement

6. Periodieke inleg berekenen – hoeveel geld moet je (periodiek) opzij zetten?

Bereken het periodieke inlegbedrag. Welk bedrag moet je (periodiek) sparen of beleggen om een gewenst spaardoel te bereiken? Deze berekening toont wat je periodiek of eenmalig moet sparen als je over een bekend aantal jaren een bepaald bedrag (spaardoel) bij elkaar gespaard wilt hebben. Als je wilt berekenen wanneer je een spaardoel bereikt hebt bij een bepaalde inleg, gebruik dan onze hoe lang sparen voor een doel berekening.

Sparen & Beleggen: periodieke inleg

7. Hoe lang sparen of beleggen – wanneer is het spaar- of beleggingsdoel bereikt?

Bereken wanneer het doel is bereikt bij het sparen of beleggen? Deze berekening toont de te verwachte looptijd bij het sparen of beleggen voor een doel (geldbedrag) bij een bepaalde inleg en rendement (rente). Als je wilt berekenen hoeveel je opzij moet zetten om je doel bij het sparen of beleggen te bereiken, gebruik dan onze periodieke inleg rekentool.

Sparen & Beleggen: hoe lang sparen?

8. Veilig sparen – met een deposito binnen het depositogarantiestelsel blijven

Bereken de maximale inleg om binnen depositogarantiestelstel te blijven. Bereken met deze berekening hoeveel geld je kunt sparen in een deposito, termijndeposito (of spaarrekening met een vaste rente), zodat je spaargeld gedurende de gehele looptijd onder het depositogarantiestelsel blijft vallen. Je spaargeld is dan altijd veilig en gegarandeerd door De Nederlandse Bank (DNB), als de bank waarbij je spaart maar in Nederland gevestigd is en een vergunning heeft van DNB. Heb je meer spaargeld beschikbaar, sluit dan een deposito bij verschillende banken.

Sparen & Beleggen: veilig sparen

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit

Hoeveel belasting moet je betalen?

Bij sparen en beleggen betaal je meestal vermogensbelasting in box 3. Sinds 2017 is de box 3 belasting progressief, waardoor je meer belasting betaalt als je meer geld heeft.

9. Belasting box 3 berekenen – hoe hoog is de vermogensbelasting?

Wat is de belastingdruk op je (gezamenlijk) vermogen? Bereken hoe hoog de vermogensbelasting is op je spaargeld en vermogen in box 3. Vanaf 2017 is het percentage vermogensbelasting dat je moet betalen over je box 3 vermogen afhankelijk
van de hoogte van je vermogen. De percentages verschillen per jaar. Let op: Als je een fiscaal partner heeft, moet je jullie gezamelijke box 3 vermogen verdelen tussen jezelf en je partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van jullie
gezamenlijke box 3 vermogen in. Je krijgt een waarschuwing als je dit vergeet. Box 3 vermogen: het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Sparen & Beleggen: belasting box 3 berekenen

Welk rendement maak je?

10. Rendement berekenen – welk rendement behaal je bij sparen of beleggen?

Bereken het effectief rendement op sparen of beleggen. Welk effectief rendement behaal je eigenlijk als je alleen weet wat je aan geld inlegt? Deze berekening toont het behaalde effectief rendement als je weet wat je per maand, jaar of eenmalig aan geldbedrag inlegt.

Sparen & Beleggen: effectief rendement berekenen

11. Effectieve rente berekenen – wat is de ‘echte’ rente op je spaarrekening?

Bereken de effectieve rente op je spaarrekening. Wat is de effectieve spaarrente als de rente niet jaarlijks wordt uitbetaald of er opnamekosten zijn? Het effectieve rendement (rente) van een spaarrekening of spaardeposito kan afwijken van de nominale rente als de spaarrente niet jaarlijks, maar bijvoorbeeld per kwartaal bijgeschreven wordt. Bereken met deze rekentool wat in die gevallen de effectieve (echte) spaarrente is. Ook kun je met deze tool de effectieve rente terug rekenen naar de nominale rente.

Sparen & Beleggen: effectieve rente berekenen

12. Gemiddeld rendement berekenen – bij meerdere spaarrekeningen of beleggingen

Wat is het gemiddelde rendement van spaarrekeningen/beleggingen? Deze berekening berekent welk gemiddeld rendement je behaalt als je meerdere spaarrekeningen of beleggingen hebt. Vul het bedrag in dat de rekeningen staat en het effectieve rente (rendement) percentage dat voor de rekeningen geldt.

Sparen & Beleggen: gemiddeld rendement

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit

Vermogen en spaargeld gebruiken en opmaken

13. Vermogensafbouw berekenen – hoe neemt je vermogen af als je geld gaat opnemen?

Hoe lang kun je met een kapitaal doen als je periodiek geld opneemt? Bereken de vermogensafbouw bij periodieke onttrekking. Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde vermogen leven?
  • Hoeveel jaar ik een eenmalige betaling gebruiken voor periodieke kosten?
  • Hoe lang kan ik een (lijfrente)uitkering genieten/verwachten uit een eindkapitaal?

Deze berekening toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een vermogen of kapitaal en toont de vermogenspositie (na belastingen) gedurende de looptijd.

Sparen & Beleggen: vermogensafbouw

14. Spaargeld opmaken – hoeveel van je spaargeld mag je straffeloos opmaken?

Hoeveel van je spaargeld mag je straffeloos opmaken? Bereken het bedrag dat je maandelijks straffeloos mag opmaken. Deze berekening geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan je per maand opmaken, als je spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn? Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

Sparen & Beleggen: spaargeld opmaken

Bestel nu de Sparen & Beleggen Toolkit met €10 korting!

Sparen & Beleggen Toolkit

 

Tags: , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Login

40% introductiekorting op Kalender in Excel
Handel snel om deze deal te bemachtigen.
x