Product updates

Op deze pagina volg je eenvoudig de introductie en updates van al onze producten.

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Cashmanager in Excel

Cashmanager in Excel - cashflow managementsysteem voor grip op je geld, meer winst en extra cash op je bankrekening

Met Cashmanager in Excel krijg je snel grip op je geld, meer winst en extra cash op je bankrekening. Creëer rust in je hoofd, omdat je weet waar je aan toe bent en wat er gaat gebeuren. Doorloop eenmalig het eenvoudige onboardingsproces. Stel je verkoop- en inkoopbudget op en/of vul je facturen in. Match die met je banktransacties en voorspeel je cashflow.

Nieuwe producten en product updates 2024

30/04/2024: Visuele jaarrekening – nieuw – krijg in één oogopslag inzicht in je financiën met deze alternatieve jaarrekening
22/04/2024: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.5.62 – toelichtingen worden nu automatisch gevuld
17/04/2024: VvE in Excel – update – extra versies toegevoegd voor grotere vve’s (40 en 60 appartementen)
12/04/2024: Activiteitenkalender – nieuw – plan je activiteiten, evenementen, vakanties etc. voor de komende 12 maanden
09/04/2024: Liquiditeitsprognose (Financial Planning Toolkit) – update – nu liquiditeitsplanning in Excel incl. versie met 13 perioden
19/03/2024: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.7.68 – fix factuurkleur oranje
15/03/2024: Urenstaat en factuur met urenregister – update 1.3 – extra urenstaat voor perioden van 4 weken (kies zelf de begindatum)
12/03/2024: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.4.53 – fiscale positie toegevoegd en check of rekening voorkomt in de toelichting
05/03/2024: Cashmanager in Excel – nieuw – krijg snel grip op je geld, meer winst en extra cash op je bankrekening
27/02/2024: Afschrijvingsstaat in Excel – update 2.2.22 – fix berekening afschrijving bij tussentijdse verkoop
27/02/2024: Rente of rendement bedrag berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel rendement maak je op je geld?
27/02/2024: Boedelbeschrijving erfrecht in Excel – update 1.0.25 – correctie berekening grondslag erfbelasting
26/02/2024: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.145 – fix berekening overuren bij parttimers en nulurencontracten
25/02/2014: Bruto BPM berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de bruto voor personenauto’s en PHEV’s
16/02/2024: Kosten Mollie Capital & Paypal Businesskrediet (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de échte kosten van de lening
13/02/2024: Sales Funnel Calculator – nieuw – bereken verwachte opbrengsten en resultaten van advertentiefunnels voor Google en Facebook
09/02/2024: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.7.67 – nu inclusief rittenregistratie conform eisen Belastingdienst
06/02/2024: Netto AOV-uitkering (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is het netto inkomen uit een arbeids­ongeschikt­heids­verzekering?
06/02/2024: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – update 3.19 – extra versie zonder salderingsregeling
05/02/2024: Netto-bruto salaris (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat moet je bruto vragen bij een gewenst netto salaris?
30/01/2024: Sparen of beleggen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat levert meer op? Beleggen of sparen?
29/01/2024: Vastgoed analyse in Excel – Pro – nieuw – maak een professionele analyse van meerdere vastgoedobjecten in één template
29/01/2024: Gemiddelde btw berekenen – nieuw – bereken de gemiddelde btw die je moet afdragen in euro’s en % van je inkomsten
29/01/2024: Importmodule FINOM – nieuw – importeer transacties van FINOM in Boekhouden in Excel
24/01/2024: Projectadministratie in Excel – update 2.03 – met de grote variant kun je nu ook projecten toewijzen aan hoofdprojecten
22/01/2024: Urenstaat en factuur voor consultants – Pro – nieuw – verantwoord je uren, kilometers en kosten als een pro
20/01/2024: Verblijfkostenvergoeding Basic – update 1.86 – extra grafieken toegevoegd
16/01/2024: Prijzentool – nieuw – prijzen maken voor producten op basis van jouw keuzes (diverse afrondingsmogelijkheden)
15/01/2024: Merit matrix – nieuw – beloon werknemersprestaties op consistente wijze en verdeel de salarisverhogingsruimte op een juiste en eerlijke manier
08/01/2024: Rente rekening courant (Lenen & Krediet Toolkit) – update v3 – rente variabel instelbaar
05/01/2024: Inkomstenbelastingtabel – nieuw – bereken ib en zvw bij 60 verschillende winsten voor jouw eigen situatie + marginale belastingdruk
02/01/2024: Bijtelling en kosten auto van de zaak Ultimate – nieuw – bereken de fiscale bijtelling en kosten voor meerdere auto’s van de zaak
02/01/2024: Financial Modelling– update 3.030 – extra versie met 12 maanden + 4 jaar prognose
01/01/2024: Omreken Toolkit – nieuw – simpel eenheden omrekenen in Excel voor 11 verschillende categorieën

Inkomstenbelastingtabel

Inkomstenbelastingtabel berekenen in Excel

Bereken de inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet bij 60 verschillende winsten voor jouw eigen situatie. Bereken vanaf welke winst je echt belasting gaat betalen. De rekentool houdt rekening met wel 10 verschillende zaken, zoals: ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling, kleinschaligheidinvesteringsaftrek, inkomsten uit werk en woning, aftrekbare kosten uit werk en eigen woning, uitgaven voor inkomensvoorzieningen, heffingskortingen en tariefsaanpassing.

Nieuwe producten en product updates 2023

30/12/2023: Salarisadministratie Personeel Basic en Plus – update 2024 – loonadministratie voor personeel 2024
27/12/2023: Business Toolkits – update – (bijna) alle toolkits en templates zijn bijgewerkt met de belastingtabellen van 2024
22/12/2023: Ziekteverzuim in Excel – update 2.2 – met handige snelle invoer-tool
21/12/2023: Belastingtarieven 2024/2023 – update – alle (definitieve) belastingtarieven in één overzichtelijke factsheet
21/12/2023: DGA salarisadministratie Basic, Plus en Pro – update 2024 – loonadministratie voor DGA’s 2024
19/12/2023: Boekhouden in Excel – update 10.0 – met cashflow management systeem. Lees ook dit blogartikel
16/12/2023: Fitness Tracker – update 1.22 – enkele schoonheidsfoutjes opgelost
07/12/2023: DCF-waarderingsmodel – update 1.14 – fix formule in balans (plus/min-omdraaiing overige vlottende activa)
06/12/2023: Onregelmatigheidstoeslag Pro-editie – nieuw – één template voor meerdere medewerkers en alle jaren
05/12/2023: Bruto uurtarief calculator voor ZZP’ers (gratis) – nieuw – bereken je minimale uurtarief voor een bepaald bruto jaarinkomen
30/11/2023: Vennootschapsbelasting Ultimate – update v8 – ondersteuning voor gebroken/verlengd boekjaar
30/11/2023: Auto van de zaak of in privé (Auto & Wonen Toolkit) – update 2.1.25 – fix belastingberekening
29/11/2023: Vermogensbeheer – Total Cost of Ownership (TCO) (Sparen & Beleggen Toolkit) – update v3 – instelbaar maximum beheerskosten
26/11/2023: Urenregistratie in Excel voor ZZP’ers Premium – update 3.0.029 – extra klantrapport (1 of meerdere weken)
23/11/2023: Urenregistratie in Excel voor ZZP’ers Premium – update 3.0.027 – nieuwe weekrapportages
16/11/2023: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.6.66 – btw-overzicht bevat ook de rubrieken 3a en 3b (verkopen binnen en buiten EU)
15/11/2023: Weekstaat in Excel – update 1.04 – extra weekstaat met 4 weken op 1 A4
14/11/2023: Financial Modelling– update 3.029 – voorzieningen staan op een aparte regel
08/11/2023: Belastingtarieven 2024/2023 – update – alle (voorlopige) belastingtarieven in één overzichtelijke factsheet
06/11/2023: Huishoudbudget in Excel – Pro Editie – update 1.3 – uitgaven toekennen aan (spaar)potjes + uitgaven per 2 maanden
06/11/2023: Jaarruimte als ondernemer (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de jaarruimte als ondernemer en de belastingaftrek
05/11/2023: Jaarruimte berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – update – aangepast met nieuwste cijfers
03/11/2023: Bijtelling privégebruik woning – nieuw – bereken de bijtelling privégebruik van woningen die tot het ondernemingsvermogen horen
02/11/2023: BV of eenmanszaak? Pro – nieuw – vergelijk 2 situaties en vind sneller het omslagpunt
01/11/2023: Kostprijs per direct uur – nieuw – bereken de kostprijs per direct uur en het bijbehorende commerciële tarief
28/10/2023: Trainingsplanner – nieuw – maak snel een eenvoudig je trainingsplan in Excel voor jezelf of die van je klanten als personal coach
27/10/2023: Onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen – update – extra versie voor algemene situaties met 13 perioden van 4 weken
26/10/2023: Romeinse cijfers berekenen (Basisberekeningen) – nieuw – zet een getal of datum om naar Romeinse cijfers
25/10/2023: Rekentool Materialiteit – nieuw – bereken de materialiteit bij het samenstellen van jaarrekeningen
05/10/2023: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.5.65 – nog drie extra bankrekeningen toegevoegd (8 in plaats van 5)
03/10/2023: Restschuld lening – nieuw – bereken de restschuld van een lening op een bepaalde datum

Winstgevend Plan in Excel

Winstgevend plan in Excel

Met Winstgevend plan in Excel zie je direct of jouw bedrijf genoeg geld gaat verdienen of niet. Bij een winstgevend plan ligt de focust op de echte winst en niet op de omzet. De ‘echte winst‘ is de winst die overblijft, nadat je alles hebt betaald. Dus omzet minus alle kosten, investeringen, belastingen, uitgaven voor inkomensvoorzieningen en arbeidsongeschiktheid, aflossingsverplichtingen, spaardoelen en natuurlijk jouw salaris. Vertaal nu jouw winstgevend plan in harde euro’s.

29/09/2023: DGA salarisadministratie Plus – update – woonadres dga toegevoegd
27/09/2023: Salarisadministratie Personeel Plus – update – jaaroverzicht aangepast
17/09/2023: Doorwerken na je pensioen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken je netto inkomen als je (deels) blijft doorwerken na je pensioen
12/09/2023: Rente bij lening (Lenen & Krediet Toolkit) – update v3 – nu inclusief grafiek en amortisatieschema met rente en aflossing per maand
12/09/2023: Publicatie jaarstukken KvK – update – volgens de nieuwe rubrieken van de Kamer van Koophandel
07/09/2023: Persoonlijk financieel overzicht (Rich Dad, Poor Dad) – nieuw – krijg een duidelijke en actuele momentopname van je financiën
30/08/2023: DuPont-analyse (Ondernemen Toolkit) – update – extra schema voor rendement op werkzaam vermogen (RONA)
30/08/2023: DGA salarisadministratie – update – nu ook met groene tabel (voor inkomen uit vroegere dienstbetrekking)
29/08/2023: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.4.63 – bedragen exclusief of inclusief btw invoeren
28/08/2023: Excellent Plan – update 1.168 – fix verwijzing rente in financiering
17/08/2023: Winstgevend Plan in Excel – nieuw – maak een winstgevend plan in Excel – zie direct of je plan financieel haalbaar is of niet
02/08/2023: Excellent Plan – update 1.167 – splitsing ib/vpb in balans bij juiste categorie
31/07/2023: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – update v12 – conform nieuwe vermogensbelastingregels
28/07/2023: Financieel Meerjarenplan – update 3.0.65 – fix formule btw-berekening kosten bij maandaangifte
27/07/2023: Enkelvoudige rente berekenen – nieuw – bereken de enkelvoudige rente als je de samengestelde rente weet
27/07/2023: Samengestelde rente berekenen – nieuw – bereken de samengestelde rente als je de enkelvoudige rente weet
17/07/2023: Winstcalculator – update 1.62 – uitbreiding samenvatting en herstel schoonheidsfoutjes
10/07/2023: Eerstvolgende of vorige weekdag (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken de volgende of vorige weekdag vanaf een bepaalde datum
10/07/2023: Werkbare dagen per week berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkbare dagen per week
04/07/2023: Calculator print- en drukwerk – nieuw – maak snel een calculatie inclusief offerte/factuur voor print- en drukwerk
03/07/2023: Financieel rapport in Excel – update 2.47 – uitbreiding met kwartaaloverzichten

Business Finance & Valuation Model

Business Finance & Valuation Model in Excel op 1 A4.

Met het Business Finance & Valuation Model maak je een compleet business model van je onderneming op 1 vel A4. Inclusief 3 scenario’s, winst- en verliesrekening, balans, kasstroomoverzicht, ratio’s, bedrijfswaarderingen, ondersteunende schema’s (behouden winst, vrije kasstroom, liquide middelen, vaste activa verloopstaat, netto werkkapitaal) en extra ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, winstgevendheid, operatie), indexcijfers, betrouwbaarheidsscore ten aanzien van winstmanipulatie en faillissement-voorspellingen.

28/06/2023: Boedelbeschrijving erfrecht in Excel – update 1.0.23 – houdt rekening met vermogen partner bij verdeling
28/06/2023: Brandstofkosten berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de brandstofkosten per kilometer en/of bepaalde reisafstand
27/06/2023: Balanced Scorecard in Excel – Basic Edition – nieuw – meet en verbeter de prestaties van je onderneming met dit framework
27/06/2023: Lening met tussentijdse aflossing (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de nieuwe maandtermijn bij tussentijdse aflossingen
26/06/2023: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.138 – feestdagen tellen nu mee als gewerkte uren + minimumjeugdloon per 1/7/2023
26/06/2023: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – minimumjeugdloon per 1/7/2023
23/06/2023: Boedelbeschrijving erfrecht in Excel – update 1.0.22 – nu inclusief berekening verwachte aanslag erfbelasting
22/06/2023: Reisaftrek openbaar vervoer (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de aftrek reiskosten voor openbaar vervoer
15/06/2023: Financieel rapport in Excel – update 2.37 – kies nu uit een van de 10 kleuren voor je rapportages!
15/06/2023: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.3.62 – drie extra bankrekeningen toegevoegd (5 in plaats van 2)
13/06/2023: Onbelaste reiskostenvergoeding (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de onbelaste reiskostenvergoeding (eenmalig of per periode)
12/06/2023: Sparen met hogere rente (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat levert een hogere spaarrente op?
06/06/2023: Gewicht Tracker – nieuw – monitor je gewicht tijdens het afvallen (op diverse manieren)
06/06/2023: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.2.61 – verbetering voor gebruik met gebroken boekjaar (als je fiscaal jaar niet in januari begint)
01/06/2023: Projectadministratie in Excel – nieuw – alles-in-een oplossing voor het verwerken en factureren van uren, kilometers en kosten van je projecten
31/05/2023: Tariefberekenaar – nieuw – bereken je uurtarief dat je moet vragen bij een gewenst netto inkomen (Premium-editie)
27/05/2023: Groepsuitgaven in Excel – update – extra versie voor het eenvoudig bijhouden en verdelen van groepsuitgaven tot 20 personen
15/05/2023: Beleggen met minder kosten (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – bereken wat beleggen met minder kosten aan extra geld oplevert
11/05/2023: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.2.15 – extra perioderapport per werknemer 1-4 weken
10/05/2023: Vermogensbeheer – Total Cost of Ownership (TCO) (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – welk percentage van het rendement gaat verloren aan kosten?
02/05/2023: Btw privégebruik (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de btw-correctie voor privégebruik van de auto
28/04/2023: Budget en prognosemodel – nieuw – voor de komende 12 maanden en de volgende 10 jaar op basis van 3 verschillende scenario’s
25/04/2023: Winstmarge via webwinkel (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de winst(marge) bij verkoop via een webwinkel
25/04/2023: Huishoudbudget in Excel – update 1.2 – meerdere regels voor inkomsten toegevoegd
18/04/2023: AVC-vrachtbrief in Excel – nieuw – maak snel en gemakkelijk een vrachtbrief voor je koeriersbedrijf
12/04/2023: Jaarrekening in Excel – update v11 – voor gebruikers van Boekhouden in Excel in dezelfde huisstijl
11/04/2023: Business Finance & Valuation Model – nieuw – maak een compleet business model op 1 vel A4 (3 scenario’s)
05/04/2023: Box 3 vermogensbelasting berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel vermogensbelasting betaal je straks in box 3 over je vermogen?
04/04/2023: Vrije ruimte werkkostenregeling (Ondernemen Toolkit) – update v7 – uitgebreid met budget en realisatie

CMR vrachtbrief in Excel – Pro

CMR-vrachtbrief Pro Editie met complete historie in CMR-register

Met CMR vrachtbrief – Pro registreer en print je vrachtbrieven als een professional. Al je vrachtbrieven in één Excel-bestand bewaard!

29/03/2023: Discounted Cash Flow (DCF) waarderingsmodel – update 1.13 – fix jaartallen
24/03/2023: Boedelbeschrijving Echtscheiding in Excel – nieuw – breng alle inboedel, overige bezittingen en schulden in kaart bij echtscheiding
22/03/2023: Saldobeheer Btw/belasting sparen – nieuw – bereken het % van je inkomsten wat je moet sparen om straks alle belastingen te kunnen betalen
09/03/2023: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.137 – urenkaart per medewerker per periode toegevoegd
09/03/2023: Onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen – update – extra versie voor algemene situaties met afzonderlijke toeslagen voor zondagen
06/03/2023: Ledenadministratie in Excel – update 1.033 – inclusief ondersteuning voor een gebroken boekjaar
06/03/2023: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.3.50 – selecteer rekeningnummers uit een dropdownlijst
02/03/2023: Boedelbeschrijving in Excel – update 1.0.21 – nieuw ingebouwde formulieren, checklist en 2 extra bonussen
01/03/2023: Verliesverrekening in Excel – nieuw – bundel voor carry back en carry forward berekeningen
01/03/2023: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.136 – jaar- en maandoverzicht uitgebreid met 2 dagcodes naar keuze
28/02/2023: Business Planner in Excel – Pro – nieuw – vertaal je businessplan in concrete doelen en actiestappen met deze praktische planner
27/02/2023: Operationeel Rendement Monitor – nieuw – bewaak het operationeel rendement van je transportonderneming
23/02/2023: Inkomstenbelasting (ZZP Toolkit) – update v4 – inclusief fiscale bijtelling en correcte berekening tariefsaanpassing aftrekposten box 1
21/02/2023: Excel boekhoudpakket – Jaarrekening – nieuw – kant-en-klare jaarrekening voor gebruikers van het Excel boekhoudpakket
20/02/2023: Financial Lease Pro – update v18 – aanpassing amortisatieschema bij betaling aan het begin van de maand
16/02/2023: Voorraadbeheer in Excel – update 1.0.19 – voorraad per willekeurige datum opvraagbaar
14/02/2023: Elektriciteitskosten apparaat (Auto & Wonen Toolkit) – update 1.1 – nu met standaard verbruikstabel
13/02/2023: Onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen – update – extra versie voor de CAO beveiliging met 13 perioden van 4 weken
07/02/2023: Middeling – update 2.0.011 – nu tot en met het laatste belastingjaar waarin je kunt middelen (2022)
26/01/2023: Debt Service Coverage Ratio (DSCR) (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bepaal hoe goed je in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen
17/01/2023: Begeleidingsbrief afvalstoffen – Pro – nieuw – registreer, print én bewaar al je begeleidingsbrieven in één Excel-bestand
16/01/2023: Boekhouden in Excel – update 9.0.125 – o.a. scroll-functies hersteld als gevolg van MS Excel update (versiebeheer)
13/01/2023: CMR-vrachtbrief in Excel – Pro – nieuw – registreer, print én bewaar al je vrachtbrieven in één Excel-bestand
12/01/2023: Bewindvoering in Excel – update 2.5.64 – fix formule in rekening & verantwoording
11/01/2023: Inlegtabel voor spaardoel (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – bereken de periodieke inleg voor een spaardoel
09/01/2023: Maximale huizenprijs (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – voor welke huizenprijs kun je een hypotheek krijgen?
08/01/2023: Verduurzamen Toolkit – nieuw – een complete bundel rekentools voor het verduurzamen van je woning
06/01/2023: Loan-to-Value Ratio (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is lening t.o.v. de marktwaarde van de woning?
05/01/2023: Verlofkaart in Excel – update 5.1 – nu met snelle invoer module voor langer verlof
03/01/2023: Huishoudbudget in Excel – Pro Editie – update 1.2 – optie om onregelmatige inkomsten/uitgaven in te voeren

VvE in Excel

VvE in Excel is een alles-in-een oplossing voor relatiebeheeradministratief en financieel beheer voor Verenigingen van Eigenaren (VvE) tot maximaal 40 appartementen.

Vve in Excel

Nieuwe producten en product updates 2022

29/12/2022: Ledenadministratie in Excel – update 1.032 – nu inclusief lidmaatschapskaarten afdrukken
25/12/2022: Business Toolkits – update – (bijna) alle toolkits en templates zijn bijgewerkt met de belastingtabellen van 2023
22/12/2022: Terugverdientijd raamisolatie (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken terugverdientijd en rendement van raamisolatie
21/12/2022: Prijsplafond energie (Auto & Wonen Toolkit) – update v3 – volgens de nieuwe rekenregels
20/12/2022: Voorraadbeheer in Excel – update 1.0.18 – mutatiesoort ‘Eigen gebruik’ toegevoegd
19/12/2022: Boekhouden in Excel – update 9.0 – nieuw hoofdmenu en 2 extra banken. Lees ook dit blogartikel
08/12/2022: VvE in Excel – update 1.47 – fixes voor relatiebeheer, administratief en financieel beheer voor Verenigingen van Eigenaren (VvE)
06/12/2022: Vastgoed analyse in Excel – nieuw – maak een professionele analyse van je vastgoedbelegging
06/12/2022: Onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen – update – extra versie voor de CAO beveiliging
02/12/2022: Bundelprijzen berekenen – nieuw – stel de prijzen vast van gebundelde producten en diensten
02/12/2022: Afdrukbare notitiepagina’s – nieuw – 23 kant-en-klare afdrukbare notitiepagina’s. Simpel aan te passen.
01/12/2022: Pricing template – pakketprijzen – nieuw – maak pakketprijzen voor jouw producten en diensten
30/11/2022: Business Case in Excel – update v3.012 – fix formule gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)
30/11/2022: Verhuurmanager in Excel – update 2.0.080 – nu met complete administratie en beschikbaarheidsjaarkalender
28/11/2022: Rest BPM berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de rest bpm op 3 manieren
25/11/2022: Autokosten berekenen – update v4 – houdt nu ook rekening met vergoeding voor zakelijke kilometers
24/11/2022: Afschrijving bedrijfswagens – nieuw – 3-in-1 template voor het berekenen van afschrijvingen op bedrijfswagens en banden
23/11/2022: Winstberekening eigen rijder – update – winstberekening per periode of per rit voor eigen rijders in een nieuw jasje
22/11/2022: Chauffeurskosten – Ultimate – nieuw – bereken de echte chauffeurskosten per jaar, per uur en per kilometer
21/11/2022: Kostprijsberekening eigen rijder – update 1.44 – bereken de kostprijs per kilometer voor lease of koop van voertuig/aanhanger.
21/11/2022: Bewindvoering in Excel – update 2.5.63 – fix formule
18/11/2022: Verblijfskostenvergoeding – update 2023 – basis, plus en pro bevatten cao-waarden per 1/1/2023
17/11/2022: Multicriteria analyse – nieuw – bereken de totaalscore per alternatief aan de hand van verschillende criteria met ieder een eigen weging
15/11/2022: Hypotheek maandlasten tijdens de bouw (Auto & Wonen Toolkit) – update v5 – houdt nu rekening met inbreng eigen geld
15/11/2022: Kilometerprijs berekenen (Transport Toolkit) – update v5 – fix formule – bereken de kilometerprijs bij een gewenst netto inkomen
15/11/2022: Kostprijs per kilometer (Transport Toolkit) – update v10 – formulefouten hersteld
15/11/2022: Belastingtarieven 2023/2022 – nieuw – alle belastingtarieven in één overzichtelijke factsheet
14/11/2022: Voorraadbeheer in Excel – update 1.0.17 – margeberekeningen toegevoegd
14/11/2022: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.2.58 – nu met gebroken boekjaar (als je fiscaal jaar niet in januari begint)
10/11/2022: Benodigd eigen geld (Hypotheek & Wonen Toolkit) – update – editie 2023
10/11/2022: Maximale hypotheek ondernemer (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2023
10/11/2022: Maximale hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2023
10/11/2022: Afsprakenplanner – nieuw – leg snel afspraken vast voor je praktijk in deze handige blokplanner
09/11/2022: Wettelijke rente en incassokosten (Ondernemen Toolkit) – update v8 – nu met samengestelde of enkelvoudige rente
29/10/2022: Break-even analyse – nieuw – bereken bij welk punt je quitte speelt
28/10/2022: VvE in Excel – nieuw – relatiebeheer, administratief en financieel beheer voor Verenigingen van Eigenaren (VvE)
27/10/2022: Urenstaat werknemer – update 1.4 – uitgebreid met een werknemerslijst
21/10/2022: IB-aangifte invulschema – nieuw – vul zonder problemen de balans en winst- en verliesrekening in tijdens de aangifte inkomstenbelasting
07/10/2022: Terugverdientijd laadpaal (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken terugverdientijd en rendement van een laadpaal
06/10/2022: Lease offertes vergelijken (Lenen & Krediet Toolkit) – update – vergelijk nu ook 3 lease offertes met elkaar
06/10/2022: Seizoensprijzen berekenen – nieuw – bereken verhuurprijzen voor verschillende seizoenen
05/10/2022: Auto van de zaak of in privé (Auto & Wonen Toolkit) – update 2.1.23 – fix formule
04/10/2022: Prijsplafond energie (Auto & Wonen Toolkit) – update v2 – met nieuwe prijsplafonds

Onmisbare belastingtips voor ondernemers 2021 & 2022

Met het boek Onmisbare belastingtips voor ondernemers ontdek je 26 belastinggeheimen die iedere ondernemer moet kennen. Betaal niet te veel belasting. Bestel nu dit unieke boekje voor slechts €19,95. Geen verzendkosten.

Bundel onmisbare belastingtips voor ondernemers

29/09/2022: Overdrachtsbelasting (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de te betalen overdrachtsbelasting
29/09/2022: Lease offertes vergelijken (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – vergelijk 2 lease offertes met elkaar en ontdek de verschillen
29/09/2022: Netto loonsverhoging (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken hoeveel je netto overhoudt van die bruto loonsverhoging
27/09/2022: Prijsplafond energie (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken je besparing op energiekosten door het prijsplafond
27/09/2022: Vaste activa register – update 1.0.019 – fix formule cumulatieve afschrijving
27/09/2022: Onregelmatigheidstoeslag (ORT) berekenen – nieuw – wat zijn de toeslagen als je op onregelmatige uren werkt?
26/09/2022: Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) – nieuw – bereken of je hier recht op hebt en wat je eigen bijdrage is
23/09/2022: Huurtoeslag berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken of je recht hebt op huurtoeslag (met of zonder toeslagpartner)
22/09/2022: Partneralimentatie – nieuw – krijg een eerste indicatie hoe hoog de partneralimentatie wordt
21/09/2022: Salarisadministratie Personeel Plus – nieuw – complete salarisadministratie voor een medewerker in Excel in één tabel
20/09/2022: Carry back (Ondernemen Toolkit) – nieuw – achterwaartse verliesverrekening berekenen in Excel incl. journaalposten
19/09/2022: Carry forward (Ondernemen Toolkit) – nieuw – voorwaartse verliesverrekening berekenen in Excel incl. vpb-berekening
19/09/2022: Zorgtoeslag berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken of je recht hebt op zorgtoeslag (met of zonder toeslagpartner)
16/09/2022: Jaarrekening analyse (Ondernemen Toolkit) – update 1.08 – kleine verbeteringen doorgevoerd
15/09/2022: Kosten koper vs Vrij op naam (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de aankoopkosten van een woning
15/09/2022: Urenregistratie in Excel voor ZZP’ers Premium – update 3.0.024 – nieuwe rapportages, nieuw menu, verbeterde look & feel
14/09/2022: Vergoedingsrechten – nieuw – bereken wat er verrekend moet worden bij een scheiding
14/09/2022: Rente rekening courant (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de rente en restschuld van een rekening courant
13/09/2022: Pensioen opbouwen – nieuw – wat bouw je aan pensioen op en hoog is je uitkering per maand (incl. aow)?
12/09/2022: Vermogen opbouwen – nieuw – bereken hoeveel vermogen je opbouwt met beleggen en wat je mogelijk mist
11/09/2022: Partner uitkopen uit woning bij scheiden – nieuw – bereken wat het uitkopen van je partner kost
09/09/2022: Personeelsplanner in Excel – update- versie met 6e roosterlaag toegevoegd
07/09/2022: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.1.57 – nu met liquiditeitsprognose en fiscale winstberekening
06/09/2022: Business Case in Excel – update v3 – inclusief verdichting baten en lasten en interesttafel
06/09/2022: Huishoudbudget in Excel – Pro Editie– update 1.1 – nu ook bedragen betalen in 10 termijnen
30/08/2022: Groei en prognose model – nieuw – bereken de (externe) financieringsbehoefte bij groei
23/08/2022: Financiële buffer – nieuw – bereken je financiële buffer om een bepaalde periode te overleven
23/08/2022: Contractmanagement in Excel – nieuw – bewaak probleemloos de vervaldatum en opzegtermijn van al je contracten
18/08/2022: Eindkapitaal berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – update v12 – verbeterde formules met hogere nauwkeurigheid en indexering van de inleg
17/08/2022: Orderformulieren in Excel – nieuw – 6 professioneel ontworpen bestelformulieren in 8 kleuren en 3 stijlen inclusief order tracker
17/08/2022: Lening met aflossingsvrije periode (Lenen & Krediet Toolkit) – update- nu ook een versie met lineaire aflossing
12/08/2022: Huishoud kasboek – nieuw – weet precies waar je je geld elke maand aan uitgeeft
11/08/2022: Btw-suppletie berekenen – update v2 – voorkom boetes van de Belastingdienst en corrigeer je btw-aangiften op tijd
03/08/2022: DGA salarisadministratie Pro – nieuw – complete salarisadministratie in Excel voor alle dga’s in één template o.b.v. een register
02/08/2022: Terugverdientijd dakisolatie (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken terugverdientijd en rendement van dakisolatie
15/07/2022: DGA salarisadministratie Plus – nieuw – complete DGA salarisadministratie in Excel in één tabel
14/07/2022: Reviews Dashboard – nieuw – een overzichtelijk dashboard over jouw beoordelingen van klanten
13/07/2022: Kolommenbalans in Excel – nieuw – professionele kolommenbalans inclusief correctieboekingen
13/07/2022: Wachtwoord Generator – nieuw – maak snel een eenvoudig te onthouden, maar moeilijk te raden wachtwoord
12/07/2022: Vakantieplanner in Excel –  update 1.61 – uitgebreid met jaarvariant (één werkblad voor het gehele jaar)
11/07/2022: Ideeën Planner – nieuw – registreer en organiseer gemakkelijk jouw ideeën en gedachten in één duidelijk overzicht
11/07/2022: Lening met aflossingsvrije periode (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken rente en aflossing voor een lening met aflossingsvrije periode
05/07/2022: Rental Property Bookkeeping – nieuw – template voor het bijhouden van huurinkomsten en -uitgaven tot 200 woningen
01/07/2022: Financieel Dashboard in Excel – nieuw – maak professionele dashboards voor je bedrijf of die van je klanten

Financieel Dashboard in Excel

Maak snel een flexibel dashboard met bijbehorende rapportages in Excel op basis van de saldibalansen van welke administratie dan ook. Naast het instelbare dashboard krijg je nog tientallen andere rapportages. Ideaal voor boekhouders die professioneel willen overkomen naar hun klanten.

Financieel Dashboard maken in Excel

30/06/2022: Hypotheek & Wonen Toolkit – nieuw – bundel met rekentools voor hypotheken en verduurzaming woning
28/06/2022: Levensverwachting bij geboorte (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe oud word je als je in een bepaald jaar geboren bent volgens het CBS?
28/06/2022: Resterende levensverwachting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe lang heb je nog te leven volgens het CBS?
28/06/2022: Beschikbaarheidskalender in Excel – plan eenvoudig de verhuur van je objecten
27/06/2022: Analyse voertuigkosten (Transport Toolkit) – nieuw – maak een kostprijsanalyse van je voertuig
24/06/2022: Winstcalculator – nieuw – bereken nauwkeurige persoonlijke verdeelsleutels om inkomsten over potjes te verdelen
24/06/2022: Begeleidingsbrief afvalstoffen (Transport Toolkit) – update 1.4 – nu met of zonder volgnummer
22/06/2022: Kostprijsberekening eigen rijder – nieuw – bereken de kostprijs per kilometer voor lease of koop van voertuig/aanhanger.
17/06/2022: Kostprijscalculatie Toolkit – nieuw – 7 unieke rekentools voor het maken van kostprijsberekeningen
16/06/2022: Profit Tracker (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – bereken het gemiddelde rendement op je beleggingen
13/06/2022: Bruiloft en trouwkosten – nieuw – wat kost een bruiloft? Maak snel 2 begrotingen in Excel
11/06/2022: Staffelprijzen Pro – nieuw – maak snel offertes, facturen en prijslijsten op basis van 3 verschillende staffelkortingen
06/06/2022: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – update 3.19 – incl. hellingshoek en ligging dak en schaduwverlies
02/06/2022: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.0.56 – relaties selecteren uit dropdownlijst in urenregistratie
01/06/2022: Boekhouden in Excel – update 8.0.95 – online activatiecode aanmaken en enkele fixes
29/05/2022: Boeterente lineaire hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de boeterente bij vervroegde aflossing van een lineaire hypotheek?
29/05/2022: Boeterente aflossingsvrije hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de boeterente bij vervroegde aflossing van een aflossingsvrije hypotheek?
27/05/2022: Boeterente annuïteitenhypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de boeterente bij vervroegde aflossing van een annuïteitenhypotheek?
26/05/2022: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – update 2.16 – met aangepaste salderingsregeling (vanaf 2025)
24/05/2022: Terugverdientijd warmtepomp (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de terugverdientijd en het rendement op een warmtepomp
24/05/2022: Financial lease of persoonlijke lening (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – wat is gunstiger?
23/05/2022: Leegwaarderatio – nieuw – berekende waarde van een huurwoning aan de hand van de leegwaarderatio
20/05/2022: Ontslagvergoeding ambtenaar (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de ontslagvergoeding voor ambtenaren?
18/05/2022: Belasting extra inkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – update – herstel formulefoutjes bij hele lage inkomens
18/05/2022: Netto inkomen bij meer of minder uren werken (Werk & Inkomen Toolkit) – update – herstel formulefoutjes bij hele lage inkomens
18/05/2022: Business Model Canvas – nieuw – hoe ziet jou ideale bedrijf eruit? Breng het in beeld op slechts één vel A4!
15/05/2022: Bruto-netto AOW & pensioen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw- wat houd je netto over van je AOW & pensioen?
14/05/2022: Opzegtermijn berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw- bereken de opzegtermijn voor werkgever en werknemer
06/05/2022: Belastingtips calculator – nieuw – bereken het effect van de belastingtips op te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet
06/05/2022: Bewindvoering in Excel – update 2.5.62 – extra rapport met automatische specificatie Overige uitgaven
05/05/2022: Factuursjabloon Amar – nieuw – simpele factuur met duidelijke kleurelementen en het woord FACTUUR in het groot
05/05/2022: Vermogensaanwasbelasting box 3 (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel belasting betaal je straks over je vermogensaanwas?
04/05/2022: Elektriciteitskosten apparaat (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken het verbruik en kosten van een apparaat
03/05/2022: Financial Modelling – update 2.027 – nu met Beneish M score, Z-scores, extra grafieken en uitgebreid Dupont-schema etc.
02/05/2022: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – update v2 – toevoeging dienstverband (fte)
29/04/2022: Fitness Tracker – update 1.21 – nu met automatisch invulformulier met je trainingsschema’s
28/04/2022: Verhuurmanager in Excel – update 1.5.062 – fix koppeling telefoonnummer op factuur en huurovereenkomst
20/04/2022: Excel Boekhoudpakket Premium – update 3.0.55 – fix formule btw-aansluiting met de boekhouding
13/04/2022: NOW-regeling 7.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 7.0
11/04/2022: Rente en restschuldberekening (Lenen & Krediet Toolkit) – update v4 – automatische renteberekeningen bij opnames/aflossingen
09/04/2022: Onmisbare belastingtips voor ondernemers – nieuw boek – 26 belastinggeheimen die iedere ondernemer moet kennen
08/04/2022: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update v10 – fix celselectie bij wissen
01/04/2022: Herziening aftrek btw – nieuw – bereken de aftrekbare btw en correcties als je ook onbelaste omzet hebt

Financieel Plan in Excel 3.0

Stel het financieel plan van jouw onderneming op met deze volledig geïntegreerde planningstoolkit. Je hoeft niks meer zelf aan elkaar te knopen! Verkrijgbaar als jaarplan, meerjarenplan of in een voordelige bundel. Inclusief: exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose, investeringsbegroting, financieringsplan, privébegroting, balans, inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting, btw-overzichten, samenvatting/dashboard en kengetallen.

Financieel jaarplan en/of meerjarenplan maken in Excel

Kies voor kwaliteit en koop je templates bij een finance én Excel-expert mét trackrecord.
Wij ontwikkelen en vernieuwen fulltime onze Excel-rekenmodellen.
We geven je deze 7 garanties!

28/03/2022: Huishoudbudget – update 1.1 – frequentie inkomen variabel gemaakt
24/03/2022: Kasstroomoverzicht (Ondernemen Toolkit) – nieuw – hoe is het met de cash van jouw bedrijf gesteld?
23/03/2022: Verdeling inkomsten over maanden (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken wanneer klanten jouw betalen
21/03/2022: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.134 – urenkaart uitgebreid met grafieken + overzicht integriteitscontrole
17/03/2022: Margeberekening btw-effect (Ondernemen Toolkit) – combineer je producten met verschillende btw-tarieven en verbeter je marge
16/03/2022: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 3.132 – nieuwe rapportages toegevoegd en enkele formulefouten hersteld
14/03/2022: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – update 2.128 – verbetering formules en toevoeging draaitabel
13/03/2022: Excel Boekhoudpakket Premium – nieuw – complete Excel boekhouding voor zzp’ers, starters, freelancers en kleine verenigingen
12/03/2022: Contante en toekomstige waarde berekeningen – nieuw – voordelige bundel met 5 berekeningen
12/03/2022: Waardebepaling via cashflow – DCF-methode – nieuw – bereken de waarde van een investering via de Discounted Cash Flow-methode
12/03/2022: Toekomstige waarde reeks- nieuw – bereken de toekomstige waarde van een periodieke inleg/investering
12/03/2022: Toekomstige waarde berekenen – nieuw – bereken de toekomstige waarde van een geldbedrag
12/03/2022: Contante waarde reeks betalingen – nieuw – bereken de contante waarde (nu) van een reeks betalingen in de toekomst
12/03/2022: Contante waarde berekenen – nieuw – bereken de contante waarde (nu) van een toekomstig geldbedrag
10/03/2022: Commissies berekenen-Plus – nieuw – provisie berekenen met 3 extra rapportages (per klant of verkoper)
10/03/2022: Debiteurenbeheer in Excel – Pro Editie – nieuw – factuurbewaking, ouderdomsanalyse, klant- en factuuroverzichten
09/03/2022: Crediteurenbeheer in Excel (Ondernemen Toolkit) – nieuw – registreer en bewaak al je inkoopfacturen inclusief ouderdomsanalyse
08/03/2022: Debiteurenbeheer in Excel (Ondernemen Toolkit) – nieuw – registreer en bewaak al je verkoopfacturen inclusief ouderdomsanalyse
07/03/2022: Werkelijk uurtarief berekenen (ZZP Toolkit) – nieuw – wat is je echte uurtarief (incl. niet-declarabele uren)?
07/03/2022: Gantt Chart in Excel (Projecten Toolkit) – nieuw – maak een complete projectplanning in Excel
07/03/2022: Rente bij lening (Lenen & Krediet Toolkit) – update – nu met of zonder aflossing
05/03/2022: Renteberekeningen – nieuw – voordelige bundel met rente berekeningen
05/03/2022: Gewogen gemiddelde rentepercentage – nieuw – wat betaal je gemiddeld over alle leningen?
05/03/2022: Nominale rente berekenen – nieuw – bereken de nominale rente als je de effectieve rente weet
05/03/2022: Effectieve rente berekenen – nieuw – bereken de effectieve rente als je de nominale rente weet
22/02/2022: Benodigd cijfer – nieuw – welk cijfer moet je halen voor die laatste toets voor een gewenst gemiddeld cijfer?
22/02/2022: Gemiddeld cijfer – nieuw – bereken het (gewogen) gemiddelde cijfer uit een aantal cijfers.
16/02/2022: Earned Value (Projecten Toolkit) – nieuw – bewaak je projecten als een pro met earned value berekeningen
16/02/2022: Begeleidingsbrief afvalstoffen (Transport Toolkit) – update 1.3 – standaard afvalstroomnummer per klant instelbaar
15/02/2022: Bewindvoering in Excel – update 2.5.61 – importmodule voor BUNQ toegevoegd
10/02/2022: Commissies berekenen – nieuw – bereken hoeveel provisie je verkopers en vertegenwoordigers krijgen
06/02/2022: Brandstoftoeslag (Transport Toolkit) – update v2 – fix verklarende formule
04/02/2022: Begeleidingsbrief afvalstoffen (Transport Toolkit) – update 1.23b – extra blanco versie inclusief het zetten van kruisjes
04/02/2022: Auto Toolkit – nieuw – een set rekensjablonen voor autoliefhebbers
04/02/2022: Geïnvesteerd kapitaal in voorraad en vorderingen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – hoeveel geld zit vast in je bedrijf?
29/01/2022: Financieel Meerjarenplan – update 3.0.64 – fix formule financieringsplan en standaard instelling laag btw-tarief
28/01/2022: Leningen beheren in Excel – nieuw – beheer simpel al je leningen in Excel. Stel snel een overeenkomst van lening op.
25/01/2022: Verhuurderheffing – Plus (Auto & Wonen Toolkit) – bereken de verhuurderheffing op basis een lijst met woningen
25/01/2022: Verhuurderheffing – Basis (Auto & Wonen Toolkit) – bereken de verhuurderheffing op basis van 3 getallen
23/01/2022: Belasting box 3 berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – update v2 – nu inclusief heffingskorting voor groene beleggingen
21/01/2022: Netto inkomen bij meer of minder uren werken (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is het effect op je netto inkomen?
18/01/2022: Vermogenswinstbelasting box 3 (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel belasting betaal je straks over behaalde rendementen?
13/01/2022: Bewindvoering in Excel – update 2.5.60 – nu met de optie om rapportages af te ronden op hele euro’s (of niet)
11/01/2022: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – update 2.15 – nu ook met eventuele thuisbatterij
09/01/2022: Business Planner in Excel – editie 2022 – 2024 – vertaal je businessplan in concrete doelen en actiestappen met deze praktische kalender
07/01/2022: Salarisonderhandelingen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de échte salarisverschillen bij een nieuwe baan
06/01/2022: Thuiswerkkostenvergoeding-Plus – nieuw – bereken de thuiswerkkostenergoeding en reiskostenvergoeding voor alle medewerkers
04/01/2022: Thuiswerkkostenvergoeding (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de vergoeding voor thuiswerken en de reiskostenvergoeding
04/01/2022: DGA salarisadministratie – update 2022 – loonadministratie voor DGA’s 2022
04/01/2022: Salarisadministratie Personeel – update 2022-17 – loonadministratie voor (niet-cao) medewerkers 2022 (nu met jaaropgaaf voor de ib-aangifte)

Excel Boekhoudpakket Premium

Het Excel Boekhoudpakket Premium is een complete Excel boekhouding en is ideaal voor zzp’ers, startende ondernemers, freelancers en kleine verenigingen. Meer dan 15.000 ondernemers gebruiken dagelijks de basisversie van het Excel boekhoudpakket. Met de Premium-editie beschik je over extra functies zoals een urenadministratie en prachtige rapporten.

Excel Boekhoudpakket Premium Softwarebundel

Nieuwe producten en product updates 2021

31/12/2021: Verblijfskostenvergoeding – update 2022 – basis, plus en pro bevatten cao-waarden per 1/1/2022
29/12/2021: Business Toolkits – update – (bijna) alle toolkits en templates zijn bijgewerkt met de belastingtabellen van 2022
24/12/2021: Boekhouden in Excel – update 8.0 – vaste activa en 12 nieuwe rapportages. Lees ook dit blogartikel
24/12/2021: Weekkalender in Excel – nieuw – maak zelf je eigen weekkalender (5 ontwerpen/10 kleuren)
21/12/2021: DGA salarisadministratie – update – nu met jaaropgaaf voor de ib-aangifte
14/12/2021: Vaste activa in Excel Pro – het beste en meest uitgebreide template voor vaste activa beheer
07/12/2021: Kasspecificatie in Excel Pro – simpel en snel de kas opmaken in Excel
07/12/2021: Schenken netto-bruto (Schenken & Erven Toolkit) – update 1.07 – inclusief berekening max. netto schenking in tariefgroep 1
29/11/2021: Kasspecificatie in Excel – maak geen rekenfouten meer bij het tellen van de kas
19/11/2021: Auto van de zaak of in privé (Auto & Wonen Toolkit) – update 2.1 – nu ook geschikt voor gebruik beroepsvervoer
18/11/2021: Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 (ZZP Toolkit) – update v11 – verbetering formule
15/11/2021: Woning verduurzamen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de terugverdientijd op je investering?
12/11/2021: Energiekosten (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de stijging (of daling) van de energiekosten (incl. belastingeffecten)
07/11/2021: Personeel- en activiteitenplanner – nieuw – plan snel en gemakkelijk je roosters, activiteiten, projecten, verlof en vakanties.
05/11/2021: Financiële kengetallen berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de 13 belangrijkste kengetallen van je onderneming
04/11/2021: Annuïteit berekenen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat betaal je per periode voor een (hypotheek)lening?
03/11/2021: Basisberekeningen – update 1.11 – fix totalen boven gegevenstabellen
02/11/2021: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – update v7 – correctie grondslag lenen van bv en beleggen in privé
02/11/2021: Opeethypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de hoogte van je hypotheek als je overwaarde van je huis wilt opeten?
02/11/2021: Overwaarde huis opeten (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – hoe lang kan je je pensioen aanvullen uit een krediethypotheek?
01/11/2021: Krediethypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de periodieke uitkering als je de overwaarde van je huis opeet?
29/10/2021: Benodigd eigen geld (Hypotheek & Wonen Toolkit) – update – editie 2022
29/10/2021: Maximale hypotheek ondernemer (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2022
29/10/2021: Maximale hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2022
29/10/2021: Geld lenen kost geld (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – maar hoeveel is dat nou eigenlijk?
28/10/2021: Voorraadbeheer in Excel – update 1.0.16 – opmerkingen kolom op pakbon wordt gevuld met kolom ‘Toelichting’ uit mutaties + fix relatie op pakbon
28/10/2021: Excellent Plan – update 1.166 – fix voor de sensitiviteitsanalyse
27/10/2021: Jaarrekening aanpassen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – ontdek hoe je de jaarrekening moet aanpassen om deze beter te kunnen analyseren
26/10/2021: Boedelbeschrijving in Excel – update 1.0.20 – nu inclusief (voorstel) verdeling erfenis
26/10/2021: Jaarrekening analyse (Ondernemen Toolkit) – nieuw – analyseer de jaarrekening van je onderneming en krijg inzicht in de financiële situatie van je bedrijf.
22/10/2021: Persoonlijke lening vergelijken (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – welke lening is het goedkoopst?
21/10/2021: Doorlopend krediet vergelijken (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – hoeveel bespaar je aan rentekosten als je je doorlopend krediet oversluit?
20/10/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.2.49 – kies nu een van de 10 kleuren!
19/10/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.5.57 – stel een prognose op als de realisatie sterk afwijkt van het budget
14/10/2021: Terugverdientijd zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken terugverdientijd en rendement op zonnepanelen (uitgebreide versie!)
11/10/2021: Fitness Tracker – nieuw – registreer en monitor de prestaties in de gym van jou en/of je klanten
10/10/2021: Importmodule MOLLIE – nieuw – importeer transacties van Mollie in Boekhouden in Excel
05/10/2021: Weekstaat in Excel – nieuw – 4 weekstaten voor verantwoording van uren en kosten
04/10/2021: Winst uit bv naar prive (ZZP Toolkit) – update v2 – nu met invoer winst voor of na vpb
01/10/2021: Uurloon naar maandloon (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw- bereken het maandloon uit het bruto uurloon
01/10/2021: Nettoloon (Werk & Inkomen Toolkit) – update- bereken het nettoloon uit het brutoloon (nu incl. heffingskorting)
01/10/2021: Uurloon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw — bereken je bruto en netto uurloon uit je maandsalaris (nu incl. heffingskorting)
30/09/2021: Netto rendement vermogen box 3 (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – bereken het netto rendement op je (extra) vermogen
30/09/2021: Spaargeld opmaken (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat mag je periodiek opnemen, voordat je spaargeld op is?
28/09/2021: Snelgids Aftrekbare kosten en btw – editie 2021 – ontdek snel de aftrekbaarheid van kosten en btw in de meest voorkomende situaties
23/09/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.048 – fix formules omtrent deelnemingen (resultaatvergelijking en toelichting)
23/09/2021: Particuliere (gewone) giften (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – wat mag je aan gewone giften aftrekken en wat kost dat netto?
22/09/2021: Periodieke giften (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de belastingteruggave en wat kosten ze netto?
21/09/2021: Schenken netto-bruto (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoeveel moet je bruto schenken voor een bepaald netto bedrag?
20/09/2021: Waarde periodieke uitkering (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – bereken de waarde van een periodieke uitkering bij erfenis of schenking
20/09/2021: Waarde verhuurde woning (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – bereken de waarde van een (gedeeltelijk) verhuurde woning bij erfenis of schenking
19/09/2021: Aanvangsrendement vastgoed – nieuw – bereken het bruto en netto aanvangsrendement op vastgoed-investeringen
17/09/2021: DuPont-analyse (Ondernemen Toolkit) – nieuw – analyseer de winstgevendheid van je onderneming met het DuPont-schema
17/09/2021: Ordnerruggen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – maak uniforme ordnerruggen voor al je ordners
16/09/2021: Fiscale oudedagsreserve (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken hoeveel je (maximaal) mag toevoegen aan de oudedagsreserve
14/09/2021: Benzine, diesel, lpg, hybride of elektrisch? (Transport Toolkit/Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken wat het meest gunstig is
14/09/2021: Rendement zonnepanelen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken het rendement en terugverdientijd op zonnepanelen
13/09/2021: Totale kosten hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – vergelijk hypotheekoffertes met elkaar

Schenken & Erven Toolkit

Een unieke set rekentools voor: periodieke giften, gewone giften, erfbelasting, schenkbelasting, waardeberekening vruchtgebruik, periodieke uitkering, netto-bruto schenking en (gedeeltelijke) verhuurde woning en uitvaartkosten.

Schenken & Erven Toolkit

10/09/2021: Schenken & Erven Toolkit – nieuw – een voordelige bundel voor schenken, erven en giften aan goede doelen
09/09/2021: Schenkbelasting (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoeveel schenkbelasting betaal je en wat houd je over van die schenking?
08/09/2021: Verblijfkostenvergoeding – Pro-editie – complete administratie voor uren, vergoedingen én toeslagen in één template voor alle chauffeurs
08/09/2021: Waarde vruchtgebruik (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – wat is de waarde van het vruchtgebruik van een schenking of erfenis?
08/09/2021: Erfbelasting (Schenken & Erven Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de erfbelasting en wat houd je netto over van die erfenis?
06/09/2021: Financieel Plan in Excel – update 3.0 – compleet nieuwe look & feel + dashboard en kengetallen
02/09/2021: Dividendbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de te betalen dividendbelasting (bruto naar netto en andersom)
01/09/2021: Business Case in Excel – update v2 – nu met annuïteit van de NCW en gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit (GBR)
31/08/2021: Ouderenkorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is de (alleenstaande) ouderenkorting?
30/08/2021: Vermogensafbouw berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoe lang kan je geld opnemen, voordat je vermogen op is?
30/08/2021: Gemiddeld rendement berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is je gemiddelde rendement?
28/08/2021: Effectieve rente berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is de ‘echte’ rente die je betaalt of ontvangt?
26/08/2021: Belasting extra inkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – v2 – houd nu ook rekening met je leeftijd (aow/niet-aow)
23/08/2021: Urenregistratie in Excel voor Projecten – update 2.2 – nu incl. declaratie kilometers en berekening kostprijs per uur
20/08/2021: Toetsingsinkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is jouw toetsingsinkomen voor de aanvraag van toeslagen?
19/08/2021: Eindkapitaal beleggingen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – volg de ontwikkeling van het eindkapitaal van je beleggingen
19/08/2021: Rendement berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – welke rendement heb je nodig voor een bepaald spaar- of beleggingsdoel?
18/08/2021: Financial Lease Pro – financial lease berekeningen inclusief tussentijdse aflossing
18/08/2021: Rentevaste periodes vergelijken – hoeveel kost die extra zekerheid van een langere rentevaste periode?
17/08/2021: NOW-regeling 6.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 6.0
16/08/2021: Inkomensafhankelijke combinatiekorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken jouw heffingskorting
16/08/2021: Algemene heffingskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – update – nu met keuze wel/niet AOW-leeftijd
16/08/2021: Arbeidskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de arbeidskorting (wel/niet AOW-leeftijd)
13/08/2021: Algemene heffingskorting (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe hoog is jou algemene heffingskorting?
12/08/2021: Belasting extra inkomen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat betaal je aan extra belasting over die lijfrente-uitkering?
09/08/2021: Jaarruimte berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoe groot is jouw pensioengat?
06/08/2021: Dalende risico opslag rentevoordeel bij aflossen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is je rentevoordeel bij (extra) aflossen?
05/08/2021: Vaste activa en afschrijvingen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken afschrijvingen en boekwaarden voor de komende 10 jaar
31/07/2021: Kinderbijslag berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de kinderbijslag nu en de komende jaren
29/07/2021: Bestelbon in Excel – nieuw – 10 prachtig ontworpen bestelbonnen/bestelformulieren
24/07/2021: Financial leasetermijn – bereken de maandelijkse termijn bij financial lease inclusief compleet amortisatieschema
23/07/2021: Werkbare dagen berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkbare dagen per maand (ultraflexibel)
21/07/2021: Autokosten berekenen (Auto & Wonen Toolkit) – fix v3 – formulefout opgelost
19/07/2021: SIMPLEXCEL – update 1.045 – fix btw-aangifte (verwerking creditnota’s correct)
12/07/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.4.56– nu ook met formulier eindrekening en verantwoording bij overlijden betrokkene
11/07/2021: Verblijfkostenvergoeding Plus – update 2.96 – medewerkersrapport voor de salarisadministratie toegevoegd
09/07/2021: Afschrijving banden (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de afschrijving op de banden van je voertuig(combinatie)
09/07/2021: Afschrijving voertuig (Transport Toolkit) – update – nu exclusief afschrijving rollende banden
08/07/2021: Jaarrekening laten opstellen – nieuwe service – laat je jaarrekening opstellen door een professional. Ontzorg jezelf.

Verblijfskostenvergoeding – Plus of Pro?

Met Verblijfskostenvergoeding Plus leg je alle diensten van álle medewerkers vast in één tabel. De tool berekent automatisch de verblijfskostenvergoeding en alle toeslagen snel en zonder rekenfouten op basis van jouw selectie (medewerker en periode). De Pro-editie bevat ook een complete urenadministratie. Ontdek de verschillen >>>

Verblijfskostenvergoeding berekenen in Excel
Verblijfskostenvergoeding Pro Software Bundel

07/07/2021: Verblijfkostenvergoeding Plus – nieuw – verblijfskostenvergoeding berekenen voor alle chauffeurs in één template voor alle jaren
06/07/2021: Personeelsplanner in Excel – nieuw – maak snel en effectief je weekrooster voor jouw organisatie
05/07/2021: Publicatie jaarstukken KvK – update – nu met automatische koppeling Excel-sheet Balans
30/06/2021: Basisberekeningen – nieuw – financiële basis berekeningen voor annuïtair of lineair aflossen, contante en toekomstige waarde, rente en cijfers.
27/06/2021: Declarabele uren (ZZP Toolkit) – update v4 – flexibel instelbaar, extra rapportages
26/06/2021: Verblijfkostenvergoeding Basic – update 1.84 – conform CAO beroepsgoederenvervoer per 1 juli 2021 (gewoon doorwerken in dezelfde template)
26/06/2021: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – conform CAO beroepsgoederenvervoer per 1 juli 2021
26/06/2020: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – update – nu met functieloonschalen per 1 juli 2021
23/06/2021: Middeling 2.0 – compleet vernieuwd – met formulier ‘Verzoek om middeling’, jaren 2001-2021, AOW/Niet-AOW
22/06/2021: Benodigde prijsverhoging: bereken je nieuwe prijzen na een prijsverhoging van je leverancier
17/06/2021: Wettelijke rente en incassokosten (Ondernemen Toolkit) – update – editie 2021 nu met voorbeeldtekst voor brief of email
16/06/2021: RACI-matrix (Projecten Toolkit) – nieuw – geef duidelijk alle rollen binnen een project weer
14/06/2021: Vaste activa register – update 1.0.018 – aanpassing formule in Samenvatting + uitbreiding naar 50 jaar
12/06/2021: Vrijheidsgetal – versie 4 – enkele verbeteringen doorgevoerd, ontdek wat jouw vrijheidsgetal is. Het is lager dan je denkt!
12/06/2021: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – editie 2021
08/06/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.55 – met het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank (042021)
08/06/2021: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – update v6 – nu ook lenen van de bv en privé beleggen
01/06/2021: Salarisadministratie Personeel – nieuw – doe zelf loonadministratie van je (niet-cao) medewerkers in Excel
28/05/2021: Btw-suppletie berekenen – nieuw – voorkom boetes van de Belastingdienst en corrigeer je btw-aangiften op tijd
27/05/2011: Offerte- en factuursjabloon Pro Edition – nieuw – offertes en facturen maken als een Pro
26/05/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.047 – valuta instelbaar gemaakt (zie Versiebeheer)
25/05/2021: SIMPLEXCEL – update 1.044 – fix beginbalans en verbetering formules
22/05/2021: Cijfers berekenen – dé rekentool voor docenten bij het berekenen van cijfers voor een toets (op 7 manieren)!
20/05/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.054 – naam bewindvoerders bij ondertekening is nu volledig (incl. voorletters en tussenvoegsels)
18/05/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1.046 – versie voor Reeleezee en verbeteringen 1.2 Resultaatvergelijking (zie Versiebeheer)
16/05/2021: Winst en winstmarge na korting geven (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken winst(marge) na het geven van 7 soorten korting
07/05/2021: Hypotheek maandlasten tijdens de bouw (Auto & Wonen Toolkit) – wat zijn je maandlasten tijdens de bouw van je nieuwe woning?

Middeling wisselende inkomens 2.0

Bereken of je nog belasting terugkrijgt bij (sterk) wisselende inkomens met belastingmiddeling (inclusief verzoek om middeling aan de Belastingdienst).

Middeling 2.0 - verdien geld met deze software bundel

29/04/2021: Verblijfkostenvergoeding Basic – bereken snel en eenvoudig de verblijfskostenvergoeding voor chauffeurs en koeriers
28/04/2021: Inhoudsopgave ordners (Ondernemen Toolkit) – gratis – maak uniforme inhoudsopgaven voor al je ordners (8 soorten tabbladen)
26/04/2021: NOW-regeling – update v10- periodekeuze toegevoegd
16/04/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.053 – selectie van rubrieken uitgebreid met alle rubrieken bij Tegenrekening
13/04/2021: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update v9 – nu met (te selecteren) goederen (6, 8, 9 en 10 in een keer gevuld) en complete goederen codelijst
12/04/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – extra – een kant-en-klare versie voor e-boekhouden toegevoegd
12/04/2021: Excellent Plan – update 1.165 – bugfixes, formules verbeterd
11/04/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.052 – fix rapportage realisatie/budget: er ontbraken enkele rubrieken
10/04/2021: Inboedel inventarisatie in Excel – nieuw – ben jij voldoende verzekerd?
08/04/2021: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – update – extra bonus template ‘Prijslijst maken in Excel’
07/04/2021: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.1.13 – fix formule controle dagsoort
01/04/2021: Rendement vastgoed – nieuw – bereken welk rendement je kunt maken met het verhuren van een woning
25/03/2021: Werkbon in Excel – nieuw – 10 prachtig ontworpen werkbonnen/werkbriefjes
23/03/2021: Voorraadkosten (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de voorraadkosten t.b.v. de optimale bestelgrootte
18/03/2021: Laadmeters en verzenddragers (Transport Toolkit) – nieuw – bereken benodigde laadmeters en het aantal verzenddragers in Excel
12/03/2021: Veiligheidsladder in Excel – update 1.038 – Engelse versie toegevoegd + fix dashboard
11/03/2021: Bewindvoering in Excel – nu met handige checklist voor het verzamelen van alle financiële gegevens
10/03/2021: Resultaatvergelijking – editie 2021 – vergelijk en analyseer de resultaten met de cijfers van vorig jaar, de begroting, prognose en/of benchmark.
08/03/2021: Nettowaarde calculator – nieuw – bereken hoeveel je echt waard bent
03/03/2021: Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 (ZZP Toolkit) – update v10 – correctie formule
01/03/2021: DGA salarisadministratie – nieuw – inclusief loonstrookje, jaaroverzicht en journaalpost
26/02/2021: Werk & Inkomen Toolkit – update – editie 2021
23/02/2021: Exploitatiebegroting (Financial Planning Toolkit) – update – verkoop producten uitgebreid (aantal x prijs)
22/02/2021: Kolommenadministratie – nieuw – boekhouden in kolommen (simpel en compleet)
18/02/2021: Hypotheek berekeningen – update v5 – extra variant toegevoegd bij tussentijdse aflossing meerdere leningdelen
17/02/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.3.50 – automatische rubricering o.b.v. tegenrekening bij gebruik importmodules + nieuwe importmodule ING
16/02/2021: Boekhouden in Excel importmodule ING – update 3.1/7b – makkelijker transacties importeren (puntkommagescheiden-variant)
15/02/2021: Hypotheek berekeningen – update v5 – aanpassing verwerking eigenwoningforfait in bruto-netto woonlasten
15/02/2021: Verhuurmanager in Excel – update 1.5.061 – aanpassing beschikbaarheidskalender (kolom huurder)
11/02/2021: Transport Trio – bundel – kilometerkostprijs, chauffeurskosten, ritprijs berekenen en een superbonus
09/02/2021: Factuurspecificatie – nieuw – maak snel een gedetailleerde specificatie voor je factuur (flexibele kolomindeling)
07/02/2021: Bewindvoering in Excel – update 2.2.48 – met het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank (2021)
05/02/2021: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1.1 – resultaat deelnemingen toegevoegd
02/02/2021: Maximale hypotheek ondernemer (Auto & Wonen Toolkit)- update – editie 2021
01/02/2021: Koeriersvrachtbrief (OKRS-model) (Transport Toolkit) – nieuw – vrachtbrief voor sneltransport- en koeriersbedrijven
29/01/2021: Maximale hypotheek (Auto & Wonen Toolkit) – update – editie 2021
15/01/2021: Facturen in Excel Premium – 1.03 – automatisch creditnota bij negatief bedrag factuur
15/01/2021: Ledenadministratie in Excel – 1.030 – enkele formulefoutjes opgelost
15/01/2021: Urenregistratie in Excel voor ZZP’ers Premium – update 2.0.015 – afwijkend uurtarief instelbaar op regelniveau
12/01/2021: Excellent Plan – update 1.163 – instelbare afdelingsnamen, fix balans en belastingtabellen 2021
08/01/2021: Business Planner: jaar- en maandkalender uitgebreid met weeknummers
01/01/2021: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2021:

Financieel Rapport in Excel

Met dit nieuwste product maak ook jij financiële rapportages als een pro!

Financieel Rapport opstellen in Excel

Nieuwe producten en product updates 2020

31/12/2020: Eigenwoningforfait (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken het eigenwoningforfait in verschillende situaties en jaren (2001-2021)
29/12/2020: Prijswijzigingen berekenen: snel nieuwe prijzen bereken na bijv. inflatiecorrectie
28/12/2020: Inkomstenbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de te betalen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet
16/12/2020: Boekhouden in Excel – update 7.0 – nu met nieuw financieel dashboard en voorspellingen & waarschuwingen. Lees ook dit blogartikel
11/12/2020: Vrije ruimte werkkostenregeling (Ondernemen Toolkit) – update v4 – nu met handige checklists
09/11/2020: NOW-regeling 2.0 – update v15 – 4-weken perioden gewijzigd (geen formules)
06/11/2020: Financieel rapportagemodel – update- nu ook per kwartaal en per maand
05/11/2020: Prijzengeld berekenen – nieuw – maak snel een poker payout table in Excel
03/11/2020: Financieel rapport in Excel – nieuw – maak professionele financiële rapportages in Excel
23/10/2020: Afschrijvingsstaat in Excel – update 2.1.21 – nu inclusief willekeurig afschrijven
22/10/2020: Leaseverplichtingen in Excel – nieuw – beheer leasecontracten als een pro
20/10/2020: Presentielijst in Excel – nieuw – houd de presentie bij van leden, cursisten of leerlingen.
19/10/2020: Ledenadministratie in Excel – 1.029 – fix plus/min omdraaiing balans
12/10/2020: Nettoloon (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken het nettoloon uit het brutoloon
12/10/2020: Uurloon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw — bereken je bruto en netto uurloon uit je maandsalaris
12/10/2020: STYKKER – update 1.2 – standaardprijs overschrijfbaar gemaakt (alleen gebruiken voor factuur 3)
09/10/2020: Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning (Hypotheek & Wonen Toolkit) – hoeveel extra belasting moet je betalen?
03/10/2020: Inflatie berekening (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoeveel is je geld straks – door inflatie – nog waard?
02/10/2020: Bruto-netto salaris (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat houd je netto over?
02/10/2020: Vakantiegeld berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – hoeveel vakantiegeld krijg jij?
02/10/2020: Hypotheek berekeningen – update v3 – nu met meerdere leningdelen en verschillende looptijden
02/10/2020: Autokosten berekenen (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken de echte kosten van je (nieuwe) auto
01/10/2020: Uitvaartkosten berekenen in Excel – nieuw – wat kost een uitvaart of begrafenis?
29/09/2020: Kasboek in Excel 2.1 – update – nu met gebroken boekjaar
28/09/2020: Wettelijke bedenktijd (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw- bereken de bedenktermijn bij de aankoop van een woning
24/09/2020: Huishoudbudget in Excel – Pro Editie – nieuw – snel, simpel en professioneel een budget maken voor je gezin
20/09/2020: Tariefsaanpassing aftrekposten box 1 (ZZP Toolkit) – nieuw – wat is het effect van het maximale aftrektarief?
17/09/2020: Boedelbeschrijving in Excel – nieuw – breng alle bezittingen en schulden van een overledene in kaart
15/09/2020: Optimale bestelgrootte (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het optimum waarbij de kosten het laagst zijn
14/09/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.1 – nu met automatische berekening van toeslagen
13/09/2020: SV-loon berekenen (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken het SV-jaarloon?
12/09/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – update v5 – bereken te verkopen aantallen bij omzet- of margedoel
12/09/2020: Verlofdagen berekenen – update v4 – extra controles en snel zoeken verlofrechten individuele medewerker
11/09/2020: Overlopende posten – nieuw – beheer overlopende activa en passiva in één tabel (automatische journaalposten)
08/09/2020: Begeleidingsbrief afvalkosten (Transport Toolkit) – nieuw – vul en print razendsnel je begeleidingsbrieven
07/09/2020: Transport kostencalculator – nieuw – bereken de voertuigkosten en chauffeurskosten op een alternatieve (betere) manier.
03/09/2020: NOW-regeling 3.0 – nieuw – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 3.0
02/09/2020: DCF-waarderingsmodel – update 1.12 – 2 modellen berekening vermogenskostenvoet (WACC): CAPM en Build-Up
02/09/2020: Bewindvoering in Excel – update 2.1.47 – ondersteunt het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank
31/08/2020: Ploegendienst Kalender – gratis – ontdek gratis sjablonen van Microsoft
24/08/2020: Financial lease – update v12 – kies nu ook voor betaling aan het begin of einde van de maand
20/08/2020: Vennootschapsbelasting Ultimate – nieuw – nauwkeurige en automatische berekening van alle onderdelen.
18/08/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – update – houdt nu ook rekening met niet aftrekbare kosten, investeringsaftrek en verrekenbare verliezen
28/07/2020: No cure, No pay berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vergoeding o.b.v. no cure, no pay
20/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v14 – fix formules definitieve omzetberekening
08/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v13 – subsidieberekening o.b.v. geselecteerde aansluitende periode
07/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v12 – fix formules definitieve subsidieberekening
02/07/2020: NOW-regeling 2.0 – update v11 – subsidieberekening o.b.v. 4 maanden
30/06/2020: Loon bij arbeidsongeschiktheid (Transport Toolkit) – nieuw – bereken het loon bij ziekte CAO Beroepsgoederenvervoer
30/06/2020: Chauffeurskosten berekenen (Transport Toolkit) – update – editie 2020
25/06/2020: NOW-regeling 2.0 – update v10 – o.b.v. definitieve regeling incl. collectief ontslag
23/06/2020: Pakbon in Excel – nieuw – Stel gemakkelijk een pakbon op voor al je verzendingen. Inclusief historie.
22/06/2020: Project Management Toolkit – nieuw – 6 unieke Excel-sjablonen voor het managen van je projecten.
11/06/2020: Jaarrekening in Excel Pro Editie – update 2.1 – nu met voorafgaande journaalposten en afronding op hele euro’s
10/06/2020: Urenregistratie in Excel – Personeel – update 3.0 – nieuwe look & feel + extra weekrapportage
09/06/2020: NOW-regeling 2.0 – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling 2.0
07/06/2020: Vaste activa register – update 1.0.013 – uitgebreid naar 30 jaar
05/06/2020: Factuur met specificatie – nieuw – Stel eenvoudig een factuur mét specificatie op voor je klant.
04/06/2020: STYKKER – update 1.1 – extra specificatie van de factuur toegevoegd
04/06/2020: Recruitment Manager – nieuw – Manage het werving & selectieproces van al je vacatures
04/06/2020: Resource Capacity Planner – nieuw – vergelijk beschikbare capaciteit met de vraag en ontdek een overschot/tekort aan capaciteit
03/06/2020: Afbouw tarief aftrekposten als je een hoog inkomen hebt is verwerkt in de volgende templates:

31/05/2020: NOW-regeling – update – conform derde wijziging NOW (hogere loonsom in maart)
30/05/2020: Palletbon (Transport Toolkit) – nieuw – altijd pallet-/emballagebonnen op voorraad
29/05/2020: Weekstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – weekverantwoording voor chauffeurs
29/05/2020: Dagstaat chauffeur TLN-model (Transport Toolkit) – nieuw – urenverantwoording voor chauffeurs
28/05/2020: Dagrapport chauffeur (Transport Toolkit) – nieuw – registreer gewerkte uren en onkosten op dit formulier
28/05/2020: Vrachtwagen kosten vergelijken (Transport Toolkit) – nieuw – bereken en vergelijk de kosten van 3 vrachtwagens
25/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – update – adresselectie verbeterd en handige wisfunctie + blanco pdf-documenten.
25/05/2020: Cashflow verbetering (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat levert het op als je klanten sneller betalen?
24/05/2020: Orderformulier – nieuw – bestelformulier en order tracker
23/05/2020: Vrije ruimte werkkostenregeling (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat is jouw vrije ruimte in de werkkostenregeling?
23/05/2020: Mkb-winstvrijstelling en ondernemersaftrek (ZZP Toolkit) – nieuw – hoe hoog zijn jouw aftrekposten als ondernemer?
22/05/2020: Projectbegroting in Excel (Projecten Tookit) – nieuw – simpele projectbegroting met automatische nummering van taken.
18/05/2020: Begin- of einddatum berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken de datum die een aantal dagen, weken of maanden later of eerder ligt dan de opgegeven datum.
18/05/2020: Periode tussen twee datums berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update- bereken de periode tussen twee datums in dagen, weken, maanden of jaren
18/05/2020: Aantal werkdagen berekenen (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – nieuw – bereken het aantal werkdagen in een periode
16/05/2020: SIMPLEXCEL – update 1.043 – nu ook in het Engels en voorzien van nieuw menu
14/05/2020: Feestdagen in Excel (Kalender & Vrije tijd Toolkit) – update – bereken alle feest- en speciale dagen (incl. weeknummers)
12/05/2020: Maximale hypotheek ondernemer (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je als ondernemer maximaal lenen?
12/05/2020: Maximale hypotheek (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel kun je maximaal lenen voor je nieuwe huis?
08/05/2020: CMR vrachtbrief (Transport Toolkit) – vul en print razendsnel je vrachtbrieven
07/05/2020: Lenen & Krediet Toolkit – alle templates afzonderlijk te bestellen

 1. Aflossingstermijnen lening: hoeveel betaal je aan rente en aflossing iedere maand?
 2. Ballonkrediet: vaste maandtermijn + slottermijn (bij tussentijdse aflossing)
 3. Financial lease: wat is het maandelijkse leasebedrag?
 4. Financiële ruimte: hoeveel kun je maximaal lenen?
 5. Kopen op afbetaling: wat kost kopen op afbetaling?
 6. Looptijd aflossing lening: hoe lang duurt het aflossen van je lening?
 7. Maandbedrag voor aflossing lening: hoeveel moet je maandelijks aflossen?
 8. Maximale lening: hoeveel bedraagt je financiële ruimte?
 9. Rente bij lening: hoeveel rente betaal je voor je lening (€ en %)?
 10. Rente in financial lease: wat is het rentepercentage van je financial lease contract?
 11. Restschuld en renteberekening lening: wat is de rente en restschuld na aflossing(en)?
 12. Toename schuld: hoe snel loopt de schuld op als je niks aflost?

05/05/2020: Benodigd eigen geld (Hypotheek & Wonen Toolkit) – nieuw – hoeveel geld moet je zelf inbrengen bij een hypotheek?
03/05/2020: Vermogensopbouw DGA in bv of privé (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – wat is gunstiger? Vermogen opbouwen in de bv of privé?
29/04/2020: Autokosten met kilometervergoeding (Werk & Inkomen Toolkit) – nieuw – bereken de nettoautokosten als je een kilometervergoeding krijgt
29/04/2020: Vennootschapsbelasting (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de vennootschapsbelasting voor alle jaren vanaf 2012
29/04/2020: Prijscalculator (ZZP Toolkit) – nieuw – hoeveel moet je verkopen tegen welke prijs voor een bepaald omzetdoel?
29/04/2020: Netto besteedbaar inkomen ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken gedetailleerd hoeveel je netto overhoudt als ZZP’er.
28/04/2020: Benodigde declarabele uren – nieuw – hoeveel declarabele uren zijn nodig voor een bepaald gewenst netto besteedbaar inkomen?
28/04/2020: Transitievergoeding – nieuw – bereken nauwkeurig de transitievergoeding bij ontslag
28/04/2020: Werk & Inkomen Toolkit – nieuw – voor werkgevers én werknemers: bereken het bruto-netto loon, belastingen, heffingskortingen, bijtelling auto/fiets van de zaak, vakantiegeld, transitievergoeding, autokosten etc.
22/04/2020: Salarisvergelijking (ZZP Toolkit) – update – verdien je meer in loondienst of als zelfstandige?
21/04/2020: Cashflow-matrix (Financial Planning Toolkit) – nieuw – omzet vs. inkomsten en kosten vs. uitgaven
21/04/2020: Privebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – bereken het benodigd inkomen uit je onderneming
20/04/2020: Financieringsplan (Financial Planning Toolkit) – nieuw – stel de financiering vast voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
19/04/2020: Investeringsbegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – investeringsbegroting voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
17/04/2020: NOW-regeling – update versie 8 – inclusief vermindering vanwege lagere SV-loonsom
16/04/2020: Liquiditeitsprognose (Financial Planning Toolkit) – nieuw – liquiditeitsplanning in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
13/04/2020: Exploitatiebegroting (Financial Planning Toolkit) – nieuw – exploitatiebegroting in Excel voor de komende 5 jaar en/of 12 maanden
12/04/2020: Beleggen Toolkit – nieuw – 14 onmisbare spreadsheets voor beleggers
11/04/2020: NOW-regeling – update versie 7 – loon per 4 weken of per maand, tussentijds uitgekeerd vakantietoeslag en afronding omzetverlies
11/04/2020: Profit Tracker (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – wat is het gemiddelde rendement op je beleggingen?
11/04/2020: Eindkapitaal beleggingen berekenen (Sparen & Beleggen Toolkit) – nieuw – hoe snel is je beleggingsdoel behaald?
09/04/2020: NOW-regeling – update – inclusief berekening definitieve subsidie
08/04/2020: Meewerkaftrek (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken de meewerkaftrek van je fiscale partner?
03/04/2020: NOW-regeling – gratis – bereken de tegemoetkoming in de loonkosten conform de NOW-regeling
02/04/2020: Onderhoudskosten voertuig (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de onderhoudskosten van een voertuig
27/03/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – update – vergelijk nu tot 6 auto’s met elkaar met heldere conclusies en grafieken
25/03/2020: Vaste activa register – update – houdt beter rekening met bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer niet afgeschreven wordt.
24/03/2020: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – update – betere inschatting winst en belasting
18/03/2020: Transportopdracht (Transport Toolkit) – nieuw – maak een opdrachtbevestiging voor charters of eigen rijders
13/03/2020: Consolidatie in Excel – nieuw – snel een geconsolideerde jaarrekening
10/03/2020: Huishoudboek in Excel – update 1.1 – automatische rubricering op basis van tegenrekening (diverse banken)
02/03/2020: Huishoudboek in Excel – nieuw – beheer je persoonlijke financiën als een pro
02/03/2020: Hypotheek berekeningen – update – inclusief vergelijkingsoverzicht (3 in 1)
29/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – update – nu ook korting in bedragen ingeven en margeberekening
15/02/2020: Staffelprijzen berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – op basis van ordergrootte en kortingstabel
14/02/2020: Hypotheek berekeningen – voor annuïteiten-, spaar- en lineaire hypotheek
14/02/2020: Winstmarge omrekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – tussen een percentage van de verkoopprijs en over de inkoopprijs.
13/02/2020: Btw berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken het btw-bedrag
12/02/2020: Brandstoftoeslag (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de brandstoftoeslag op 2 manieren
10/02/2020: Prijzen, marges en korting berekenen – nieuw – bundel van 9 templates
08/02/2020: Declaratieformulier in Excel – update – nieuw ontwerp toegevoegd
08/02/2020: Korting en aanbiedingsprijs – nieuw – op basis van adviesprijs en/of korting
07/02/2020: Prijzen en marges berekenen – nieuw – bereken de verkoopprijs, inkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van inkoopprijs en winstmarge
07/02/2020: Inkoopprijs berekenen – nieuw – op basis van verkoopprijs of winstmarge
07/02/2020: Kostprijs en verkoopprijs berekenen – nieuw – op basis inkopen, arbeid en winstmarge
07/02/2020: Winstmarge berekenen – update – op basis van verkoopprijs en inkoopprijs
07/02/2020: Gemiddelde marge berekenen – nieuw – over je gehele productportfolio
06/02/2020: Kilometerregistratie in Excel Premium – update 2.0 – compleet nieuwe look & feel
04/02/2020: Financial Modelling – nieuw – voorspel de winst- en verliesrekening, balans en het kasstroomoverzicht van je onderneming.
03/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.5 – btw-overzicht, omzetrapport en factuuroverzicht toegevoegd
01/02/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.4 – extra (nu instelbare) tariefsoorten
31/01/2020: Verlofdagen berekenen – nieuw – bereken verlofrechten (individueel of alle medewerkers)
29/01/2020: Verlofkaart in Excel – update 5.0 – nieuw menu + tijd-voor-tijd-register + extra weekrapport (alle medewerkers in beeld voor 1 specifieke week). Lees versiebeheer >
27/01/2020: Urenstaat en factuur voor Zorg Professionals – update 2.0 – nieuw menu + onkosten declareren, top 10 overzichten en nieuwste cao’s
06/01/2020: Verhuurmanager in Excel – update 1.3 – nieuw menu en topmenu
04/01/2020: Winst uit BV naar privé (ZZP Toolkit) – hoeveel houd je privé netto over van je winst uit je bv?
04/01/2020: Projectbudget (Projecten Toolkit) – nieuw – maak een eenvoudig budget voor je project
04/01/2020: Work Breakdown Structure (Projecten Toolkit) – nieuw – hiërarchisch overzicht van projecttaken
02/01/2020: Autokosten vergelijken (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – welke auto is voordeliger?
02/01/2000: Bijtelling en kosten fiets van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw
02/01/2000: Bijtelling en kosten auto van de zaak (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – wat is de bijtelling en wat kost de auto/fiets van de zaak netto per maand/jaar?
01/01/2020: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2020:

Nieuwe producten en product updates 2019

30/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.1 – top 10 overzichten toegevoegd.
22/12/2019: Voorraadbeheer in Excel – nieuw – simpel voorraadbeheer voor (kleine) ondernemers inclusief facturen, bestelbonnen en pakbonnen.
16/12/2019: Auto van de zaak of in privé 2.0 (Auto & Wonen Toolkit) – nieuw – bereken nauwkeurig wat gunstiger is: een auto van de zaak, in privé of een bestaande auto met kilometervergoeding rijden.
12/12/2019: Vakantieplanner per maand – nieuw – unieke vakantieplanner per maand in de vorm van een handige strokenplanner. 10 instelbare kleurcodes. Feestdagen en weekenddagen direct zichtbaar.
11/12/2019: Boekhouden in Excel – update 6.0 – nu met grootboekmutatiekaarten, KOR 2020, factuur met flexibele kolomindeling, klantenrapport projecten etc, Lees meer over deze update in dit blogartikel
09/12/2019: Effectiviteit beheersmaatregelen (Projecten Toolkit) – nieuw – bepaal de effectiviteit en financiële haalbaarheid van beheersmaatregelen (risicomanagement)
03/12/2019: Ziekteverzuim in Excel – update 2.0 – nieuwe moderne look & feel, navigatiemenu’s en weekrapport toegevoegd.
03/12/2019: Urenstaat werknemer – update 1.3 – uitgebreid met een vierwekelijkse urenstaat
20/11/2019: Urenstaat werknemer – update 1.2 – bevat nu ook een maandelijkse urenstaat
13/11/2019: Benodigde omzet (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken exact welke omzet je moet halen om alles zonder problemen te kunnen betalen.
07/11/2019: Groepsuitgaven in Excel – nieuw – eenvoudig groepsuitgaven bijhouden en verdelen. Beheer de de gemaakte kosten van je vrienden of deelnemers en bereken snel en automatisch wie hoeveel verschuldigd is aan wie.
06/10/2019: Verhuurmanager in Excel – update 1.2 – nu met bezettingsoverzicht tijdens een bepaalde periode en de naam van de huurder in beeld op de beschikbaarheidskalender
02/10/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.1 – met ondersteuning voor het nieuwste formulier rekening en verantwoording van de rechtbank
26/09/2019: Excellent Plan – nieuw – het ultieme financieel plan in Excel voor ondernemers met 21 analysetools en tientallen rapportages
18/09/2019: Business Case in Excel – nieuw – krijg je investeringsvoorstel wél goedgekeurd
03/09/2019: Offerte- en factuursjabloon – nieuw – 4 unieke en 100% aanpasbare sjablonen
29/08/2019: Urenstaat werknemer – update 1.1 – kies nu uit 10 x 10 kleuren en stel valuta in
24/08/2019: Watervalgrafieken – nieuw – 10 watervalgrafieken voor winst- en verliesrekening (6x), cash flow (2x) en omzetverdeling (2x).
07/08/2019: Urenstaat werknemer – nieuw – voor werknemers van bedrijven die gewerkte uren moeten rapporteren, maar geen in/uit kloktijden registreren.
06/08/2019: Discounted Cash Flow (DCF) waarderingsmodel – nieuw – bereken de waarde van je onderneming
02/08/2019: Financieel rapportagemodel – nieuw – inclusief prognose en scenarioanalyse
30/07/2019: Declaratieformulier (Personeelszaken) – nieuw – declaratieformulieren in 4 stijlen. Handmatig of in Excel invullen.
29/07/2019: Ballonkrediet (Lenen & Krediet Toolkit) – nieuw – bereken de maandtermijn en het restbedrag bij tussentijdse aflossing.
15/07/2019: Veiligheidsladder in Excel – nieuw – Slimme zelfevaluatietool voor tredes 2 t/m 5 van de veiligheidsladder. Inclusief alle vragenlijsten, dashboard, scoretabel, gapanalyse en actielijst.
01/07/2019: Resultaatvergelijking – nieuw – Vergelijk en analyseer de resultaten met de cijfers van vorig jaar, de begroting, prognose en/of benchmark.
19/06/2019: BV of Eenmanszaak (Ondernemen Toolkit) – update – nieuwe opmaak en grafieken
19/06/2019: Vrije kasstroom (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de vrije kasstroom van een onderneming
19/06/2019: WACC-berekening (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken de gemiddelde kosten van het vermogen
18/06/2019: Voorziening dubieuze debiteuren (Ondernemen Toolkit) – nieuw – vorm een voorziening voor klanten die niet betalen
18/06/2019: Ritprijs berekenen (Transport Toolkit) – nieuw – bereken de ritprijs volgens twee methoden: top-down en bottom-up
17/06/2019: Winstberekening eigen rijder (Transport Toolkit) – nieuw – wat verdien je per rit of periode?
17/06/2019: Betalingskorting (Ondernemen Toolkit) – nieuw – wat kost betalen in termijnen extra?
16/06/2019: Winstmarge berekenen (Ondernemen Toolkit) – nieuw – bereken je winstmarge op verkopen
30/05/2019: Optimaal inkomen DGA (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken het optimale dga-inkomen
19/05/2019: Belastingdruk ZZP’er (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe hoog je belastingdruk is en je besteedbaar inkomen
17/05/2019: Ledenadministratie in Excel – nieuw – simpele ledenadministratie én boekhouding voor (kleine) verenigingen en clubs (zie ook >)
14/05/2019: Startbaan (ZZP Toolkit) – nieuw – bereken hoe lang je het volhoudt als starter
12/05/2019: Bewindvoering in Excel – update 2.0 – met nieuwe rapportages (lees verder >)
06/05/2019: Uurtarief berekenen (ZZP Toolkit) – bereken je uurtarief bij een bepaald netto maandinkomen
06/05/2019: Declarabele uren berekenen (ZZP Toolkit) – bereken het aantal declarabele uren per jaar
20/04/2019: Auto van de zaak of privé (ZZP Toolkit) – bereken zelf wat gunstiger is.
13/04/2019: SIMPLEXCEL – nieuw – simpele maar volledig Excel boekhouding op basis van het kasstelsel
09/04/2019: Middeling (ZZP Toolkit) – update voor 2018 en 2019
02/04/2019: Verhuurmanager in Excel – nieuw – verhuurbeheer zonder dure software
26/03/2019: Vrijheidsgetal – nieuw – bereken wat je nodig hebt om zonder geldzorgen te leven
04/03/2019: Vakantieplanner in Excel –  update – uitgebreid met maandvariant (naast kwartaal en week)
05/02/2019: Financial Planning Toolkit – update – vernieuwd met totaal 7 geactualiseerde templates
04/02/2019: Auto & Wonen Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 12 nieuwe en verbeterde templates
02/02/2019: Lenen & Krediet Toolkit – update – compleet vernieuwd met totaal 11 nieuwe en verbeterde templates
01/02/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – update – compleet vernieuwd inclusief handige To Do Checklists
30/01/2019: ZZP Toolkit – update – nieuwe template Belastingdruk ZZP’er berekenen
26/01/2019: Btw-aangifte vierde kwartaal – voorkom een suppletieaangifte met deze tip
16/01/2019: Boekhouden in Excel België 5.1 – grote update naar versie 5.1
09/01/2019: Kalender & Vrije tijd Toolkit – 8 praktische kalender en datum rekentools
06/01/2019: Sparen & Beleggen Toolkit – 14 handige rekentools voor sparen en beleggen

Nieuwe producten en product updates 2018

23/12/2018: Boekhouden in Excel Upgrade – nieuw product – wijzig eenvoudig van pakket of het aantal licenties
20/12/2018: De volgende producten bevatten nu de belastingtabellen van 2019.

12/12/2018: Kwitantie in Excel – kwitanties in Engels, Duits en Frans toegevoegd
09/12/2018: RCSA-template – nieuw product (Risk Control Self Assessment)
02/12/2018: Sjabloon Verlofaanvraag – nieuw product, verlofaanvraagformulieren in 4 ontwerpen
14/11/2018: Boekhouden in Excel 5.1 – zie dit blogartikel
13/11/2018: Gratis Excel boekhouding templates – nieuwe producten met een Winst- en verliesrekening, Balans, Kolommenbalans, Debiteurenbeheer, Crediteurenbeheer, Factuur en Pakbon
02/11/2018: Bewindvoering in Excel – nieuw product – De ideale alles-in-een oplossing voor de administratie, rekening en verantwoording voor (familiaire) bewindvoerders.
19/10/2018: Urenstaat en Factuur voor Coaches – nieuw product – Factureer en rapporteer per gesprek. Factuur en urenstaat in 10 verschillende kleuren! Aanpasbare kolomindeling.
16/10/2018: Afschrijvingsstaat in Excel – nieuw product – Registreer simpel je investeringen (vaste activa) en bereken snel de afschrijvingen, boekwaarden en resultaat bij verkoop van je vaste activa voor elk boekjaar.
17/09/2018: Transport Toolkit – nieuw product – een unieke bundel rekenmodellen voor eigen rijders.
11/09/2018: Urenstaat en Factuur voor Zorg Professionals – nieuw – een alles-in-één oplossing voor het registreren, verantwoorden én factureren van gewerkte uren voor professionals in de zorg.
29/08/2018: Excel bookkeeping template – nieuw product – gratis Excel boekhoudpakket nu te downloaden in Nederlands of Engels.
22/06/2018: Factuursjabloon Iris – nieuw product- een moderne factuur die direct inzicht geeft in alle belangrijke zaken.
20/04/2018: Kwitantie in Excel – nieuw product – maak snel en eenvoudig professionele kwitanties voor al je kasontvangsten.
16/04/2018: Vakantieplanning Plus – nieuw product – maak eenvoudig en doeltreffend de vakantieplanning voor je personeel of collega’s.
05/04/2018: Huishoudbudget – nieuw product – blijf scherp op je centjes letten met dit prachtige huishoudbudget in Excel.
23/03/2018: STYKKER – nieuw product – het eerste en enige Excel-sjabloon waarmee je uren, kilometers en al je verkochte producten en diensten kunt registrerenverantwoorden én factureren in één enkel Excel-sjabloon.
15/03/2018: Factuursjabloon Alant – nieuw product- deze minimalistische factuur is uitstekend geschikt voor ondernemers die duidelijkheid willen bieden aan hun klanten.
21/01/2018: Kasboek in Excel 2.0 – update – het bevat een simpele tabel voor het registreren van je kastransacties en geeft je direct inzicht in al je inkomsten en uitgaven. Een slim dashboard helpt je hierbij.
03/01/2018: Urenregistratie in Excel voor Projecten 2.0 – update – met dit slimme sjabloon registreer je snel en gemakkelijk al jouw belangrijke projectgegevens. Denk hierbij aan de gewerkte, declarabele en gefactureerde uren, kilometers én kosten per project en medewerker.

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1810 reviews.