17 handige rekentools voor sparen & beleggen

We hebben 17 (+1) rekentools voor sparen en beleggen gemaakt waarmee je zelf alles kunt berekenen. De rekentools voor Sparen & Beleggen Toolkit zijn gemaakt in 4 categorieën. Gebruik onderstaande lijst om de gewenste rekentool(s) sneller te vinden.

  1. Hoe veel of hoe snel kun je sparen?
  2. Hoeveel belasting moet je betalen?
  3. Welk rendement maak je?
  4. Vermogen en spaargeld gebruiken en opmaken

De meeste rekentools zijn uitgerust met een handige grafiek en tabel, zodat je de uitkomsten zelf gemakkelijk visueel kan controleren.

Sparen en beleggen toolkit

Hoe veel of hoe snel kun je sparen?

1. Eindkapitaal berekenen – hoeveel geld kun je bij elkaar sparen of beleggen?

Hoeveel geld kun je bij elkaar sparen of beleggen? Bereken met dit sjabloon wat het te verwachten eindkapitaal is als je spaart spaart of belegt. Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een jaarlijkse of bij een maandelijkse inleg. Gebruik het sjabloon vermogensopbouw als je het eindkapitaal wilt berekenen met één of meerdere jaren met een afwijkende (hogere) inleg naast de periodieke inleg.

Sparen & Beleggen: eindkapitaal berekenen

2. Vermogensgroei berekenen bij een periodieke inleg

Bereken de vermogensgroei als je spaart of belegt met een periodieke inleg. Dit sjabloon berekent en toont de jaarlijkse vermogensgroei (vermogensopbouw) bij een eenmalige en/of periodieke inleg. Deze template houdt ook rekening met jaarlijkse indexering van de inleg.

Sparen & Beleggen: vermogensgroei

3. Vermogensopbouw berekenen – hoe groeit je vermogen in de tijd?

Met dit sjabloon bereken je wat het eindkapitaal en de jaarlijkse toename is van je vermogen als je spaart of belegt. Je kunt het eindkapitaal berekenen met een jaarlijkse of bij een maandelijkse inleg. Daarnaast kun je berekenen wat de vermogensopbouw is met een afwijkende inleg voor een aantal perioden.

Sparen & Beleggen: vermogensopbouw

4. Eerder beginnen met sparen – hoeveel meer spaargeld levert dat op?

Bereken met dit sjabloon het voordeel van eerder beginnen met sparen. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met geld sparen voor later. Dit komt vooral door het zogenaamde rente op rente effect: de laatste jaren dat er wordt gespaard, gaat het extra snel als je eerder bent begonnen. Iemand die bijvoorbeeld 10 jaar geld inlegt als hij nog jong is, zal rond zijn pensioen meer geld bij elkaar gespaard hebben dan iemand die 10 jaar later begint en blijft inleggen tot aan zijn pensioen. Met dit sjabloon kun je berekenen hoeveel meer geld je bij elkaar kunt sparen als je nu begint met sparen in plaats van pas over een paar jaar. De inleg is hetzelfde, maar de opbrengst is dat zeker niet.

Sparen & Beleggen: eerder beginnen met sparen

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit >

5. Meer rente berekenen – wat levert dat op aan extra spaargeld?

Bereken het extra rendement als je meer spaart. Veel mensen sparen of beleggen op rekening die ze ooit hebben afgesloten. Vervolgens wordt er niet meer naar omgekeken. Moet je nu gewoon doorsparen of beleggen, of is het zinvol om eens te kijken naar een ander vorm van beleggen of sparen met meer rendement? Dit sjabloon vergelijkt twee spaar- of beleggingsrekeningen. Bijvoorbeeld je huidige beleggingsrekening en een beleggingsrekening met (iets) meer rendement. Als resultaat zie je wat sparen of beleggen met (een beetje) meer rendement gedurende een bepaalde looptijd doet.

Sparen & Beleggen: meer rendement

6. Periodieke inleg berekenen – hoeveel geld moet je (periodiek) opzij zetten?

Bereken het periodieke inlegbedrag. Welk bedrag moet je (periodiek) sparen of beleggen om een gewenst spaardoel te bereiken? Deze berekening toont wat je periodiek of eenmalig moet sparen als je over een bekend aantal jaren een bepaald bedrag (spaardoel) bij elkaar gespaard wilt hebben. Als je wilt berekenen wanneer je een spaardoel bereikt hebt bij een bepaalde inleg, gebruik dan de template ‘Hoe lang sparen’ voor een doel berekening.

Sparen & Beleggen: periodieke inleg

7. Hoe lang sparen of beleggen – wanneer is het doel bereikt?

Bereken wanneer het doel is bereikt bij het sparen of beleggen. Hoe lang duurt het? Deze rekentool toont de verwachte looptijd bij het sparen of beleggen voor een bepaald doel (geldbedrag) bij een bepaalde inleg en rendement (rente). Gebruik onze periodieke inleg rekentool om te berekenen hoeveel je opzij moet zetten om je spaar- of beleggingsdoel te bereiken.

Sparen & Beleggen: hoe lang sparen?

8. Veilig sparen – met een deposito binnen het depositogarantiestelsel blijven

Bereken de maximale inleg om binnen depositogarantiestelstel te blijven. Bereken met deze template hoeveel geld je kunt sparen in een deposito, termijndeposito (of spaarrekening met een vaste rente), zodat je spaargeld gedurende de gehele looptijd onder het depositogarantiestelsel blijft vallen. Je spaargeld is dan altijd veilig en gegarandeerd door De Nederlandse Bank (DNB), als de bank waarbij je spaart maar in Nederland gevestigd is en een vergunning heeft van DNB. Heb je meer spaargeld beschikbaar, verdeel dan je geld over meerdere banken om binnen dit stelsel te blijven..

Sparen & Beleggen: veilig sparen

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit >

Hoeveel belasting moet je betalen?

Bij sparen en beleggen betaal je meestal vermogensbelasting in box 3. Sinds 2017 is de box 3 belasting progressief, waardoor je meer belasting betaalt als je meer geld hebt.

9. Belasting box 3 berekenen – hoe hoog is de vermogensbelasting?

Wat is de belastingdruk op je (gezamenlijk) vermogen? Bereken hoe hoog de vermogensbelasting is op je spaargeld en vermogen in box 3. Vanaf 2017 is het percentage vermogensbelasting dat je moet betalen over je box 3 vermogen afhankelijk geworden van de hoogte van je vermogen. De percentages verschillen per jaar. Let op: Als je een fiscaal partner hebt, dan moet je het gezamenlijke box 3 vermogen verdelen tussen jezelf en je partner. Vanaf 2017 is de fiscaal optimale verdeling meestal 50/50. Vul dan bij beiden de helft van jullie gezamenlijke box 3 vermogen in. Je krijgt een waarschuwing als je dit vergeet. Box 3 vermogen: het totaal aan bank- en spaartegoeden, aandelen, obligaties, onroerend goed (zoals tweede huis) en ander vermogen in box 3.

Sparen & Beleggen: belasting box 3 berekenen

Welk rendement maak je?

10. Rendement berekenen – welk rendement behaal je bij sparen of beleggen?

Bereken het effectief rendement op sparen of beleggen. Welk effectief rendement behaal je eigenlijk als je alleen weet hoeveel geld je periodiek inlegt? Deze berekening toont het behaalde effectief rendement als je weet wat je per maand, jaar of eenmalig aan geldbedrag inlegt.

Sparen & Beleggen: effectief rendement berekenen

11. Effectieve rente berekenen – wat is de ‘echte’ rente op je spaarrekening?

Bereken de effectieve rente op je spaarrekening. Wat is de effectieve spaarrente als de rente niet jaarlijks wordt uitbetaald? Het effectieve rendement (rente) van een spaarrekening of spaardeposito kan afwijken van de nominale rente als de spaarrente niet jaarlijks, maar bijvoorbeeld per kwartaal bijgeschreven wordt. Bereken met dit sjabloon wat in die gevallen de effectieve (echte) spaarrente is. Ook kun je met deze tool de effectieve rente terugrekenen naar de nominale rente.

Sparen & Beleggen: effectieve rente berekenen

12. Gemiddeld rendement berekenen – bij meerdere spaarrekeningen of beleggingen

Wat is het gemiddelde rendement van je spaar- en/of beleggingsrekeningen? Deze template berekent welk gemiddeld rendement je behaalt als je meerdere spaarrekeningen of beleggingen hebt. Vul het bedrag in dat op je rekeningen staat en het effectieve rente (rendement) percentage dat voor de rekeningen geldt.

Sparen & Beleggen: gemiddeld rendement

13. Profit Tracker – wat is het gemiddelde rendement op je beleggingen?

Met deze tool bereken je het gemiddelde rendement op beleggingen. De tool rekentool houdt rekening met tussentijdse stortingen en opnames. Verder hoef je alleen maar 1x per maand de waarde van je beleggingsportefeuille in te vullen. Naarmate de tijd vordert, breiden de grafiek vanzelf uit.

Profit Tracker

14. Hoe lang beleggen – hoe snel is je beleggingsdoel behaald?

Bereken wat het te verwachten eindkapitaal is bij beleggen. Je kunt het eindkapitaal berekenen bij een jaarlijkse of bij een maandelijkse inleg. Kies naast een periodieke inleg ook eventuele incidentele stortingen en opnames. Zie direct het effect ervan op de ontwikkeling van het eindkapitaal.

Eindkapitaal beleggingen berekenen - hoe snel heb je je doel behaald?

 

15. Netto rendement vermogen box 3

Met dit sjabloon bereken je wat het netto rendement is op je (extra) vermogen in box 3. Dus na het betalen van vermogensbelasting.

Netto rendement vermogen box 3

Bestel de Sparen & Beleggen Toolkit >

Vermogen en spaargeld gebruiken en opmaken

16. Vermogensafbouw berekenen – hoe neemt je vermogen af als je geld gaat opnemen?

Hoe lang kun je met een kapitaal doen als je periodiek geld opneemt? Bereken de vermogensafbouw als je bijvoorbeeld maandelijks geld opneemt. Deze berekening geeft een antwoord op vragen als:

  • Hoe lang kan ik van mijn opgebouwde vermogen of spaarcenten leven?
  • Hoeveel jaar kan ik een eenmalige storting gebruiken voor periodieke kosten?
  • Hoe lang kan ik van een (lijfrente)uitkering genieten uit een bepaald kapitaal?

Dit sjabloon toont de te verwachten looptijd bij periodieke onttrekking(en) aan een vermogen of kapitaal en toont de vermogenspositie gedurende de looptijd.

Sparen & Beleggen: vermogensafbouw

17. Spaargeld opmaken – hoeveel van je spaargeld mag je straffeloos opmaken?

Hoeveel van je spaargeld mag je periodiek straffeloos opmaken? Bereken het bedrag dat je maandelijks straffeloos mag opmaken. Dit sjabloon geeft een antwoord op de vraag: hoeveel geld kan je per maand opmaken, als je spaargeld pas na een aantal jaar op mag zijn? Bereken hoeveel geld maandelijks of jaarlijks onttrokken kan worden aan een vermogen, zodat het vermogen na een bepaalde tijd op zal zijn.

Sparen & Beleggen: spaargeld opmaken

18. Inflatie berekening – hoeveel is je geld straks – door inflatie – nog waarde?

Bereken hoeveel je geld straks nog waard is door inflatie. Voorwaarts en achterwaarts berekenen.

Inflatie berekening vorobeeld

Bestel nu de Sparen & Beleggen Toolkit!

Sparen & Beleggen Toolkit

Plaats een reactie

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1854 reviews.