Hoeveel omzet heb je nodig om alles zonder problemen te betalen?

Raymond, een klant van mij, benaderde mij met de vraag welke dagomzet hij moet draaien om aan al zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is een vraag waar ongetwijfeld meer ondernemers mee worstelen.

Daarom heb ik een simpel rekenmodel gemaakt waarmee je exact bepaalt welke dagomzet of jaaromzet je moet halen om alles zonder problemen te kunnen betalen.

Bereken de gemiddelde dagomzet die je moet draaien om al je rekeningen te kunnen betalen (zakelijk en privé)

De benodigde gemiddelde dagomzet moet alle uitgaven dekken, te weten:

  • al je inkopen (kostprijs verkopen)
  • operationele kosten (zoals huisvesting, autokosten, verkoop, advies, accountant etc.)
  • kosten voor je levensonderhoud (privé opnamen)
  • aflossingen en verplichtingen (leningen, financial lease)
  • inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet (ZVW)

Hoe bereken je de gemiddelde dagomzet?

Stap 1. Vul vaste lasten in

Begin met het bepalen van je operationele kosten. Dit zijn de indirecte kosten (ook wel bedrijfsvoeringskosten) zoals huisvesting, personeel, autokosten, verkoopkosten, advies, verzekering, drukwerk, rente etc.). Dit zijn dus niet de directe kosten. Deze kosten noemen we ook wel de kosten die je maakt om de omzet te genereren (kostprijs van de omzet of kostprijs verkopen), zoals de inkoopprijs van de verkochte producten.

Ga vervolgens na welke andere verplichtingen je hebt. Dit zijn wel uitgaven die je doet, maar niet in de winst- en verliesrekeningen terugkomen, zoals aflossingen van leningen en het aflossingsdeel van financial lease betalingen.

Verder wil je natuurlijk ook zelf kunnen leven. Kies een bedrag voor levensonderhoud wat je maandelijks wilt besteden.

De verschuldigde inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet wordt automatisch uitgerekend. Omdat de template niet met een macro werkt (uit veiligheid) vul je eerst een schatting in van de te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet.

Benodigde omzet gegevensinvoer

Stap 2. Bepaal afschrijvingen, brutomarge en werkdagen

Bepaal nu wat je afschrijvingen zijn. Grote uitgaven voor bijvoorbeeld computers, telefoons en vervoersmiddelen mag je niet in één keer als kosten boeken. Deze investeringen moet je in termijnen afschrijven. De afschrijvingen haal je uit je boekhouding of bereken je eenvoudig met dit rekensjabloon.

Vervolgens vul je je brutomarge in. Het brutowinstpercentage bereken je door de brutowinst (omzet minus kostprijs verkopen) te delen door de omzet. Bij een handelsonderneming is de inkoopprijs van de verkochte producten de kostprijs van de omzet. In de dienstverlening gaat het meestal om de inhuur van derden. In een productieomgeving behoren de arbeidskosten van fabrieksmedewerkers ook tot de kostprijs verkopen.

Het gemiddeld aantal dagen dat je per maand werkt wordt gebruikt om de benodigde dagomzet uit te rekenen. Werk je bijvoorbeeld 5 dagen per week. Dan is dat 5 dagen x 13 weken / 3 maanden = 21,7 dagen per maand. Houd verder nog rekening met vakantie, ziekte en andere dagen dat je niet kunt/wilt werken.

Stap 3. Kies fiscale voordelen

Geef tot slot aan welke fiscale voordelen op jou van toepassing zijn. Bij het berekenen van de belasting wordt rekening gehouden met de fiscale voordelen voor de IB-ondernemer, zoals: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, fiscale oudedagsreserve (FOR) en de MKB-winstvrijstelling.

Stap 4. Bereken benodigde dagomzet

Dit rekensjabloon berekent nu de benodigde dagomzet uit. Als je gemiddelde deze omzet exclusief btw per dag weet te genereren, dan kun jij al je rekeningen betalen. In onderstaand voorbeeld is dat € 309 per dag.

Benodigde dagomzet berekenen

Stap 5. Bereken de inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet

Je hebt in stap 1 eerst een schatting gemaakt van de te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet. De template maakt nu een meer nauwkeurige berekening. Dit getal neem je vervolgens over bij stap 1. Herhaal dit indien nodig.

Berekening inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet

Stap 6. Bereken het besteedbaar jaarinkomen bij die gemiddelde dagomzet

Als extra stap zie je nog een opstelling van het besteedbaar jaarinkomen. En dit bedrag is natuurlijk gelijk aan 12 keer het bedrag dat je aan levensonderhoud wilt uitgeven.

Besteedbaar jaarinkomen berekenen

Deze template is onderdeel van de ZZP Toolkit.

Benodigde omzet berekening

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1855 reviews.