Versiebeheer

Versie Datum Belangrijkste wijzigingen
4.01 Feb. 2017 Topmenu uitgebreid met links naar Producten & Diensten en Facturen
4.0 Jan. 2017 Nieuwe menustructuur
Banknamen in het menu zichtbaar
Bewaking van openstaande verkoop- en inkoopfacturen oude jaren
Extra integriteitscontroles bij het registreren van transacties
Beginbalans in apart dagboek
Kolommenbalans
Urenregistratie voor meerdere personen
Uitbreiding urenrapportage met extra rapportages, waaronder prognose urencriterium
Btw-aangifte per jaar en automatisch betalingskenmerk
Schatting te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet of
Klassieke balans & winst- en verliesrekening met kengetallen
Alternatieve verkoopprijs is nu facultatief
Voorraad wordt Producten & Diensten
Formulefoutje opgelost. Echt? Ja, toch nog een…
Scherm scrollt niet terug in dagboeken
3.03 Okt. 2015 Selectieve dropdowns voor grootboekrekening, klant en leverancier
Factuurzoeker toegevoegd bij banken
Subtotalen voor filterselecties toegevoegd
BTW prive gebruik gekoppeld in BTW-aangifte
Banknamen vermeld in de dagboeken
3.02 Dec. 2014 Aangifte omzetbelasting formulier toegevoegd
Tweede dashboard toegevoegd
3.01 Dec. 2014 Uitbreiding naar 4 banken
Bank toont openstaand saldo van geselecteerde factuur i.p.v. factuurbedrag
Omzetcontrole BTW-aangifte bij Checks
5 alternatieve handelsnamen bij Instellingen
3.0 Aug. 2014 Extra factuurlayouts o.a. met adressering rechts
Vergelijking Winst- en verliesrekening & Balans met budget en vorig jaar + kengetallen analyse
Projectenadministratie en -rapportage toegevoegd
Alternatieve handelsnaam toegevoegd bij Instellingen
Orderbevestiging als keuze toegevoegd bij soort verkoop
Controle op invoer boekdatum en grootboekrekening als een bedrag is ingevuld + indicatie aantal fouten
Extra velden aan klantenbestand toegevoegd die desgewenst op de factuur kunnen worden afgedrukt
Totalen saldibalans ook bovenaan de tabel vermeld
Dubbele rangschiking top 10s opgelost. Als er dubbele waarden zijn, kregen beide cellen dezelfde rangschikking. Nu niet meer.
Bron van ontvangst of betalingen toegevoegd bij resp. Verkoop- en Inkoopfacturen (bijv. betaald via Bank, ontvangen via Kas)
Als het openstaande saldo van een inkoop- of verkoopfactuur < 0,01 dan verdwijnt de factuur uit de dropdownlijst
Nieuwe menustructuur
Factuurbewaking voor inkoopfacturen
Als er geen inkoopprijs is ingevuld, wordt geen voorraad bijgehouden van het betreffende artikel
Als gegevens niet zijn ingevuld bij Instellingen dan worden ze ook niet op de factuur afgedrukt (voorheen kreeg je 0 te zien)
Kolom vrije tekst toegevoegd bij Kilometerregistratie
Urenrapportage uitgebreid met cijfers per maand
Kilometerrapportage cijfers per maand toegevoegd
Engelstalige factuur toegevoegd
BTW Verlegd factuur toegevoegd
Mogelijkheid om bedragen inclusief of exclusief BTW te boeken in kas-, inkoop- en verkoopboek (facturen zijn dan ook incl. BTW)
Na selectie van factuurnummer in bankboek wordt naast de relatie ook het factuurbedrag getoond ter controle
2.13 Dec. 2013 Productactivering geïntroduceerd.
Relatie wordt vermeld in het bankboek bij selectie van inkoop- of verkoopfactuur
2.12 Juni 2013 BTW import binnen en buiten EU opgenomen en gekoppeld aan aangifte omzetbelasting.
Leveradres opgenomen in klantgegevens t.b.v. pakbon
Vrije velden toegevoegd aan verkoopboek en inkoopboek (naar eigen inzicht te gebruiken)
2.11 Mei 2013 Factuurbewaking signaleert te laat betaalde facturen en berekent de wettelijke rente
Proformafactuur en creditnota toegevoegd
Infographic toegevoegd met belangrijkste data
Extra kolom 2e herinnering toegevoegd conform wetgeving
2.1 Mrt. 2013 Formulefout in saldibalans opgelost. Deze fout trad op als je de BTW kolom gebruikte in Bankboek 2
Extra controlechecks ingebouwd in banken en kas. Check op gebruik factuurnummers en rekeningen Debiteuren en Crediteuren. Nooit meer boeken op 1200 Debiteuren zonder een verkoopfactuur te kiezen. Idem voor Crediteuren.
Offertes geïntroduceerd
Buitenlandse omzet rekeningen en koppeling met BTW-aangifte ingevoerd (cat. 3a en 3b)
Menu boven de pagina’s uitgebreid met snelkoppelingen naar Banken, Kas en Memoriaal
T.a.v. verschijnt op de factuur als er een contactpersoon is ingevuld bij de Klant
Land verschijnt onder het factuuradres als deze is ingevuld bij de Klant
IBAN en BIC toegevoegd aan Instellingen en factuur
BTW bedragen afgerond op 2 cijfers achter de komma in kas, verkoop- en inkoopboek
Schoonheidsfoutjes hersteld in Statistieken en Dashboard als sheet nog leeg is
Invoerberichten niet meer weergeven bij cellen met keuzelijst (gele informatieteksten)
Factuurnummer prefix en suffix toegevoegd
Kleine ondernemersregeling controle aan CHECKS toegevoegd
Kolommen Betaaldatum en Dagen open verplaatst in Inkoopboek t.b.v. sorteermogelijkheid
Artikelnummer opzoeker in Verkoopboek en Kasboek toegevoegd
Betaaltermijn per klant instelbaar
Check op dubbele invoer rekeningschema
2.04 Nov. 2012 Fout in Analyses verholpen. Algemene kosten toegevoegd.
2.03 Okt. 2012 Dashboard uitgebreid met cashflow grafieken
BTW aangifte automatisch gekoppeld aan geldigheidsdata BTW-tarieven
Aflettering inkoopfacturen vereenvoudigd
2.02 Mei 2012 Meerdere BTW tarieven i.v.m. wetswijziging
Controlechecks ingebouwd op rekeningnummers
Inkoopboek vereenvoudigd
Rekeningschema tekstueel aangepast
2.01 Feb. 2012 Factuursoort: keuze uit dienst of product
2.0 Dec. 2011 Nieuwe menustructuur
Tweede bankrekening (met subadministratie, max. 1.500 regels)
Aantal regels uitgebreid tot 1.000 voor Verkoopboek, Inkoopboek en Kasboek
Urenregistratie en urenrapportage
Kilometerregistratie
Factuurbewaking
Herinnering/sommatie
Pakbon
Afboeken facturen van crediteuren/debiteuren per kas
Statistieken: top10 klanten, leveranciers & producten, factuuranalyse
Quickstart Guide
Rekeningschema aangepast (gereserveerde nummers bovenaan), zodat (overtollige) regels eenvoudig verwijderd kunnen worden
Aantal factuurregels uitgebreid naar 20
Keuze uit 8 kleuren voor uw factuur, herinnering en/of pakbon
Checksums (aansluitingen subadministratie met saldibalans)
1.25 Okt. 2011 Formules in verkoopfactuur doorgetrokken (vanaf regel 5).
Formulefout in maand BTW-aangifte opgelost (1530 i.p.v. 1510)
1.24 Sep. 2011 Storende formulefouten in Verkoopboek en Voorraadadministratie verholpen
1.23 Aug. 2011 Factuur verbeterd (inclusief artikelen, prijs per eenheid etc.)
BTW-aangifte per maand
BTW-aangifte inclusief memoriaalboekingen
Voorraadbeheer geïntroduceerd
Betaaltermijn opgenomen
Sorteren mogelijk gemaakt in dagboeken m.u.v. verkoopboek en relaties
1.22 Juni 2011 Objecten bewerkbaar, zodat logo gewijzigd kan worden.
1.21 Juni 2011 Kleine fix in navigatiestructuur (Facturen)
1.2 Juni 2011 Rechtstreeks factureren vanuit Verkoopboek, meerdere regels per factuur mogelijk (max. 10).
Automatische factuurnummering.
Versoepeling beveiliging. Opmaak kolommen en cellen vrijgegeven.
Naast eenmanszaak nu ook geschikt gemaakt voor de BV.
1.1 Mrt. 2011 Menustructuur aangebracht
Versiebeheer ingevoerd
Layout aangepast
Dashboard geïntroduceerd
Omzet- en kostenanalyses gemaakt
Kleine correcties in het rekeningschema, bijvoorbeeld desinvesteringsrekeningen.
1.0 Feb. 2011 Eerste oplevering inclusief uitgebreide handleiding

Login

Powered by WishList Member - Membership Software