Product updates

Op deze pagina volg je eenvoudig de introductie en updates van al onze producten.

Financieel Plan in Excel 3.0

Stel het financieel plan van jouw onderneming op met deze volledig geïntegreerde planningstoolkit. Je hoeft niks meer zelf aan elkaar te knopen! Verkrijgbaar als jaarplan, meerjarenplan of in een voordelige bundel. Inclusief: exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose, investeringsbegroting, financieringsplan, privébegroting, balans, inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, btw-overzichten, samenvatting/dashboard en kengetallen.

Financieel jaarplan en/of meerjarenplan maken in Excel

Kies voor kwaliteit en koop je templates bij een finance én Excel-expert mét trackrecord.
Wij ontwikkelen en vernieuwen fulltime onze Excel-rekenmodellen.
We geven je deze 7 garanties!

Nieuwe producten en product updates 2021

Verwacht: Kostprijscalculatie – kostprijsberekeningen, maar dan simpel en te begrijpen
Verwacht: Vastgoedbeheer in Excel – simpel verhuur en beheer van vastgoed

14/10/2021: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de terugverdientijd en het rendement op zonnepanelen (uitgebreide versie!)
11/10/2021: Fitness Tracker – nieuw – registreer en monitor de prestaties in de gym van jou en/of je klanten
10/10/2021: Importmodule MOLLIE – nieuw – importeer transacties van Mollie in Boekhouden in Excel
05/10/2021: Weekstaat in Excel – nieuw – 4 weekstaten voor verantwoording van uren en kosten
04/10/2021: Winst uit bv naar prive (ZZP Toolkit) – update v2 – nu met invoer winst voor of na vpb
01/10/2021: Uurloon naar maandloon (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw- bereken het maandloon uit het bruto uurloon
01/10/2021: Nettoloon (Werk & Inkomen Toolkit) – update- bereken het nettoloon uit het brutoloon (nu incl. heffingskorting)
01/10/2021: Uurloon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw — bereken je bruto en netto uurloon uit je maandsalaris (nu incl. heffingskorting)
30/09/2021: Netto rendement vermogen box 3 (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – bereken het netto rendement op je (extra) vermogen
30/09/2021: Spaargeld opmaken (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat mag je periodiek opnemen, voordat je spaargeld op is?
28/09/2021: Snelgids Aftrekbare kosten en btw – editie 2021 – ontdek snel de aftrekbaarheid van kosten en btw in de meest voorkomende situaties
23/09/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.048 – fix formules omtrent deelnemingen (resultaatvergelijking en toelichting)
23/09/2021: Particuliere (gewone) giften (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – wat mag je aan gewone giften aftrekken en wat kost dat netto?
22/09/2021: Periodieke giften (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de belastingteruggave en wat kosten ze netto?
21/09/2021: Schenken netto-bruto (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoeveel moet je bruto schenken voor een bepaald netto bedrag?
20/09/2021: Waarde periodieke uitkering (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – bereken de waarde van een periodieke uitkering bij erfenis of schenking
20/09/2021: Waarde verhuurde woning (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – bereken de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning bij erfenis of schenking
19/09/2021: Aanvangsrendement vastgoed – nieuw – bereken het bruto en netto aanvangsrendement op vastgoed-investeringen
17/09/2021: DuPont-analyse (Ondernemen Toolkit) – nieuw – analyseer de winstgevendheid van je onderneming met het DuPont-schema
17/09/2021: Ordnerruggen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – maak uniforme ordnerruggen voor al je ordners
16/09/2021: Fiscale oudedagsreserve (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken hoeveel je (maximaal) mag toevoegen aan de oudedagsreserve
14/09/2021: Benzine, diesel, lpg, hybride of elektrisch? (Transport Toolkit/Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken wat het meest gunstig is
14/09/2021: Rendement zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken het rendement en terugverdientijd op zonnepanelen
13/09/2021: Totale kosten hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – vergelijk hypotheekoffertes met elkaar

Schenken & Erven Toolkit

Een unieke set rekentools voor: periodieke giften, gewone giften, erfbelasting, schenkbelasting, waardeberekening vruchtgebruik, periodieke uitkering, netto-bruto schenking en (gedeeltelijke) verhuurde woning en uitvaartkosten.

Schenken & Erven Toolkit

10/09/2021: Schenken & Erven Toolkit – nieuw – een voordelige bundel voor schenken, erven en giften aan goede doelen
09/09/2021: Schenkbelasting (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoeveel schenkbelasting betaal je en wat houd je over van die schenking?
08/09/2021: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – complete administratie voor uren, vergoedingen én toeslagen in één template voor alle chauffeurs
08/09/2021: Waarde vruchtgebruik (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – wat is de waarde van het vruchtgebruik van een schenking of erfenis?
08/09/2021: Erfbelasting (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de erfbelasting en wat houd je netto over van die erfenis?
06/09/2021: Financieel Plan in Excel – update 3.0 – compleet nieuwe look & feel + dashboard en kengetallen
02/09/2021: Dividendbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de te betalen dividendbelasting (bruto naar netto en andersom)
01/09/2021: Business Case in Excel – update v2 – nu met annuïteit van de NCW en gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)
31/08/2021: Ouderenkorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de (alleenstaande) ouderenkorting?
30/08/2021: Vermogensafbouw berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoe lang kan je geld opnemen, voordat je vermogen op is?
30/08/2021: Gemiddeld rendement berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is je gemiddelde rendement?
28/08/2021: Effectieve rente berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is de ‘echte’ rente die je betaalt of ontvangt?
26/08/2021: Belasting extra inkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – v2 – houd nu ook rekening met je leeftijd (aow/niet-aow)
23/08/2021: Urenregistratie in Excel voor Projecten – update 2.2 – nu incl. declaratie kilometers en berekening kostprijs per uur
20/08/2021: Toetsingsinkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is jouw toetsingsinkomen voor de aanvraag van toeslagen?
19/08/2021: Eindkapitaal beleggingen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – volg de ontwikkeling van het eindkapitaal van je beleggingen
19/08/2021: Rendement berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – welke rendement heb je nodig voor een bepaald spaar- of beleggingsdoel?
18/08/2021: Financial Lease Pro – financial lease berekeningen inclusief tussentijdse aflossing
18/08/2021: Rentevaste periodes vergelijken – hoeveel kost die extra zekerheid van een langere rentevaste periode?
17/08/2021: NOW-regeling 6.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 6.0
16/08/2021: Inkomensafhankelijke combinatiekorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken jouw heffingskorting
16/08/2021: Algemene heffingskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – update – nu met keuze wel/niet AOW-leeftijd
16/08/2021: Arbeidskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de arbeidskorting (wel/niet AOW-leeftijd)
13/08/2021: Algemene heffingskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is jou algemene heffingskorting?
12/08/2021: Belasting extra inkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat betaal je aan extra belasting over die lijfrente-uitkering?
09/08/2021: Jaarruimte berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe groot is jouw pensioengat?
06/08/2021: Dalende risico opslag rentevoordeel bij aflossen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is je rentevoordeel bij (extra) aflossen?
05/08/2021: Vaste activa en afschrijvingen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken afschrijvingen en boekwaarden voor de komende 10 jaar
31/07/2021: Kinderbijslag berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de kinderbijslag nu en de komende jaren
29/07/2021: Bestelbon in Excel – nieuw – 10 prachtig ontworpen bestelbonnen/bestelformulieren
24/07/2021: Financial leasetermijn – bereken de maandelijkse termijn bij financial lease inclusief compleet amortisatieschema
23/07/2021: Werkbare dagen berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkbare dagen per maand (ultraflexibel)
21/07/2021: Autokosten berekenen (Auto & Wonen Toolkit) – fix v3 – formulefout opgelost
19/07/2021: SIMPLEXCEL – update 1.045 – fix btw-aangifte (verwerking creditnota’s correct)
12/07/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.4.56– nu ook met formulier eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene
11/07/2021: Verblijfkostenvergoeding Plus – update 2.96 – medewerkersrapport voor de salarisadministratie toegevoegd
09/07/2021: Afschrijving banden (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de afschrijving op de banden van je voertuig(combinatie)
09/07/2021: Afschrijving voertuig (Transport Toolkit) – update – nu exclusief afschrijving rollende banden
08/07/2021: Jaarrekening laten opstellen – nieuwe service – laat je jaarrekening opstellen door een professional. Ontzorg jezelf.

Verblijfskostenvergoeding – Plus of Pro?

Met Verblijfskostenvergoeding Plus leg je alle diensten van álle medewerkers vast in één tabel. De tool berekent automatisch de verblijfskostenvergoeding en alle toeslagen snel en zonder rekenfouten op basis van jouw selectie (medewerker en periode). De Pro-editie bevat ook een complete urenadministratie. Ontdek de verschillen >>>

Verblijfskostenvergoeding berekenen in ExcelVerblijfskostenvergoeding Pro Software Bundel

07/07/2021: Verblijfkostenvergoeding Plus – nieuw – verblijfskostenvergoeding berekenen voor alle chauffeurs in één template voor alle jaren
06/07/2021: Personeelsplanner in Excel – nieuwe – maak snel en effectief je weekrooster voor jouw organisatie
05/07/2021: Publicatie jaarstukken KvK – update – nu met automatische koppeling Excel-sheet Balans
30/06/2021: Basisberekeningen – nieuw – financiële basis berekeningen voor annuïtair of lineair aflossen, contante en toekomstige waarde, rente en cijfers.
27/06/2021: Declarabele uren (ZZP Toolkit) – update v4 – flexibel instelbaar, extra rapportages
26/06/2021: Verblijfkostenvergoeding Basic – update 1.84 – conform CAO beroepsgoederenvervoer per 1 juli 2021 (gewoon doorwerken in dezelfde template)
26/06/2021: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – conform CAO beroepsgoederenvervoer per 1 juli 2021
26/06/2020: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – update – nu met functieloonschalen per 1 juli 2021
23/06/2021: Middeling 2.0 – compleet vernieuwd – met formulier ‘Verzoek om middeling’, jaren 2001-2021, AOW/Niet-AOW
22/06/2021: Benodigde prijsverhoging: bereken je nieuwe prijzen na een prijsverhoging van je leverancier
17/06/2021: Wettelijke rente en incassokosten (Ondernemen Toolkit) – update – editie 2021 nu met voorbeeldtekst voor brief of email
16/06/2021: RACI-matrix (Projecten Toolkit) – nieuw – geef duidelijk alle rollen binnen een project weer
14/06/2021: Vaste activa register – update 1.0.018 – aanpassing formule in Samenvatting + uitbreiding naar 50 jaar
12/06/2021: Vrijheidsgetal – versie 4 – enkele verbeteringen doorgevoerd, ontdek wat jouw vrijheidsgetal is. Het is lager dan je denkt!
12/06/2021: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – editie 2021
08/06/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.55 – met het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank (042021)
08/06/2021: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – update v6 – nu ook lenen van de bv en privé beleggen
01/06/2021: Salarisadministratie Personeel – nieuw – doe zelf loonadministratie van je (niet-cao) medewerkers in Excel
28/05/2021: Btw-suppletie berekenen – nieuw – voorkom boetes van de Belastingdienst en corrigeer je btw-aangiften op tijd
27/05/2011: Offerte- en factuursjabloon Pro Edition – nieuw – offertes en facturen maken als een Pro
26/05/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.047 – valuta instelbaar gemaakt (zie Versiebeheer)
25/05/2021: SIMPLEXCEL – update 1.044 – fix beginbalans en verbetering formules
22/05/2021: Cijfers berekenen – dé rekentool voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets (op 7 manieren)!
20/05/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.054 – naam bewindvoerders bij ondertekening is nu volledig (incl. voorletters en tussenvoegsels)
18/05/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.046 – versie voor Reeleezee en verbeteringen 1.2 Resultaatvergelijking (zie Versiebeheer)
16/05/2021: Winst en winstmarge na korting geven (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken winst(marge) na het geven van 7 soorten korting
07/05/2021: Hypotheek maandlasten tijdens de bouw (Auto & Wonen Toolkit) – wat zijn je maandlasten tijdens de bouw van je nieuwe woning?

Middeling wisselende inkomens 2.0

Bereken of je nog belasting terugkrijgt bij (sterk) wisselende inkomens met belastingmiddeling (inclusief verzoek om middeling aan de Belastingdienst).

Middeling 2.0 - verdien geld met deze software bundel

29/04/2021: Verblijfkostenvergoeding Basic – bereken snel en eenvoudig de verblijfskostenvergoeding voor chauffeurs en koeriers
28/04/2021: Inhoudsopgave ordners (Ondernemen Toolkit) – gratis – maak uniforme inhoudsopgaven voor al je ordners (8 soorten tabbladen)
26/04/2021: NOW-regeling – update v10- periodekeuze toegevoegd
16/04/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.053 – selectie van rubrieken uitgebreid met alle rubrieken bij Tegenrekening
13/04/2021: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update v9 – nu met (te selecteren) goederen (6, 8, 9 en 10 in een keer gevuld) en complete goederen codelijst
12/04/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – extra – een kant-en-klare versie voor e-boekhouden toegevoegd
12/04/2021: Excellent Plan – update 1.165 – bugfixes, formules verbeterd
11/04/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.052 – fix rapportage realisatie/budget: er ontbraken enkele rubrieken
10/04/2021: Inboedel inventarisatie in Excel – nieuw – ben jij voldoende verzekerd?
08/04/2021: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – update – extra bonus template ‘Prijslijst maken in Excel’
07/04/2021: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.1.13 – fix formule controle dagsoort
01/04/2021: Rendement vastgoed – nieuw – bereken welk rendement je kunt maken met het verhuren van een woning
25/03/2021: Werkbon in Excel – nieuw – 10 prachtig ontworpen werkbonnen/werkbriefjes
23/03/2021: Voorraadkosten (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de voorraadkosten t.b.v. de optimale bestelgrootte
18/03/2021: Laadmeters en verzenddragers (Transport Toolkit) – nieuw – bereken benodigde laadmeters en het aantal verzenddragers in Excel
12/03/2021: Veiligheidsladder in Excel – update 1.038 – Engelse versie toegevoegd + fix dashboard
11/03/2021: Bewindvoering in Excel – nu met handige checklist voor het verzamelen van alle financiële gegevens
10/03/2021: Resultaatvergelijking – editie 2021 – vergelijk en analyseer de resultaten met de cijfers van vorig jaar, de begroting, prognose en/of benchmark.
08/03/2021: Nettowaarde calculator – nieuw – bereken hoeveel je echt waard bent
03/03/2021: Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 (ZZP Toolkit) – update v10 – correctie formule
01/03/2021: DGA salarisadministratie – nieuw – inclusief loonstrookje, jaaroverzicht en journaalpost
26/02/2021: Werk & Inkomen Toolkit – update – editie 2021
23/02/2021: Exploitatiebegroting (Financial Planning Toolkit) – update – verkoop producten uitgebreid (aantal x prijs)
22/02/2021: Kolommenadministratie – nieuw – boekhouden in kolommen (simpel en compleet)
18/02/2021: Hypotheek berekeningen – update v5 – extra variant toegevoegd bij tussentijdse aflossing meerdere leningdelen
17/02/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.50 – automatische rubricering o.b.v. tegenrekening bij gebruik importmodules + nieuwe importmodule ING
16/02/2021: Boekhouden in Excel importmodule ING – update 3.1/7b – makkelijker transacties importeren (puntkommagescheiden-variant)
15/02/2021: Hypotheek berekeningen – update v5 – aanpassing verwerking eigenwoningforfait in bruto-netto woonlasten
15/02/2021: Verhuurmanager in Excel – update 1.5.061 – aanpassing beschikbaarheidskalender (kolom huurder)
11/02/2021: Transport Trio – bundel – kilometerkostprijs, chauffeurskosten, ritprijs berekenen en een superbonus
09/02/2021: Factuurspecificatie – nieuw – maak snel een gedetailleerde specificatie voor je factuur (flexibele kolomindeling)
07/02/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.2.48 – met het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank (2021)
05/02/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1 – resultaat deelnemingen toegevoegd
02/02/2021: Maximale hypotheek ondernemer (Auto & Wonen Toolkit)- update – editie 2021
01/02/2021: Koeriersvrachtbrief (OKRS-model) (Transport Toolkit) – nieuw – vrachtbrief voor sneltransport- en koeriersbedrijven
29/01/2021: Maximale hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2021
15/01/2021: Facturen in Excel Premium – 1.03 – automatisch creditnota bij negatief bedrag factuur
15/01/2021: Ledenadministratie in Excel – 1.030 – enkele formulefoutjes opgelost
15/01/2021: Urenregistratie in Excel voor ZZP’ers Premium – update 2.0.015 – afwijkend uurtarief instelbaar op regelniveau
12/01/2021: Excellent Plan – update 1.163 – instelbare afdelingsnamen, fix balans en belastingtabellen 2021
08/01/2021: Business Planner: jaar- en maandkalender uitgebreid met weeknummers
01/01/2021: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2021:

Financieel Rapport in Excel

Met dit nieuwste product maak ook jij financiële rapportages als een pro!

Financieel Rapport opstellen in Excel

Nieuwe producten en product updates 2020

31/12/2020: Eigenwoningforfait (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken het eigenwoningforfait in verschillende situaties en jaren (2001-2021)
29/12/2020: Prijswijzigingen berekenen: snel nieuwe prijzen bereken na bijv. inflatiecorrectie
28/12/2020: Inkomstenbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet
16/12/2020: Boekhouden in Excel – update 7.0 – nu met nieuw financieel dashboard en voorspellingen & waarschuwingen. Lees ook dit blogartikel
11/12/2020: Vrije ruimte werkkostenregeling (Ondernemen Toolkit) – update v4 – nu met handige checklists
09/11/2020: NOW-regeling 2.0 – update v15 – 4-weken perioden gewijzigd (geen formules)
06/11/2020: Financieel rapportagemodel – update- nu ook per kwartaal en per maand
05/11/2020: Prijzengeld berekenen – nieuw – maak snel een poker payout table in Excel
03/11/2020: Financieel rapport in Excel – nieuw – maak professionele financiële rapportages in Excel
23/10/2020: Afschrijvingsstaat in Excel – update 2.1.21 – nu inclusief willekeurig afschrijven
22/10/2020: Leaseverplichtingen in Excel – nieuw – beheer leasecontracten als een pro
20/10/2020: Presentielijst in Excel – nieuw – houd de presentie bij van leden, cursisten of leerlingen.
19/10/2020: Ledenadministratie in Excel – 1.029 – fix plus/min omdraaiing balans
12/10/2020: Nettoloon (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken het nettoloon uit het brutoloon
12/10/2020: Uurloon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw — bereken je bruto en netto uurloon uit je maandsalaris
12/10/2020: STYKKER – update 1.2 – standaardprijs overschrijfbaar gemaakt (alleen gebruiken voor factuur 3)
09/10/2020: Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (Hypotheek & Wonen Toolkit) – hoeveel extra belasting moet je betalen?
03/10/2020: Inflatie berekening (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel is je geld straks – door inflatie – nog waard?
02/10/2020: Bruto-netto salaris (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat houd je netto over?
02/10/2020: Vakantiegeld berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoeveel vakantiegeld krijg jij?
02/10/2020: Hypotheek berekeningen – update v3 – nu met meerdere leningdelen en verschillende looptijden
02/10/2020: Autokosten berekenen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de echte kosten van je (nieuwe) auto
01/10/2020: Uitvaartkosten berekenen in Excel – nieuw – wat kost een uitvaart of begrafenis?
29/09/2020: Kasboek in Excel 2.1 – update – nu met gebroken boekjaar
28/09/2020: Wettelijke bedenktijd (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw- bereken de bedenktermijn bij de aankoop van een woning
24/09/2020: Huishoudbudget in Excel – Pro Editie – nieuw – snel, simpel en professioneel een budget maken voor je gezin
20/09/2020: Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 (ZZP Toolkit) – nieuw – wat is het effect van het maximale aftrektarief?
17/09/2020: Boedelbeschrijving in Excel – nieuw – breng alle bezittingen en schulden van een overledene in kaart
15/09/2020: Optimale bestelgrootte (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het optimum waarbij de kosten het laagst zijn
14/09/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.1 – nu met automatische berekening van toeslagen
13/09/2020: SV-loon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken het SV-jaarloon?
12/09/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – update v5 – bereken te verkopen aantallen bij omzet- of margedoel
12/09/2020: Verlofdagen berekenen – update v4 – extra controles en snel zoeken verlofrechten individuele medewerker
11/09/2020: Overlopende posten – nieuw – beheer overlopende activa en passiva in één tabel (automatische journaalposten)
08/09/2020: Begeleidingsbrief afvalkosten (Transport Toolkit) – nieuw – vul en print razendsnel je begeleidingsbrieven
07/09/2020: Transport kostencalculator – nieuw – bereken de voertuigkosten en chauffeurskosten op een alternatieve (betere) manier.
03/09/2020: NOW-regeling 3.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 3.0
02/09/2020: DCF-waarderingsmodel – update 1.12 – 2 modellen berekening vermogenskostenvoet (WACC): CAPM en Build-Up
02/09/2020: Bewindvoering in Excel – update 2.1.47 – ondersteunt het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank
31/08/2020: Ploegendienst Kalender – gratis – ontdek gratis sjablonen van Microsoft
24/08/2020: Financial lease – update v12 – kies nu ook voor betaling aan het begin of einde van de maand
20/08/2020: Vennootschapsbelasting Ultimate – nieuw – nauwkeurige en automatische berekening van alle onderdelen.
18/08/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – update – houdt nu ook rekening met niet aftrekbare kosten, investeringsaftrek en verrekenbare verliezen
28/07/2020: No cure, No pay berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vergoeding o.b.v. no cure, no pay
20/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v14 – fix formules definitieve omzetberekening
08/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v13 – subsidieberekening o.b.v. geselecteerde aansluitende periode
07/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v12 – fix formules definitieve subsidieberekening
02/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v11 – subsidieberekening o.b.v. 4 maanden
30/06/2020: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – nieuw – bereken het loon bij ziekte CAO Beroepsgoederenvervoer
30/06/2020: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – editie 2020
25/06/2020: NOW-regeling 2.0 – update v10 – o.b.v. definitieve regeling incl. collectief ontslag
23/06/2020: Pakbon in Excel – nieuw – Stel gemakkelijk een pakbon op voor al je verzendingen. Inclusief historie.
22/06/2020: Project Management Toolkit – nieuw – 6 unieke Excel-sjablonen voor het managen van je projecten.
11/06/2020: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1 – nu met voorafgaande journaalposten en afronding op hele euro’s
10/06/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.0 – nieuwe look & feel + extra weekrapportage
09/06/2020: NOW-regeling 2.0 – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 2.0
07/06/2020: Vaste activa register – update 1.0.013 – uitgebreid naar 30 jaar
05/06/2020: Factuur met specificatie – nieuw – Stel eenvoudig een factuur mét specificatie op voor je klant.
04/06/2020: STYKKER – update 1.1 – extra specificatie van de factuur toegevoegd
04/06/2020: Recruitment Manager – nieuw – Manage het werving & selectieproces van al je vacatures
04/06/2020: Resource Capacity Planner – nieuw – vergelijk beschikbare capaciteit met de vraag en ontdek een overschot/tekort aan capaciteit
03/06/2020: Afbouw tarief aftrekposten als je een hoog inkomen hebt is verwerkt in de volgende templates:

31/05/2020: NOW-regeling – update – conform derde wijziging NOW (hogere loonsom in maart)
30/05/2020: Palletbon (Transport Toolkit) – nieuw – altijd pallet-/emballagebonnen op voorraad
29/05/2020: Weekstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – weekverantwoording voor chauffeurs
29/05/2020: Dagstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – urenverantwoording voor chauffeurs
28/05/2020: Dagrapport chauffeur (Transport Toolkit) – nieuw – registreer gewerkte uren en onkosten op dit formulier
28/05/2020: Vrachtwagen kosten vergelijken (Transport Toolkit) – nieuw – bereken en vergelijk de kosten van 3 vrachtwagens
25/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update – adresselectie verbeterd en handige wisfunctie + blanco pdf-documenten.
25/05/2020: Cashflow verbetering (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat levert het op als je klanten sneller betalen?
24/05/2020: Orderformulier – nieuw – bestelformulier en order tracker
23/05/2020: Vrije ruimte werkkostenregeling (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat is jouw vrije ruimte in de werkkostenregeling?
23/05/2020: Mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek (ZZP Toolkit) – nieuw – hoe hoog zijn jouw aftrekposten als ondernemer?
22/05/2020: Projectbegroting in Excel (Projecten Tookit) – nieuw – simpele projectbegroting met automatische nummering van taken.
18/05/2020: Begin- of einddatum berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken de datum die een aantal dagen, weken of maanden later of eerder ligt dan de opgegeven datum.
18/05/2020: Periode tussen twee datums berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update- bereken de periode tussen twee datums in dagen, weken, maanden of jaren
18/05/2020: Aantal werkdagen berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkdagen in een periode
16/05/2020: SIMPLEXCEL – update 1.043 – nu ook in het Engels en voorzien van nieuw menu
14/05/2020: Feestdagen in Excel (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken alle feest- en speciale dagen (incl. weeknummers)
12/05/2020: Maximale hypotheek ondernemer (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je als ondernemer maximaal lenen?
12/05/2020: Maximale hypotheek (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je maximaal lenen voor je nieuwe huis?
08/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – vul en print razendsnel je vrachtbrieven
07/05/2020: Lenen & Krediet Toolkit – alle templates afzonderlijk te bestellen

 1. Aflossingstermijnen lening: hoeveel betaal je aan rente en aflossing iedere maand?
 2. Ballonkrediet: vaste maandtermijn + slottermijn (bij tussentijdse aflossing)
 3. Financial lease: wat is het maandelijkse leasebedrag?
 4. Financiële ruimte: hoeveel kun je maximaal lenen?
 5. Kopen op afbetaling: wat kost kopen op afbetaling?
 6. Looptijd aflossing lening: hoe lang duurt het aflossen van je lening?
 7. Maandbedrag voor aflossing lening: hoeveel moet je maandelijks aflossen?
 8. Maximale lening: hoeveel bedraagt je financiële ruimte?
 9. Rente bij lening: hoeveel rente betaal je voor je lening (€ en %)?
 10. Rente in financial lease: wat is het rentepercentage van je financial lease contract?
 11. Restschuld en renteberekening lening: wat is de rente en restschuld na aflossing(en)?
 12. Toename schuld: hoe snel loopt de schuld op als je niks aflost?

05/05/2020: Benodigd eigen geld (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel geld moet je zelf inbrengen bij een hypotheek?
03/05/2020: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is gunstiger? Vermogen opbouwen in de bv of privé?
29/04/2020: Autokosten met kilometervergoeding (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de nettoautokosten als je een kilometervergoeding krijgt
29/04/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de vennootschapsbelasting voor alle jaren vanaf 2012
29/04/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – nieuw – hoeveel moet je verkopen tegen welke prijs voor een bepaald omzetdoel?
29/04/2020: Netto besteedbaar inkomen ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken gedetailleerd hoeveel je netto overhoudt als ZZP’er.
28/04/2020: Benodigde declarabele uren – nieuw – hoeveel declarabele uren zijn nodig voor een bepaald gewenst netto besteedbaar inkomen?
28/04/2020: Transitievergoeding – nieuw – bereken nauwkeurig de transitievergoeding bij ontslag
28/04/2020: Werk & Inkomen Toolkit – nieuw – voor werkgevers én werknemers: bereken het bruto-netto loon, belastingen, heffingskortingen, bijtelling auto/fiets van de zaak, vakantiegeld, transitievergoeding, autokosten etc.
22/04/2020: Salarisvergelijking (ZZP Toolkit) – update – verdien je meer in loondienst of als zelfstandige?
21/04/2020: Cashflow-matrix (Financial Planning Toolkit) – nieuw – omzet vs. inkomsten en kosten vs. uitgaven
21/04/2020: Privebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – bereken het benodigd inkomen uit je onderneming
20/04/2020: Financieringsplan (Financial Planning Toolkit) – nieuw – stel de financiering vast voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
19/04/2020: Investeringsbegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – investeringsbegroting voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
17/04/2020: NOW-regeling – update versie 8 – inclusief vermindering vanwege lagere SV-loonsom
16/04/2020: Liquiditeitsprognose (Financial Planning Toolkit) – nieuw – liquiditeitsplanning in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
13/04/2020: Exploitatiebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – exploitatiebegroting in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
12/04/2020: Beleggen Toolkit – nieuw – 14 onmisbare spreadsheets voor beleggers
11/04/2020: NOW-regeling – update versie 7 – loon per 4 weken of per maand, tussentijds uitgekeerd vakantietoeslag en afronding omzetverlies
11/04/2020: Profit Tracker (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is het gemiddelde rendement op je beleggingen?
11/04/2020: Eindkapitaal beleggingen berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoe snel is je beleggingsdoel behaald?
09/04/2020: NOW-regeling – update – inclusief berekening definitieve subsidie
08/04/2020: Meewerkaftrek (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de meewerkaftrek van je fiscale partner?
03/04/2020: NOW-regeling – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling
02/04/2020: Onderhoudskosten voertuig (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de onderhoudskosten van een voertuig
27/03/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – update – vergelijk nu tot 6 auto’s met elkaar met heldere conclusies en grafieken
25/03/2020: Vaste activa register – update – houdt beter rekening met bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer niet afgeschreven wordt.
24/03/2020: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – update – betere inschatting winst en belasting
18/03/2020: Transportopdracht (Transport Toolkit) – nieuw – maak een opdrachtbevestiging voor charters of eigen rijders
13/03/2020: Consolidatie in Excel – nieuw – snel een geconsolideerde jaarrekening
10/03/2020: Huishoudboek in Excel – update 1.1 – automatische rubricering op basis van tegenrekening (diverse banken)
02/03/2020: Huishoudboek in Excel – nieuw – beheer je persoonlijke financiën als een pro
02/03/2020: Hypotheek berekeningen – update – inclusief vergelijkingsoverzicht (3 in 1)
29/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – update – nu ook korting in bedragen ingeven en margeberekening
15/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – op basis van ordergrootte en kortingstabel
14/02/2020: Hypotheek berekeningen – voor annuïteiten-, spaar- en lineaire hypotheek
14/02/2020: Winstmarge omrekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – tussen een percentage van de verkoopprijs en over de inkoopprijs.
13/02/2020: Btw berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het btw-bedrag
12/02/2020: Brandstoftoeslag (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de brandstoftoeslag op 2 manieren
10/02/2020: Prijzen, marges en korting berekenen – nieuw – bundel van 9 templates
08/02/2020: Declaratieformulier in Excel – update – nieuw ontwerp toegevoegd
08/02/2020: Korting en aanbiedingsprijs – nieuw – op basis van adviesprijs en/of korting
07/02/2020: Prijzen en marges berekenen – nieuw – bereken de verkoopprijs, inkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van inkoopprijs en winstmarge
07/02/2020: Inkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van verkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Kostprijs en verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis inkopen, arbeid en winstmarge
07/02/2020: Winstmarge berekenen – update – op basis van verkoopprijs en inkoopprijs
07/02/2020: Gemiddelde marge berekenen – nieuw – over je gehele productportfolio
06/02/2020: Kilometerregistratie in Excel Premium – update 2.0 – compleet nieuwe look & feel
04/02/2020: Financial Modelling – nieuw – voorspel de winst- en verliesrekening, balans en het kasstroomoverzicht van je onderneming.
03/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.5 – btw-overzicht, omzetrapport en factuuroverzicht toegevoegd
01/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.4 – extra (nu instelbare) tariefsoorten
31/01/2020: Verlofdagen berekenen – nieuw – bereken verlofrechten (individueel of alle medewerkers)
29/01/2020: Verlofkaart in Excel – update 5.0 – nieuw menu + tijd-voor-tijd-register + extra weekrapport (alle medewerkers in beeld voor 1 specifieke week). Lees versiebeheer >
27/01/2020: Urenstaat en factuur voor Zorg Professionals – update 2.0 – nieuw menu + onkosten declareren, top 10 overzichten en nieuwste cao’s
06/01/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.3 – nieuw menu en topmenu
04/01/2020: Winst uit BV naar privé (ZZP Toolkit) – hoeveel houd je privé netto over van je winst uit je bv?
04/01/2020: Projectbudget (Projecten Toolkit) – nieuw – maak een eenvoudig budget voor je project
04/01/2020: Work Breakdown Structure (Projecten Toolkit) – nieuw – hiërarchisch overzicht van projecttaken
02/01/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – welke auto is voordeliger?
02/01/2000: Bijtelling en kosten fiets van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw
02/01/2000: Bijtelling en kosten auto van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de bijtelling en wat kost de auto/fiets van de zaak netto per maand/jaar?
01/01/2020: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2020:

Nieuwe producten en product updates 2019

30/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.1 – top 10 overzichten toegevoegd.
22/12/2019: Voorraadbeheer in Excel – nieuw – simpel voorraadbeheer voor (kleine) ondernemers inclusief facturen, bestelbonnen en pakbonnen.
16/12/2019: Auto van de zaak of in privé 2.0 (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken nauwkeurig wat gunstiger is: een auto van de zaak, in privé of een bestaande auto met kilometervergoeding rijden.
12/12/2019: Vakantieplanner per maand – nieuw – unieke vakantieplanner per maand in de vorm van een handige strokenplanner. 10 instelbare kleurcodes. Feestdagen en weekenddagen direct zichtbaar.
11/12/2019: Boekhouden in Excel – update 6.0 – nu met grootboekmutatiekaarten, KOR 2020, factuur met flexibele kolomindeling, klantenrapport projecten etc, Lees meer over deze update in dit blogartikel
09/12/2019: Effectiviteit beheersmaatregelen (Projecten Toolkit) – nieuw – bepaal de effectiviteit en financiële haalbaarheid van beheersmaatregelen (risicomanagement)
03/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.0 – nieuwe moderne look & feel, navigatiemenu’s en weekrapport toegevoegd.
03/12/2019: Urenstaat werknemer – update 1.3 – uitgebreid met een vierwekelijkse urenstaat
20/11/2019: Urenstaat werknemer – update 1.2 – bevat nu ook een maandelijkse urenstaat
13/11/2019: Benodigde omzet (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken exact welke omzet je moet halen om alles zonder problemen te kunnen betalen.
07/11/2019: Groepsuitgaven in Excel – nieuw – eenvoudig groepsuitgaven bijhouden en verdelen. Beheer de de gemaakte kosten van je vrienden of deelnemers en bereken snel en automatisch wie hoeveel verschuldigd is aan wie.
06/10/2019: Verhuurmanager in Excel – update 1.2 – nu met bezettingsoverzicht tijdens een bepaalde periode en de naam van de huurder in beeld op de beschikbaarheidskalender
02/10/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.1 – met ondersteuning voor het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank
26/09/2019: Excellent Plan – nieuw – het ultieme financieel plan in Excel voor ondernemers met 21 analysetools en tientallen rapportages
18/09/2019: Business Case in Excel – nieuw – krijg je investeringsvoorstel wél goedgekeurd
03/09/2019: Offerte- en factuursjabloon – nieuw – 4 unieke en 100% aanpasbare sjablonen
29/08/2019: Urenstaat werknemer – update 1.1 – kies nu uit 10 x 10 kleuren en stel valuta in
24/08/2019: Watervalgrafieken – nieuw – 10 watervalgrafieken voor winst- en verliesrekening (6x), cash flow (2x) en omzetverdeling (2x).
07/08/2019: Urenstaat werknemer – nieuw – voor werknemers van bedrijven die gewerkte uren moeten rapporteren, maar geen in/uit kloktijden registreren.
06/08/2019: Discounted Cash Flow (DCF) waarderingsmodel – nieuw – bereken de waarde van je onderneming
02/08/2019: Financieel rapportagemodel – nieuw – inclusief prognose en scenarioanalyse
30/07/2019: Declaratieformulier (Personeelszaken) – nieuw – declaratieformulieren in 4 stijlen. Handmatig of in Excel invullen.
29/07/2019: Ballonkrediet (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de maandtermijn en het restbedrag bij tussentijdse aflossing.
15/07/2019: Veiligheidsladder in Excel – nieuw – Slimme zelfevaluatietool voor tredes 2 t/m 5 van de veiligheidsladder. Inclusief alle vragenlijsten, dashboard, scoretabel, gapanalyse en actielijst.
01/07/2019: Resultaatvergelijking – nieuw – Vergelijk en analyseer de resultaten met de cijfers van vorig jaar, de begroting, prognose en/of benchmark.
19/06/2019: BV of Eenmanszaak (Ondernemen Toolkit) – update – nieuwe opmaak en grafieken
19/06/2019: Vrije kasstroom (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de vrije kasstroom van een onderneming
19/06/2019: WACC-berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de gemiddelde kosten van het vermogen
18/06/2019: Voorziening dubieuze debiteuren (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vorm een voorziening voor klanten die niet betalen
18/06/2019: Ritprijs berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de ritprijs volgens twee methoden: top-down en bottom-up
17/06/2019: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – nieuw – wat verdien je per rit of periode?
17/06/2019: Betalingskorting (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat kost betalen in termijnen extra?
16/06/2019: Winstmarge berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken je winstmarge op verkopen
30/05/2019: Optimaal inkomen DGA (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken het optimale dga-inkomen
19/05/2019: Belastingdruk ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe hoog je belastingdruk is en je besteedbaar inkomen
17/05/2019: Ledenadministratie in Excel – nieuw – simpele ledenadministratie én boekhouding voor (kleine) verenigingen en clubs (zie ook >)
14/05/2019: Startbaan (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe lang je het volhoudt als starter
12/05/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.0 – met nieuwe rapportages (lees verder >)
06/05/2019: Uurtarief berekenen (ZZP Toolkit) – bereken je uurtarief bij een bepaald netto maandinkomen
06/05/2019: Declarabele uren berekenen (ZZP Toolkit) – bereken het aantal declarabele uren per jaar
20/04/2019: Auto van de zaak of privé (ZZP Toolkit) – bereken zelf wat gunstiger is.
13/04/2019: SIMPLEXCEL – nieuw – simpele maar volledig Excel boekhouding op basis van het kasstelsel
09/04/2019: Middeling (ZZP Toolkit) – update voor 2018 en 2019
02/04/2019: Verhuurmanager in Excel – nieuw – verhuurbeheer zonder dure software
26/03/2019: Vrijheidsgetal – nieuw – bereken wat je nodig hebt om zonder geldzorgen te leven
04/03/2019: Vakantieplanner in Excel –  update – uitgebreid met maandvariant (naast kwartaal en week)
05/02/2019: Financial Planning Toolkit – update – vernieuwd met totaal 7 geactualiseerde templates
04/02/2019: Auto & Wonen Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 12 nieuwe en verbeterde templates
02/02/2019: Lenen & Krediet Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 11 nieuwe en verbeterde templates
01/02/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – update – compleet vernieuwd inclusief handige To Do Checklists
30/01/2019: ZZP Toolkit – update – nieuwe template Belastingdruk ZZP’er berekenen
26/01/2019: Btw-aangifte vierde kwartaal – voorkom een suppletieaangifte met deze tip
16/01/2019: Boekhouden in Excel België 5.1 – grote update naar versie 5.1
09/01/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – 8 praktische kalender en datum rekentools
06/01/2019: Sparen & Beleggen Toolkit – 14 handige rekentools voor sparen en beleggen

Nieuwe producten en product updates 2018

23/12/2018: Boekhouden in Excel Upgrade – nieuw product – wijzig eenvoudig van pakket of het aantal licenties
20/12/2018: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2019.

12/12/2018: Kwitantie in Excel – kwitanties in Engels, Duits en Frans toegevoegd
09/12/2018: RCSA-template – nieuw product (Risk Control Self Assessment)
02/12/2018: Sjabloon Verlofaanvraag – nieuw product, verlofaanvraagformulieren in 4 ontwerpen
14/11/2018: Boekhouden in Excel 5.1 – zie dit blogartikel
13/11/2018: Gratis Excel boekhouding templates – nieuwe producten met een Winst- en verliesrekening, Balans, Kolommenbalans, Debiteurenbeheer, Crediteurenbeheer, Factuur en Pakbon
02/11/2018: Bewindvoering in Excel – nieuw product – De ideale alles-in-een oplossing voor de administratie, rekening en verantwoording voor (familiaire) bewindvoerders.
19/10/2018: Urenstaat en Factuur voor Coaches – nieuw product – Factureer en rapporteer per gesprek. Factuur en urenstaat in 10 verschillende kleuren! Aanpasbare kolomindeling.
16/10/2018: Afschrijvingsstaat in Excel – nieuw product – Registreer simpel je investeringen (vaste activa) en bereken snel de afschrijvingen, boekwaarden en resultaat bij verkoop van je vaste activa voor elk boekjaar.
17/09/2018: Transport Toolkit – nieuw product – een unieke bundel rekenmodellen voor eigen rijders.
11/09/2018: Urenstaat en Factuur voor Zorg Professionals – nieuw – een alles-in-één oplossing voor het registreren, verantwoorden én factureren van gewerkte uren voor professionals in de zorg.
29/08/2018: Excel bookkeeping template – nieuw product – gratis Excel boekhoudpakket nu te downloaden in Nederlands of Engels.
22/06/2018: Factuursjabloon Iris – nieuw product- een moderne factuur die direct inzicht geeft in alle belangrijke zaken.
20/04/2018: Kwitantie in Excel – nieuw product – maak snel en eenvoudig professionele kwitanties voor al je kasontvangsten.
16/04/2018: Vakantieplanning Plus – nieuw product – maak eenvoudig en doeltreffend de vakantieplanning voor je personeel of collega’s.
05/04/2018: Huishoudbudget – nieuw product – blijf scherp op je centjes letten met dit prachtige huishoudbudget in Excel.
23/03/2018: STYKKER – nieuw product – het eerste en enige Excel-sjabloon waarmee je uren, kilometers en al je verkochte producten en diensten kunt registrerenverantwoorden én factureren in één enkel Excel-sjabloon.
15/03/2018: Factuursjabloon Alant – nieuw product- deze minimalistische factuur is uitstekend geschikt voor ondernemers die duidelijkheid willen bieden aan hun klanten.
21/01/2018: Kasboek in Excel 2.0 – update – het bevat een simpele tabel voor het registreren van je kastransacties en geeft je direct inzicht in al je inkomsten en uitgaven. Een slim dashboard helpt je hierbij.
03/01/2018: Urenregistratie in Excel voor Projecten 2.0 – update – met dit slimme sjabloon registreer je snel en gemakkelijk al jouw belangrijke projectgegevens. Denk hierbij aan de gewerkte, declarabele en gefactureerde uren, kilometers én kosten per project en medewerker.

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 725 reviews.
error: Let op: Deze inhoud is beschermd!!
Happy spreadsheetday! Alleen tot 18 oktober 23:59 20% korting!
Gebruik de kortingscode: spreadsheetdag2021
* Licentie vernieuwingen uitgezonderd.
x