Product updates

Op deze pagina volg je eenvoudig de introductie en updates van al onze producten.

DOWNLOAD PRODUCTCATALOGUS

 

Simpel Excel boekhouden met Simplexcel

Wordt verwacht… geheim project…. de ultieme kostprijscalculatie-tool

17/09/2020: Boedelbeschrijving in Excel – nieuw – breng alle bezittingen en schulden van een overledene in kaart

15/09/2020: Optimale bestelgrootte (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het optimum waarbij de kosten het laagst zijn

14/09/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.1 – nu met automatische berekening van toeslagen

12/09/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – update v5 – bereken te verkopen aantallen bij omzet- of margedoel

12/09/2020: Verlofdagen berekenen – update v4 – extra controles en snel zoeken verlofrechten individuele medewerker

11/09/2020: Overlopende posten – nieuw – beheer overlopende activa en passiva in één tabel (automatische journaalposten)

07/09/2020: Transport kostencalculator – nieuw – bereken de voertuigkosten en chauffeurskosten op een alternatieve (betere) manier.

03/09/2020: NOW-regeling 3.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 3.0

02/09/2020: DCF-waarderingsmodel – update 1.12 – nu met 2 modellen voor berekening vermogenskostenvoet (WACC): CAPM (beta) en Build-Up (geen beta)

02/09/2020: Bewindvoering in Excel – update 2.1.47 – met ondersteuning voor het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank

31/08/2020: Ploegendienst Kalender – gratis – ontdek gratis sjablonen van Microsoft

24/08/2020: Financial lease – update v12 – kies nu ook voor betaling aan het begin of einde van de maand

20/08/2020: Vennootschapsbelasting Ultimate – nieuw – nauwkeurige en automatische berekening van alle onderdelen: investeringsaftrek, aftrekbare kosten, verrekenbare verliezen voor alle jaren vanaf 2012.

18/08/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – update – houdt nu ook rekening met niet aftrekbare kosten, investeringsaftrek en verrekenbare verliezen

28/07/2020: No cure, No pay berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vergoeding o.b.v. no cure, no pay

20/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v14 – fix formules definitieve omzetberekening

08/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v13 – subsidieberekening o.b.v. geselecteerde aansluitende periode

07/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v12 – fix formules definitieve subsidieberekening

02/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v11 – subsidieberekening o.b.v. 4 maanden

30/06/2020: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – nieuw – bereken het loon bij ziekte CAO Beroepsgoederenvervoer

30/06/2020: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – editie 2020

25/06/2020: NOW-regeling 2.0 – update v10 – o.b.v. definitieve regeling incl. collectief ontslag

23/06/2020: Pakbon in Excel – nieuw – Stel gemakkelijk een pakbon op voor al je verzendingen. Inclusief historie.

22/06/2020: Project Management Toolkit – nieuw – 6 unieke Excel-sjablonen voor het managen van je projecten.

11/06/2020: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1 – nu met voorafgaande journaalposten en afronding op hele euro’s

10/06/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.0 – nieuwe look & feel + extra weekrapportage

09/06/2020: NOW-regeling 2.0 – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 2.0

07/06/2020: Vaste activa register – update 1.0.013 – uitgebreid naar 30 jaar

05/06/2020: Factuur met specificatie – nieuw – Stel eenvoudig een factuur mét specificatie op voor je klant.

04/06/2020: STYKKER – update 1.1 – extra specificatie van de factuur toegevoegd

04/06/2020: Recruitment Manager – nieuw – Manage het werving & selectieproces van al je vacatures

04/06/2020: Resource Capacity Planner – nieuw – vergelijk de beschikbare capaciteit met de vraag en identificeer een overschot/tekort aan capaciteit

03/06/2020: Afbouw tarief aftrekposten als je een hoog inkomen hebt is verwerkt in de volgende templates:

31/05/2020: NOW-regeling – update – conform derde wijziging NOW (hogere loonsom in maart)

30/05/2020: Palletbon (Transport Toolkit) – nieuw – altijd pallet-/emballagebonnen op voorraad

29/05/2020: Weekstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – weekverantwoording voor chauffeurs

29/05/2020: Dagstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – urenverantwoording voor chauffeurs

28/05/2020: Dagrapport chauffeur (Transport Toolkit) – nieuw – registreer gewerkte uren en onkosten op dit formulier

28/05/2020: Vrachtwagen kosten vergelijken (Transport Toolkit) – nieuw – bereken en vergelijk de kosten van 3 vrachtwagens

25/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update – adresselectie verbeterd en handige wisfunctie + blanco pdf-documenten. Dit is dus de CMR vrachtbrief Ultimate.

25/05/2020: Cashflow verbetering (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat levert het op als je klanten sneller betalen?

24/05/2020: Orderformulier – nieuw – bestelformulier en order tracker

22/05/2020: Projectbegroting in Excel (Projecten Tookit) – nieuw – simpele maar doeltreffende projectbegroting met automatische nummering van taken.

18/05/2020: Begin- of einddatum berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken de datum die een aantal dagen, weken of maanden later of eerder ligt dan de opgegeven datum.

18/05/2020: Periode tussen twee datums berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update- bereken de periode tussen twee datums in dagen, weken, maanden of jaren

18/05/2020: Aantal werkdagen berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkdagen in een periode

16/05/2020: SIMPLEXCEL – update 1.043 – nu ook in het Engels en voorzien van nieuw menu

14/05/2020: Feestdagen in Excel (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken alle feest- en speciale dagen (incl. weeknummers)

12/05/2020: Maximale hypotheek ondernemer (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je als ondernemer maximaal lenen?

12/05/2020: Maximale hypotheek (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je maximaal lenen voor je nieuwe huis?

08/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – vul en print razendsnel je vrachtbrieven

07/05/2020: Lenen & Krediet Toolkit – alle templates afzonderlijk te bestellen

 1. Aflossingstermijnen lening: hoeveel betaal je aan rente en aflossing iedere maand?
 2. Ballonkrediet: vaste maandtermijn + slottermijn (bij tussentijdse aflossing)
 3. Financial lease: wat is het maandelijkse leasebedrag?
 4. Financiële ruimte: hoeveel kun je maximaal lenen?
 5. Kopen op afbetaling: wat kost kopen op afbetaling?
 6. Looptijd aflossing lening: hoe lang duurt het aflossen van je lening?
 7. Maandbedrag voor aflossing lening: hoeveel moet je maandelijks aflossen?
 8. Maximale lening: hoeveel bedraagt je financiële ruimte?
 9. Rente bij lening: hoeveel rente betaal je voor je lening (€ en %)?
 10. Rente in financial lease: wat is het rentepercentage van je financial lease contract?
 11. Restschuld en renteberekening lening: wat is de rente en restschuld na aflossing(en)?
 12. Toename schuld: hoe snel loopt de schuld op als je niks aflost?

05/05/2020: Benodigd eigen geld (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel geld moet je zelf inbrengen bij een hypotheek?

03/05/2020: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is gunstiger? Vermogen opbouwen in de bv of privé?

29/04/2020: Autokosten met kilometervergoeding (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de nettoautokosten als je een kilometervergoeding krijgt

29/04/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de vennootschapsbelasting voor alle jaren vanaf 2012

29/04/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – nieuw – hoeveel moet je verkopen tegen welke prijs voor een bepaald omzetdoel?

29/04/2020: Netto besteedbaar inkomen ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken gedetailleerd hoeveel je netto overhoudt als ZZP’er.

28/04/2020: Benodigde declarabele uren – nieuw – hoeveel declarabele uren zijn nodig voor een bepaald gewenst netto besteedbaar inkomen?

28/04/2020: Transitievergoeding – nieuw – bereken nauwkeurig de transitievergoeding bij ontslag

28/04/2020: Werk & Inkomen Toolkit – nieuw – voor werkgevers én werknemers: bereken het bruto-netto loon, belastingen, heffingskortingen, bijtelling auto/fiets van de zaak, vakantiegeld, transitievergoeding, autokosten etc.

22/04/2020: Salarisvergelijking (ZZP Toolkit) – update – verdien je meer in loondienst of als zelfstandige?

21/04/2020: Cashflow-matrix (Financial Planning Toolkit) – nieuw – omzet vs. inkomsten en kosten vs. uitgaven

21/04/2020: Privebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – bereken het benodigd inkomen uit je onderneming

20/04/2020: Financieringsplan (Financial Planning Toolkit) – nieuw – stel de financiering vast voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden

19/04/2020: Investeringsbegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – bepaal de investeringsbegroting voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden

17/04/2020: NOW-regeling – update versie 8 – inclusief vermindering vanwege lagere SV-loonsom

16/04/2020: Liquiditeitsprognose (Financial Planning Toolkit) – nieuw – maak de liquiditeitsplanning in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden

13/04/2020: Exploitatiebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – maak de exploitatiebegroting in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden

12/04/2020: Beleggen Toolkit – nieuw – 14 onmisbare spreadsheets voor beleggers

11/04/2020: NOW-regeling – update versie 7 – loon per 4 weken of per maand, tussentijds uitgekeerd vakantietoeslag en afronding omzetverlies

11/04/2020: Profit Tracker (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is het gemiddelde rendement op je beleggingen?

11/04/2020: Eindkapitaal beleggingen berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoe snel is je beleggingsdoel behaald?

09/04/2020: NOW-regeling – update – inclusief berekening definitieve subsidie

08/04/2020: Meewerkaftrek (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de meewerkaftrek van je fiscale partner?

03/04/2020: NOW-regeling – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling

02/04/2020: Onderhoudskosten voertuig (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de onderhoudskosten van een voertuig

27/03/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – update – vergelijk nu tot 6 auto’s met elkaar met heldere conclusies en grafieken

25/03/2020: Vaste activa register – update – houdt beter rekening met bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer niet afgeschreven wordt.

24/03/2020: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – update – betere inschatting winst en belasting

18/03/2020: Transportopdracht (Transport Toolkit) – nieuw – maak een opdrachtbevestiging voor charters of eigen rijders

13/03/2020: Consolidatie in Excel – nieuw – snel een geconsolideerde jaarrekening

10/03/2020: Huishoudboek in Excel – update 1.1 – automatische rubricering op basis van tegenrekening (bij gebruik importmodules ING, ASN, KNAB, RABO, SNS en Triodos)

02/03/2020: Huishoudboek in Excel – nieuw – beheer je persoonlijke financiën als een pro

02/03/2020: Hypotheek berekeningen – update – inclusief vergelijkingsoverzicht (3 in 1)

29/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – update – nu ook korting in bedragen ingeven en margeberekening

15/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – op basis van ordergrootte en kortingstabel

14/02/2020: Hypotheek berekeningen – voor annuïteiten-, spaar- en lineaire hypotheek

14/02/2020: Winstmarge omrekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – tussen een percentage van de verkoopprijs en over de inkoopprijs.

13/02/2020: Btw berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het btw-bedrag

12/02/2020: Brandstoftoeslag (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de brandstoftoeslag op 2 manieren

10/02/2020: Prijzen, marges en korting berekenen – nieuw – bundel van 9 templates

08/02/2020: Declaratieformulier in Excel – update – nieuw ontwerp toegevoegd

08/02/2020: Korting en aanbiedingsprijs – nieuw – op basis van adviesprijs en/of korting

07/02/2020: Prijzen en marges berekenen – nieuw – bereken de verkoopprijs, inkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van inkoopprijs en winstmarge
07/02/2020: Inkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van verkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Kostprijs en verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis inkopen, arbeid en winstmarge
07/02/2020: Winstmarge berekenen – update – op basis van verkoopprijs en inkoopprijs
07/02/2020: Gemiddelde marge berekenen – nieuw – over je gehele productportfolio

06/02/2020: Kilometerregistratie in Excel Premium – update 2.0 – compleet nieuwe look & feel

04/02/2020: Financial Modelling – nieuw – voorspel de winst- en verliesrekening, balans en het kasstroomoverzicht van je onderneming.

03/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.5 – btw-overzicht, omzetrapport en factuuroverzicht toegevoegd

01/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.4 – extra (nu instelbare) tariefsoorten

31/01/2020: Verlofdagen berekenen – nieuw – bereken verlofrechten (individueel of alle medewerkers)

29/01/2020: Verlofkaart in Excel – update 5.0 – nieuw menu + tijd-voor-tijd-register + extra weekrapport (alle medewerkers in beeld voor 1 specifieke week). Lees versiebeheer >

27/01/2020: Urenstaat en factuur voor Zorg Professionals – update 2.0 – nieuw menu, ook onkosten declareren, top 10 overzichten en nieuwste cao’s.

06/01/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.3 – nieuw menu en topmenu

04/01/2020: Winst uit BV naar privé (ZZP Toolkit) – hoeveel houd je privé netto over van je winst uit je bv?
04/01/2020: Projectbudget (Projecten Toolkit) – nieuw – maak een eenvoudig budget voor je project
04/01/2020: Work Breakdown Structure (Projecten Toolkit) – nieuw – hiërarchisch overzicht van projecttaken

02/01/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – welke auto is voordeliger?
02/01/2000: Bijtelling en kosten fiets van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw
02/01/2000: Bijtelling en kosten auto van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de bijtelling en wat kost de auto/fiets van de zaak netto per maand/jaar?

01/01/2020: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2020:

30/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.1 – top 10 overzichten toegevoegd.

22/12/2019: Voorraadbeheer in Excel – nieuw – simpel voorraadbeheer voor (kleine) ondernemers inclusief facturen, bestelbonnen en pakbonnen.

16/12/2019: Auto van de zaak of in privé 2.0 (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken nauwkeurig wat gunstiger is: een auto van de zaak, in privé of een bestaande auto met kilometervergoeding rijden.

12/12/2019: Vakantieplanner per maand – nieuw – unieke vakantieplanner per maand in de vorm van een handige strokenplanner. 10 instelbare kleurcodes. Feestdagen en weekenddagen direct zichtbaar.

11/12/2019: Boekhouden in Excel – update 6.0 – nu met grootboekmutatiekaarten, KOR 2020, factuur met flexibele kolomindeling, klantenrapport projecten etc, Lees meer over deze update in dit blogartikel

09/12/2019: Effectiviteit beheersmaatregelen (Projecten Toolkit) – nieuw – bepaal de effectiviteit en financiële haalbaarheid van beheersmaatregelen (risicomanagement)

03/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.0 – nieuwe moderne look & feel, navigatiemenu’s en weekrapport toegevoegd.

03/12/2019: Urenstaat werknemer – update 1.3 – uitgebreid met een vierwekelijkse urenstaat

20/11/2019: Urenstaat werknemer – update 1.2 – bevat nu ook een maandelijkse urenstaat

13/11/2019: Benodigde omzet (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken exact welke omzet je moet halen om alles zonder problemen te kunnen betalen.

07/11/2019: Groepsuitgaven in Excel – nieuw – eenvoudig groepsuitgaven bijhouden en verdelen. Beheer de de gemaakte kosten van je vrienden of deelnemers en bereken snel en automatisch wie hoeveel verschuldigd is aan wie.

06/10/2019: Verhuurmanager in Excel – update 1.2 – nu met bezettingsoverzicht tijdens een bepaalde periode en de naam van de huurder in beeld op de beschikbaarheidskalender

02/10/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.1 – met ondersteuning voor het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank

26/09/2019: Excellent Plan – nieuw – het ultieme financieel plan in Excel voor ondernemers met 21 analysetools en tientallen rapportages

18/09/2019: Business Case in Excel – nieuw – krijg je investeringsvoorstel wél goedgekeurd

03/09/2019: Offerte- en factuursjabloon – nieuw – 4 unieke en 100% aanpasbare sjablonen

29/08/2019: Urenstaat werknemer – update 1.1 – kies nu uit 10 x 10 kleuren en stel valuta in

24/08/2019: Watervalgrafieken – nieuw – 10 watervalgrafieken in Excel voor winst- en verliesrekening (6x), cash flow (2x) en omzetverdeling (2x).

07/08/2019: Urenstaat werknemer – nieuw – voor werknemers van bedrijven die gewerkte uren moeten rapporteren, maar geen in/uit kloktijden registreren.

06/08/2019: Discounted Cash Flow (DCF) waarderingsmodel – nieuw – bereken de waarde van je onderneming

02/08/2019: Financieel rapportagemodel – nieuw – inclusief prognose en scenarioanalyse

30/07/2019: Declaratieformulier (Personeelszaken) – nieuw – declaratieformulieren in 4 stijlen. Handmatig of in Excel invullen.

29/07/2019: Ballonkrediet (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de maandtermijn en het restbedrag bij tussentijdse aflossing.

15/07/2019: Veiligheidsladder in Excel – nieuw – Slimme zelfevaluatietool voor tredes 2 t/m 5 van de veiligheidsladder. Inclusief alle vragenlijsten, dashboard, scoretabel, gapanalyse en actielijst.

01/07/2019: Resultaatvergelijking – nieuw – Vergelijk en analyseer de resultaten met de cijfers van vorig jaar, de begroting, prognose en/of benchmark.

19/06/2019: BV of Eenmanszaak (Ondernemen Toolkit) – update – nieuwe opmaak en grafieken

19/06/2019: Vrije kasstroom (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de vrije kasstroom van een onderneming

19/06/2019: WACC-berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de gemiddelde kosten van het vermogen

18/06/2019: Voorziening dubieuze debiteuren (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vorm een voorziening voor klanten die niet betalen

18/06/2019: Ritprijs berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de ritprijs volgens twee methoden: top-down en bottom-up

17/06/2019: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – nieuw – wat verdien je per rit of periode?

17/06/2019: Betalingskorting (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat kost betalen in termijnen extra?

16/06/2019: Winstmarge berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken je winstmarge op verkopen

30/05/2019: Optimaal inkomen DGA (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken het optimale dga-inkomen

19/05/2019: Belastingdruk ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe hoog je belastingdruk is en je besteedbaar inkomen

17/05/2019: Ledenadministratie in Excel – nieuw – simpele ledenadministratie en boekhouding voor (klein) verenigingen en clubs (lees verder >)

14/05/2019: Startbaan (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe lang je het volhoudt als starter

12/05/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.0 – met nieuwe rapportages (lees verder >)

06/05/2019: Uurtarief berekenen (ZZP Toolkit) – bereken je uurtarief bij een bepaald netto maandinkomen

06/05/2019: Declarabele uren berekenen (ZZP Toolkit) – bereken het aantal declarabele uren per jaar

20/04/2019: Auto van de zaak of privé (ZZP Toolkit) – bereken zelf wat gunstiger is.

13/04/2019: SIMPLEXCEL – nieuw – simpele maar volledig Excel boekhouding op basis van het kasstelsel

09/04/2019: Middeling (ZZP Toolkit) – update voor 2018 en 2019

02/04/2019: Verhuurmanager in Excel – nieuw – verhuurbeheer zonder dure software

26/03/2019: Vrijheidsgetal – nieuw – bereken wat je nodig hebt om zonder geldzorgen te leven

04/03/2019: Vakantieplanner in Excel –  update – uitgebreid met maandvariant (naast kwartaal en week)

05/02/2019: Financial Planning Toolkit – update – vernieuwd met totaal 7 geactualiseerde templates

04/02/2019: Auto & Wonen Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 12 nieuwe en verbeterde templates

02/02/2019: Lenen & Krediet Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 11 nieuwe en verbeterde templates

01/02/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – update – compleet vernieuwd inclusief handige To Do Checklists

30/01/2019: ZZP Toolkit – update – nieuwe template Belastingdruk ZZP’er berekenen

26/01/2019: Btw-aangifte vierde kwartaal – voorkom een suppletieaangifte met deze tip

16/01/2019: Boekhouden in Excel België 5.1 – grote update naar versie 5.1

09/01/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – 8 praktische kalender en datum rekentools

06/01/2019: Sparen & Beleggen Toolkit – 14 handige rekentools voor sparen en beleggen

23/12/2018: Boekhouden in Excel Upgrade – nieuw product – wijzig eenvoudig van pakket of het aantal licenties

20/12/2018: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2019.

12/12/2018: Kwitantie in Excel – kwitanties in Engels, Duits en Frans toegevoegd

09/12/2018: RCSA-template – nieuw product (Risk Control Self Assessment)

02/12/2018: Sjabloon Verlofaanvraag – nieuw product, verlofaanvraagformulieren in 4 ontwerpen

14/11/2018: Boekhouden in Excel 5.1 – zie dit blogartikel

13/11/2018: Gratis Excel boekhouding templates – nieuwe producten met een Winst- en verliesrekening, Balans, Kolommenbalans, Debiteurenbeheer, Crediteurenbeheer, Factuur en Pakbon

02/11/2018: Bewindvoering in Excel – nieuw product – De ideale alles-in-een oplossing voor de administratie, rekening en verantwoording voor (familiaire) bewindvoerders.

19/10/2018: Urenstaat en Factuur voor Coaches – nieuw product – Factureer en rapporteer per gesprek. Factuur en urenstaat in 10 verschillende kleuren! Aanpasbare kolomindeling.

16/10/2018: Afschrijvingsstaat in Excel – nieuw product – Registreer simpel je investeringen (vaste activa) en bereken snel de afschrijvingen, boekwaarden en resultaat bij verkoop van je vaste activa voor elk boekjaar.

17/09/2018: Transport Toolkit – nieuw product – een unieke bundel rekenmodellen voor eigen rijders.

11/09/2018: Urenstaat en Factuur voor Zorg Professionals – nieuw product – een alles-in-één oplossing voor het registreren, verantwoorden én factureren van gewerkte uren voor professionals in de zorg.

29/08/2018: Excel bookkeeping template – nieuw product – gratis Excel boekhoudpakket nu te downloaden in Nederlands of Engels.

22/06/2018: Factuursjabloon Iris – nieuw product- een moderne factuur die direct inzicht geeft in alle belangrijke zaken.

20/04/2018: Kwitantie in Excel – nieuw product – maak snel en eenvoudig professionele kwitanties voor al je kasontvangsten.

16/04/2018: Vakantieplanning Plus – nieuw product – maak eenvoudig en zeer doeltreffend de vakantieplanning voor je personeel en/of collega’s.

05/04/2018: Huishoudbudget – nieuw product – blijf scherp op je centjes letten met dit prachtige huishoudbudget in Excel.

23/03/2018: STYKKER – nieuw product – het eerste en enige Excel-sjabloon waarmee je uren, kilometers en al je verkochte producten en diensten kunt registrerenverantwoorden én factureren in één enkel Excel-sjabloon.

15/03/2018: Factuursjabloon Alant – nieuw product- deze minimalistische factuur is uitstekend geschikt voor ondernemers die duidelijkheid willen bieden aan hun klanten.

21/01/2018: Kasboek in Excel 2.0 – update – het bevat een simpele tabel voor het registreren van je kastransacties en geeft je direct inzicht in al je inkomsten en uitgaven. Een slim dashboard helpt je hierbij.

03/01/2018: Urenregistratie in Excel voor Projecten 2.0 – update – met dit slimme sjabloon registreer je snel en gemakkelijk al jouw belangrijke projectgegevens. Denk hierbij aan de gewerkte, declarabele en gefactureerde uren, kilometers én kosten per project en medewerker.