Schermvoorbeelden

Aan de hand van het menu leiden wij je door Boekhouden in Excel. Klik op de menu opties om het betreffende scherm te zien.

VerkoopboekInkoopboekBankboekKasboekMemoriaalboekBeginbalansDashboardBalansSaldibalansKolommenbalansOmzetrapportKostenrapportTop 10Budget (vergelijkende cijfers)PrognoseQuick infoAnalyseBelasting (IB/VPB)Invulschema belastingaangifteGrootboekkaartBeginbalans voorstelKlantenLeveranciersProducten & DienstenUrenregistratieKilometersFacturenProjectenHerinneringPakbonFactuurbewakingInstellingenRekeningschemaVerdichtingenQuickstartVersiebeheerLicentieTaalChecksDisclaimerBtw-overzichtBtw-aangifteHelpdeskAffiliates