Versiebeheer

In dit overzicht staan de wijzigingen per versie. Klik op het versienummer om een toelichting op de updates te lezen inclusief demonstratievideo.

Versie Datum Belangrijkste wijzigingen
10.0.146 23/04/2024
 • Fix ouderdomsanalyse in Financieel Dashboard
10.0.145 22/12/2023
 • Fix overzetten banken 5 en 6 met behulp van ExcelWorkx UpdateTool.
10.0.144 19/12/2023
 • Belastingberekening voor zowel budget, realisatie als prognose
 • Cashflow management systeem toegevoegd – verdeel je inkomsten over 4 potjes
 • Checklist periodeafsluiting toegevoegd – vergeet geen belangrijke zaken
 • Omzet en kosten boeken op projecten via memoboek
 • Check Btw-aansluiting uitgebreid tot 12 grootboekrekeningen
 • Rijhoogtes door de template integraal gelijk getrokken
 • Controle op evenwicht in de balans bij Checks
 • Ingevulde postcode, boekjaar en -data worden getoond bij activatie (tabblad Licentie)
 • Facturen, pakbon en herinnering zijn nu zonder wachtwoord beveiligd
 • Memoboek uitgebreid naar 1.000 regels
 • Btw-aangifteformulier afdrukbaar op 1 A4
 • Flex-factuur geschikt gemaakt voor btw verlegging.
 • Leveringen naar het buitenland en onbelaste leveringen verschijnen nu ook op de btw-aangifte als geboekt via de banken
 • Taaltabel uitgebreid, zodat je meer vertalingen kunt gebruiken
 • Vertaling geldigheidsduur offerte in facturen opgelost
 • Aangiftenummer en betalingskenmerk btw-aangifte

Boekhouden in Excel 10.0 - cashflow management systeem volgens de profit first methode

9.0.125 16/01/2023
 • Scroll-functies hersteld als gevolg van MS Excel update
 • Formules bij het afboeken oude inkoopfacturen in memoriaalboek hersteld
9.0.124 04/01/2023 Bij het gebruik van de ExcelWorkx Update Tool wordt het rekeningschema niet meer overgezet. Dit hebben we uitgezet, omdat we 2 bankrekeningen hebben tussengevoegd. Hierdoor verspringen de kolommen G t/m I met 2 regels. Daardoor staan er verkeerde verdichtingen en codes voor de beginbalans 2024 en belastingdienst.

Heb je jouw gegevens al overgezet naar versie 9.0.123 met de ExcelWorkx Update Tool?

Check dan je rekeningschema. Onderaan zie je dan 2 regels waarbij de inhoud mist in kolom G t/m I.BIE 9.0.124 rekeningschema fix Kopieer de inhoud van cellen F14 t/m I291 2 regels naar beneden.

Corrigeer de inhoud van de volgende cellen zoals het plaatje hieronder.

BIE 9.0.124 rekeningschema fix

9.0.123 19/12/2022
 • Rapport Artikelanalyse toegevoegd
 • Marge en marge% toegevoegd aan Producten & Diensten
 • Saldibalans en kolomenbalans opvraagbaar per periode
 • Klassieke Winst- en verliesrekening en Balans opvraagbaar per periode (excl. vjp)
 • 2 extra bankrekeningen toegevoegd (totaal 6)
 • Nieuw modern hoofdmenu
 • Oude verkoop- en inkoopfacturen afboeken via het memoriaalboek
 • Urenregistratie uitgebreid naar 2.000 regels
 • Kolom Km overschrijfbaar gemaakt in Kilometerregistratie
 • Hyperlink naar pdf-document toevoegen in Factuurbewaking
 • 8 vrije velden bij Instellingen toegevoegd, bijvoorbeeld voor gebruik op facturen
 • 2 extra kolommen bij Klanten voor opmerkingen toegevoegd
 • Formules saldibalans aangepast, zodat de sheet sneller doorrekent
 • Quickstart Guide herschreven
 • Voorwaardelijke opmaak saldibalans en kolommenbalans bij filter aangepast
 • Top 10 uitgebreid met omzet per periode
 • Totaal aantal fouten en filters bij Checks
 • Formulie optelling kolommenbalans
 • Gebruik omzetbelastingnummer i.p.v. btw-identificatienummer voor berekening betalingskenmerk btw-aangifteformulier
 • Formule in financiële ruimte hersteld in Voorspellingen als ondernemingsvorm een bv is
 • Scrollfuncties hersteld (na update van Microsoft Excel)

Nieuw hoofdmenu voor Boekhouden in Excel 9.0

8.0.95 01/06/2022
 • Online activatiecodes aanmaken via jouw account
 • Btw-aangifte: betalingskenmerk op basis van omzetbelastingnummer i.p.v. btw-identificatienummer (factuur)
 • Herstel totalen in kolommenbalans

Lees en bekijk hier hoe je zelf activatiecodes genereert.

8.0.94 24/12/2021
 • Vaste activa: registratie van duurzame productiemiddelen en berekening van afschrijvingen en boekresultaten
 • Standaard grootboekrekening toegevoegd aan leveranciers (automatische selectie in inkoopboek)
 • Standaard btw-tarief toegevoegd aan grootboekrekening (automatische selectie in inkoopboek)
 • Rapportagemenu: met 12 nieuwe rapportages per klant, leverancier, project en/of periode
 • Verkoop- en inkoopfacturen afboeken via het memoriaalboek
 • Voorafgaande journaalposten toegevoegd (periode 13)
 • Voorstel beginbalans voor het volgende jaar direct te kopiëren en plakken (speciaal, waarden) in nieuwe template
 • Begin- en einddatum boekjaar automatisch uitgerekend
 • Formules prognose efficïënter gemaakt
 • Orderbevestiging bevat handtekening voor akkoord
 • Topmenu bevat link naar rapportagemenu, flex factuur en vaste activa
 • Flexfactuur met versleepbare (adres)blokken
 • Extra regels toegevoegd onder de facturen voor eigen gebruik
 • Handtekening voor akkoord onder orderbevestiging
 • Afdrukpagina’s verbeterd
7.0.48 03/01/2021 Aantallen in het verkoopboek werden niet goed berekend t.b.v. voorraadbeheer
7.0.47 29/12/2020 Formules in factuurbewaking verbeterd, zodat alleen exacte overeenkomsten worden gevonden.
7.0.46 22/12/2020 Selectieve dropdowns werkten niet i.v.m. te strenge beveiliging
7.0.45 16/12/2020
 • Nieuw dynamisch financieel dashboard
 • Nieuwe importmodules plaatsen een nul aan d/cr-zijde, zodat grootboekmutatiekaart geen foutmeldingen meer geeft
 • Btw-correctie in verband met vrijgestelde omzet
 • Met de nieuwe voorspellingen en waarschuwingen krijg je meer grip op je financiën
 • Tekst “o.v.v. het factuurnummer” toegevoegd aan de factuur
 • Voorraad wordt ook verlaagd bij documentsoort Orderbevestiging
 • Tariefsaanpassing belasting toegevoegd bij berekening inkomstenbelasting
 • Melding “Factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB” op KOR-factuur
 • Grafiekdata voor dashboards in apart werkblad verzameld
 • Volgorde verkoopfactuurnummers omgedraaid (van hoog naar laag) in dropdownlijst bij urenregistratie en kilometerregistratie
 • Flexfactuur: kolom regelnummer selecteerbaar gemaakt
 • Voor- en achtervoegsels voor orderbevestiging en creditnota toegevoegd
 • Wettelijke rente niet zichtbaar als niet in rekening gebracht op de herinnering
 • Berekening inkomstenbelastingen houdt nu rekening met de kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA)
 • Ondernemingsvorm toegevoegd t.b.v. belastingberekening
 • Arbeidskorting wordt nu correct berekend over de winst uit onderneming i.p.v. belastbaar fiscale winst uit onderneming
6.0.39 22/12/2019 Belastingtabellen 2020 ingevuld
6.0.38 18/12/2019
 • Kasboek: automatische grootboekrekening en btw-tarief op basis van product/dienst – wel overschrijfbaar
 • Verkoopboek: correctie formule btw% (KOR-regeling)
 • Producten & diensten: dropdownlist grootboekrekening ontbrak vanaf regel 25
6.0.37 11/12/2019
 • Herinnering: wettelijke incassokosten-berekening toegevoegd en selecteerbaar
 • Btw verlegd factuur: optie KOR toegevoegd, voor facturen zonder btw bij deelname kleineondernemersregeling
 • Bank, kas, verkoop en inkoop: checks bij foutief gebruik btw wanneer KOR-regeling van toepassing is
 • Grootboekmutatiekaarten: een overzicht per grootboekrekening van alle gemaakte boekingen
 • Flexfactuur: een factuur waarbij je zelf de kolommen kunt selecteren die op de factuur verschijnen
 • Producten & diensten: standaard grootboekrekening en btw-tarief toegevoegd
 • Verkoopboek: grootboekrekening en btw-tarief wordt standaard ingevuld op basis van product/dienst – wel overschrijfbaar
 • Verkoopboek: documentsoort wordt automatisch ingevuld op basis van aantallen – wel overschrijfbaar
 • Kasboek: aantal is automatisch 1 als een datum is ingevuld – wel overschrijfbaar
 • Projecten: klantrapportage met alle (deel)projecten m.b.t. netto omzet, uren en kilometers
 • Bankboeken en kasboek: foutmelding als factuurnummer niet bestaat
 • Instellingen: nieuw btw-identificatienummer (btw-id voor facturen) toegevoegd naast omzetbelastingnummer (ob-nummer t.b.v. aangifte)
 • Projectrapportage: correctie formule financieel resultaat (+/-)
 • Projecten: formule rangorde aangepast, zodat je geen dubbele waarden meer krijgt
 • Klanten/leveranciers: rangorde probleem dubbele waarden opgelost
 • Verkoopboek: kolomvolgorde aangepast, zodat je tabel kunt sorteren of een hele rij kunt kopiëren
 • Pakbon: onderwerp verschijnt op pakbon bij pakbonsoort ‘Product’
 • Projecten: klant + 2 extra velden toegevoegd
 • Urenregistratie: kolommenvolgorde aangepast, zodat je de tabel kunt sorteren + 2 extra velden toegevoegd
 • Instellingen: telefoonnummer en KvK zijn nu opgemaakt met de notatie TEKST
 • Instellingen: overzichtelijker gemaakt (betere indeling)
 • Pakbon: selectie handelsnaam toegevoegd
 • Herinnering: selectie handelsnaam toegevoegd
 • Top10: uitgebreid met projecten top 10
 • Saldibalans: naam van de bank wordt getoond
5.1.86 Mei 2019 Periodeberekening in kilometerregistratie gecorrigeerd.
5.1.85 Jan. 2019 Lage btw-tarieven omgedraaid
5.1 Nov. 2018
 • Btw-verlegd factuur meertalig gemaakt
 • Ondersteuning voor gebroken boekjaar toegevoegd, bijvoorbeeld van 1 april t/m 31 maart
 • Ondersteuning voor rubriek 2a in de btw-aangifte “2a. Leveringen/diensten waarbij de omzetbelasting naar u is verlegd”
 • De KOR-berekening houdt nu rekening met inkopen uit het buitenland
 • Datum formaat toegevoegd voor menu en factuur
 • Grafiek Saldo Liquide middelen in het dashboard begint nu bij nul (beginsaldo)
 • Duitse vertaling aangepast
 • Formule in Urenrapport (t.b.v. prognose urencriterium) vervangen die alleen werkte in Excel 2016 of hoger
 • Import in rubriek 4a wordt standaard uitgerekend met btw hoog (formule is aanpasbaar)
 • Extra velden op klanten- en leverancierskaart toegevoegd
 • Hoofdverdichting 9 hernoemd van Financiële resultaat naar Financieel resultaat
 • Saldoselectie toegevoegd in saldibalans
 • Saldoselectie toegevoegd in beginbalans voorstel
 • Dropdowns van Klanten, leveranciers, artikelcodes, projecten en factuurnummers bevatten geen lege cellen meer
 • Formulefouten in Factuur3 hersteld (tekst Factuurdatum en tekst onder factuur)
 • Formulefout tekst onder Factuur4, 5 en 6 hersteld bij creditnota
 • Formulefout Ouderdomsanalyse hersteld in Leverancierskaart
 • Tifkout in Dashboard hersteld (ouderdomsanalyse)
 • Invulschema belastingdienst privestortingen/onttrekkingen niet gekoppeld aan celverwijzingen maar vervangen door formules
5.0 Dec. 2017
 • Look & Feel aangepast, modern lettertype Segoe UI
 • Ondersteuning voor de ExcelWorkX Update Tool toegevoegd – eenvoudig updaten naar de nieuwste versie
 • Voorstel beginbalans voor het volgende jaar toegevoegd
 • Nieuwe factuursjablonen toegevoegd: Lotus, Rosa en Tulipa
 • Invulschema aangifte inkomstenbelasting toegevoegd incl. aansluiting saldo fiscale winstberekening met vermogensmutatie
 • Prognose toegevoegd o.b.v. verwachtingen en/of budget
 • Klantkaart en Leverancierskaart toegevoegd.
 • Omzetrapport en kostenrapport toegevoegd. Gegevens per klant/leveranciers per maand.
 • Tekst ‘Btw verlegd naar <btw-nummer klant>’ toegevoegd op Btw-verlegd factuur
 • Checks uitgebreid en overzichtelijker gemaakt
 • Ouderdomsanalyse facturen toegevoegd in dashboard en factuurbewaking
 • Controle op filters in dagboeken en saldibalans bij Checks toegevoegd
 • Facturen meertalig gemaakt (Nederlands, Engels, Duits, Frans en keuzetaal)
 • Bankrekeningnummer en automatische incasso toegevoegd aan Klanten en tekst op Facturen hierop aangepast
 • Voorwaardelijke opmaak afwijkende prijs toegevoegd in het kasboek
 • Voorwaardelijke opmaak afwijkende verkoopprijs aangepast in het verkoopboek
 • Tekst ‘Vrije code’ overschrijfbaar gemaakt in het verkoopboek
 • Banknamen worden overgenomen in Checks
 • Overzicht versiebeheer aangepast
 • Tekst uitleg kleineondernemersregeling aangepast inzake aangifteverplichting
 • Factuurzoeker in cel met dropdown geplaatst i.p.v. object en tevens toegevoegd aan het kasboek
 • Openstaand factuurbedrag & Relatie toegevoegd aan het kasboek
 • Kolommenstructuur kasboek gewijzigd om sorteren mogelijk te maken
 • Jaarkolom btw-aangifte vóór de kwartaalkolommen gezet in plaats van erachter
 • Tab-kleuren factuurbewaking geel gemaakt (in overeenstemming met menukleur)
 • Afwijkende betaaltermijn crediteuren opgenomen
 • Link ‘Zoeken naar updates’ toegevoegd bij Instellingen
 • Visuele waarschuwing bij dubbel rekeningnummer in Rekeningschema
 • Openstaande dagen worden niet berekend als het geen Factuur of Creditnota betreft in Factuurbewaking
 • Verkoopfactuurnummers overschrijfbaar gemaakt, zodat meer facturen op 1 dag aan dezelfde klant kunnen worden aangemaakt
 • Check op doorlopende nummering van verkoopfacturen, inkoopfacturen en kasstukken aangebracht
 • Infoballonnen verwijderd in Uren- en kilometerregistratie
 • Selectieve dropdowns klantnaam in Urenregistratie
 • Rekeningnummer 505 Oudedagsreserve toegevoegd aan rekeningschema
 • Grafiek dashboard 1 toont nu cumulatieve opbrengsten en kosten (lijngrafiek i.p.v. staafdiagram)
 • IB-berekening uitgebreid met ‘Overige inkomsten uit werk en woning’ voor berekening Inkomen box 1
 • IB-berekening op basis van geprognotiseerde winst toegevoegd
 • Klassieke balans uitgebreid met cijfers van vorig boekjaar o.b.v. de beginbalans
 • Te lange tekst in facturen wordt nu zichtbaar op de 2e regels als je de rijhoogte aanpast
 • Dag en datum van vandaag toegevoegd aan menu
 • Factuur 1 kan uitgebreid worden tot 60 regels d.m.v. groeperingsniveaus
 • Herinnering uitgebreid met incassokosten (invullen bij Instellingen) om naar keuze in rekening te brengen bij wanbetalers
 • Wettelijke rente optioneel gemaakt om in rekening te brengen bij een herinnering
 • Rangschikking zichtbaar gemaakt bij Klanten, Leveranciers, Producten & Diensten en Projecten
 • Land toegevoegd aan Leverancierstabel
4.01 Feb. 2017 Topmenu uitgebreid met links naar Producten & Diensten en Facturen
4.0 Jan. 2017 Nieuwe menustructuur
Banknamen in het menu zichtbaar
Bewaking van openstaande verkoop- en inkoopfacturen oude jaren
Extra integriteitscontroles bij het registreren van transacties
Beginbalans in apart dagboek
Kolommenbalans
Urenregistratie voor meerdere personen
Uitbreiding urenrapportage met extra rapportages, waaronder prognose urencriterium
Btw-aangifte per jaar en automatisch betalingskenmerk
Schatting te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet of
Klassieke balans & winst- en verliesrekening met kengetallen
Alternatieve verkoopprijs is nu facultatief
Voorraad wordt Producten & Diensten
Formulefoutje opgelost. Echt? Ja, toch nog een…
Scherm scrollt niet terug in dagboeken
3.03 Okt. 2015 Selectieve dropdowns voor grootboekrekening, klant en leverancier
Factuurzoeker toegevoegd bij banken
Subtotalen voor filterselecties toegevoegd
BTW prive gebruik gekoppeld in BTW-aangifte
Banknamen vermeld in de dagboeken
3.02 Dec. 2014 Aangifte omzetbelasting formulier toegevoegd
Tweede dashboard toegevoegd
3.01 Dec. 2014 Uitbreiding naar 4 banken
Bank toont openstaand saldo van geselecteerde factuur i.p.v. factuurbedrag
Omzetcontrole BTW-aangifte bij Checks
5 alternatieve handelsnamen bij Instellingen
3.0 Aug. 2014 Extra factuurlayouts o.a. met adressering rechts
Vergelijking Winst- en verliesrekening & Balans met budget en vorig jaar + kengetallen analyse
Projectenadministratie en -rapportage toegevoegd
Alternatieve handelsnaam toegevoegd bij Instellingen
Orderbevestiging als keuze toegevoegd bij soort verkoop
Controle op invoer boekdatum en grootboekrekening als een bedrag is ingevuld + indicatie aantal fouten
Extra velden aan klantenbestand toegevoegd die desgewenst op de factuur kunnen worden afgedrukt
Totalen saldibalans ook bovenaan de tabel vermeld
Dubbele rangschiking top 10s opgelost. Als er dubbele waarden zijn, kregen beide cellen dezelfde rangschikking. Nu niet meer.
Bron van ontvangst of betalingen toegevoegd bij resp. Verkoop- en Inkoopfacturen (bijv. betaald via Bank, ontvangen via Kas)
Als het openstaande saldo van een inkoop- of verkoopfactuur < 0,01 dan verdwijnt de factuur uit de dropdownlijst
Nieuwe menustructuur
Factuurbewaking voor inkoopfacturen
Als er geen inkoopprijs is ingevuld, wordt geen voorraad bijgehouden van het betreffende artikel
Als gegevens niet zijn ingevuld bij Instellingen dan worden ze ook niet op de factuur afgedrukt (voorheen kreeg je 0 te zien)
Kolom vrije tekst toegevoegd bij Kilometerregistratie
Urenrapportage uitgebreid met cijfers per maand
Kilometerrapportage cijfers per maand toegevoegd
Engelstalige factuur toegevoegd
BTW Verlegd factuur toegevoegd
Mogelijkheid om bedragen inclusief of exclusief BTW te boeken in kas-, inkoop- en verkoopboek (facturen zijn dan ook incl. BTW)
Na selectie van factuurnummer in bankboek wordt naast de relatie ook het factuurbedrag getoond ter controle
2.13 Dec. 2013 Productactivering geïntroduceerd.
Relatie wordt vermeld in het bankboek bij selectie van inkoop- of verkoopfactuur
2.12 Juni 2013 BTW import binnen en buiten EU opgenomen en gekoppeld aan aangifte omzetbelasting.
Leveradres opgenomen in klantgegevens t.b.v. pakbon
Vrije velden toegevoegd aan verkoopboek en inkoopboek (naar eigen inzicht te gebruiken)
2.11 Mei 2013 Factuurbewaking signaleert te laat betaalde facturen en berekent de wettelijke rente
Proformafactuur en creditnota toegevoegd
Infographic toegevoegd met belangrijkste data
Extra kolom 2e herinnering toegevoegd conform wetgeving
2.1 Mrt. 2013 Formulefout in saldibalans opgelost. Deze fout trad op als je de BTW kolom gebruikte in Bankboek 2
Extra controlechecks ingebouwd in banken en kas. Check op gebruik factuurnummers en rekeningen Debiteuren en Crediteuren. Nooit meer boeken op 1200 Debiteuren zonder een verkoopfactuur te kiezen. Idem voor Crediteuren.
Offertes geïntroduceerd
Buitenlandse omzet rekeningen en koppeling met BTW-aangifte ingevoerd (cat. 3a en 3b)
Menu boven de pagina’s uitgebreid met snelkoppelingen naar Banken, Kas en Memoriaal
T.a.v. verschijnt op de factuur als er een contactpersoon is ingevuld bij de Klant
Land verschijnt onder het factuuradres als deze is ingevuld bij de Klant
IBAN en BIC toegevoegd aan Instellingen en factuur
BTW bedragen afgerond op 2 cijfers achter de komma in kas, verkoop- en inkoopboek
Schoonheidsfoutjes hersteld in Statistieken en Dashboard als sheet nog leeg is
Invoerberichten niet meer weergeven bij cellen met keuzelijst (gele informatieteksten)
Factuurnummer prefix en suffix toegevoegd
Kleine ondernemersregeling controle aan CHECKS toegevoegd
Kolommen Betaaldatum en Dagen open verplaatst in Inkoopboek t.b.v. sorteermogelijkheid
Artikelnummer opzoeker in Verkoopboek en Kasboek toegevoegd
Betaaltermijn per klant instelbaar
Check op dubbele invoer rekeningschema
2.04 Nov. 2012 Fout in Analyses verholpen. Algemene kosten toegevoegd.
2.03 Okt. 2012 Dashboard uitgebreid met cashflow grafieken
BTW aangifte automatisch gekoppeld aan geldigheidsdata BTW-tarieven
Aflettering inkoopfacturen vereenvoudigd
2.02 Mei 2012 Meerdere BTW tarieven i.v.m. wetswijziging
Controlechecks ingebouwd op rekeningnummers
Inkoopboek vereenvoudigd
Rekeningschema tekstueel aangepast
2.01 Feb. 2012 Factuursoort: keuze uit dienst of product
2.0 Dec. 2011 Nieuwe menustructuur
Tweede bankrekening (met subadministratie, max. 1.500 regels)
Aantal regels uitgebreid tot 1.000 voor Verkoopboek, Inkoopboek en Kasboek
Urenregistratie en urenrapportage
Kilometerregistratie
Factuurbewaking
Herinnering/sommatie
Pakbon
Afboeken facturen van crediteuren/debiteuren per kas
Statistieken: top10 klanten, leveranciers & producten, factuuranalyse
Quickstart Guide
Rekeningschema aangepast (gereserveerde nummers bovenaan), zodat (overtollige) regels eenvoudig verwijderd kunnen worden
Aantal factuurregels uitgebreid naar 20
Keuze uit 8 kleuren voor uw factuur, herinnering en/of pakbon
Checksums (aansluitingen subadministratie met saldibalans)
1.25 Okt. 2011 Formules in verkoopfactuur doorgetrokken (vanaf regel 5).
Formulefout in maand BTW-aangifte opgelost (1530 i.p.v. 1510)
1.24 Sep. 2011 Storende formulefouten in Verkoopboek en Voorraadadministratie verholpen
1.23 Aug. 2011 Factuur verbeterd (inclusief artikelen, prijs per eenheid etc.)
BTW-aangifte per maand
BTW-aangifte inclusief memoriaalboekingen
Voorraadbeheer geïntroduceerd
Betaaltermijn opgenomen
Sorteren mogelijk gemaakt in dagboeken m.u.v. verkoopboek en relaties
1.22 Juni 2011 Objecten bewerkbaar, zodat logo gewijzigd kan worden.
1.21 Juni 2011 Kleine fix in navigatiestructuur (Facturen)
1.2 Juni 2011 Rechtstreeks factureren vanuit Verkoopboek, meerdere regels per factuur mogelijk (max. 10).
Automatische factuurnummering.
Versoepeling beveiliging. Opmaak kolommen en cellen vrijgegeven.
Naast eenmanszaak nu ook geschikt gemaakt voor de BV.
1.1 Mrt. 2011 Menustructuur aangebracht
Versiebeheer ingevoerd
Layout aangepast
Dashboard geïntroduceerd
Omzet- en kostenanalyses gemaakt
Kleine correcties in het rekeningschema, bijvoorbeeld desinvesteringsrekeningen.
1.0 Feb. 2011 Eerste oplevering inclusief uitgebreide handleiding
De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1809 reviews.