Belangrijkste belastingeffecten voor ondernemers in 2021

In dit artikel bespreek ik de belangrijkste belastingeffecten voor ondernemers zoals jij. Sinds 24 december 2020 zijn alle rekentools op BoekhoudenInExcel.nl aangepast voor 2021. Wat verandert er aan de belastingregels? En wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Bereken dit zelf met onze nieuwe en bijgewerkte Excel-rekentools met de belastingcijfers van 2021.

We hebben de financiële gevolgen voor ondernemers met verschillende winsten in dit artikel voor je op een rijtje gezet.

Maar eerst volgt even een kort overzicht van de belangrijkste effecten voor ondernemers.

Positieve belastingeffecten voor ondernemers

 • Het tarief van de eerste belastingschaal in box 1 daalt met een kwart procent tot 37,1%. Het toptarief wijzigt niet en blijft 49,50%.
 • Het netto besteedbaar inkomen voor ondernemers met een inkomen tot € 68.507 stijgt met maximaal €126  door de verhoging van de algemene heffingskorting.
 • De arbeidskorting stijgt voor alle ondernemers met een belastbare winst tot € 105.736 (2020: €98.604). De arbeidskorting kent drie knikpunten. Het maximumbedrag aan arbeidskorting stijgt met €184, €242 en €386 tot respectievelijk €463, €3.837 en €4.205 bij deze drie knikpunten.
 • De maximale toevoeging fiscale oudedagsreserve stijgt met €177 tot €9.395. Over dit bedrag betaal je nu geen inkomstenbelasting, maar pas bij je pensioen (tegen een lager tarief).
 • De eerste schaal van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is €932 hoger tot €59.710. Hierover mag je 28% aftrekken van de belastbare winst. De meeste kleine ondernemers hebben hier geen voordeel bij.
 • De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting groeit van €200.000 naar €245.000 in 2021. Terwijl het tarief in die eerste tariefschijf daalt van 16,5% naar 15%.

Negatieve belastingeffecten voor ondernemers

 • De zelfstandigenaftrek daalt van € 7.030 naar € 6.670. Dat scheelt €360 netto per jaar.
 • Ondernemers met een belastbaar inkomen boven €68.507 zien het maximale aftrekpercentage dalen van 46% naar 43%. Dit berekenen wij met de zogenaamde tariefsaanpassing.
 • De inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet stijgt met 0,3% tot 5,75% van het belastbaar inkomen tot maximaal €58.311. Op dat niveau betaal je dus €175 meer.

Je voelt hem misschien wel aankomen. Kleine(re) ondernemers zien hun situatie verbeteren, maar ondernemers met een winst boven ongeveer €87.000 zien hun besteedbaar inkomen dalen. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan de daling van de maximale ondernemersaftrek tot 43%. De tariefsaanpassing hakt er dan behoorlijk in.

Voorbeeld ondernemer

We vergelijken het netto inkomen van een ondernemer die:

 • Voldoet aan het urencriterium en dus in aanmerking komt voor ondernemersaftrek (hij besteedt minimaal 1.225 uur aan de onderneming).
 • Jaarlijks €2.500 aan investeringen doet
 • Geen recht heeft op startersaftrek
 • Geen deel van de winst toevoegt aan de oudedagsreserve
 • En geen ander inkomen uit werk of woning heeft

Maakt een ondernemer wel gebruik van de laatste drie mogelijkheden dan heeft dat een positief of negatief effect op het netto besteedbaar inkomen.

Ondernemer met modale winst (€36.500)

De ondernemer met een modale winst van €36.500 ziet zijn inkomen voor het achtste jaar op rij stijgen van €29.619 tot €30.017 in 2021. De koopkrachtindex stijgt tot 111,8 (2007: 100).

Ondernemer met 1,5x modale winst (€54.750)

De koopkrachtindex van deze ondernemer stijgt in 2021 met 0,9 punten tot 105,2 (2007: 100). In 2021 heeft deze ondernemer €342 meer te besteden.

Ondernemer met 2x modale winst (€73.000)

Je ziet hier dat de situatie van deze ondernemer sinds 2020 behoorlijk is verbeterd. En dat mocht ook wel, omdat de koopkracht van deze ondernemer al jarenlang rond de 100 bewoog. In 2021 is die gestegen tot 102,9.

Belangrijkste belastingeffecten voor ondernemers in 2021 - 2x modale winst

Ondernemer met 2,5x modale winst (€91.250)

Deze ondernemer heeft het ‘zwaar’. Vanaf dit winstniveau daalt de koopkracht in 2021 als gevolg van de maximale ondernemersaftrek tot 43%.

Ondernemer met 3x modale winst (€109.500)

De ondernemer met een 3x modale winst zit weer bijna op het niveau van 2007 (100,4)!

Ondernemer met 3,5x modale winst (€127.750)

Zit je met je winst op dit niveau? Dan is de daling van het vrij besteedbaar inkomen minder groot (-1.16% vs. -1,22%). Een groter gedeelte van het belastbaar inkomen valt in de belastingschijf van 49,5%.

Ondernemer met 4x modale winst (€46.000)

Maak je een winst van 4x de modale winst? Dan doe je het goed, want je houdt dan in 2021 maar liefst €87.932 over om vrij te besteden. De belastingdruk bedraagt dan 38,06% van de winst (een stijging van 0,68%).

Vrij besteedbaar inkomen van ondernemer met 4x modale winst daalt

Samenvatting en conclusie

Het netto besteedbaar inkomen groeit voor ondernemers tot ongeveer 2,38x de modale winst (€87.000). Boven dit winstniveau treedt een daling van het netto besteedbaar inkomen op tot 1,22% ten opzichte van 2020.

Netto besteedbaar inkomen ondernemer 2021 vs 2020

Bovenstaande tabel toon het netto besteedbaar inkomen van de voorbeeld ondernemer bij verschillende winsten.

Verschil netto besteedbaar inkomen ondernemer 2021 vs 2020

De kleine ondernemer profiteert het meest van deze belastingwijzigingen. Die ziet zijn situatie verbeteren met 0,6 tot 1,3% in 2021.

Belastindruk ondernemer 2021 vs 2020

De stijging van de belastingdruk is het hoogst voor ondernemers met een 3x modale winst (+0,76%).

Verschil belastingdruk ondernemer 2021 vs. 2020

Voor de ‘rijke’ ondernemer ziet er dus niks anders op om dan zijn prijzen te verhogen of meer te verkopen als hij minstens net zo veel wil verdienen dan in 2020.

Hier vind je de circulaire van de Overheid met de belangrijkste belastingwijzigingen.

Zelf narekenen?

Wil je zelf de belastingeffecten voor ondernemers doorrekenen? Bijvoorbeeld voor je eigen situatie. Download dan deze template.

Belangrijkste belastingeffecten voor ondernemers in 2021 - bereken zelf

2 gedachten over “Belangrijkste belastingeffecten voor ondernemers in 2021”

Plaats een reactie

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1854 reviews.