Simpele begroting maken voor ZZP’ers

Een simpele begroting maken? Dat valt als (startende) ondernemer niet altijd mee. En toch moet je die maken! Een goed financieel plan vertelt je of je plannen haalbaar zijn. Zonder inzicht in de (toekomstige) prestaties van je onderneming kun je onmogelijk intelligente beslissingen nemen. In hoofdstuk 5 van mijn boek ‘Het grote geldboek voor de kleine ondernemer‘ leg ik uit hoe je in 5 praktische stappen een simpele begroting opstelt. In elke stap beschrijf ik waar die voor dient en hoe je die zet. Iedere stap wordt ondersteunt met een praktische Excel-template. De templates van de vijf stappen zijn gebundeld in de Financial Planning Toolkit en zijn aangevuld met twee bonussheets.

simpele begroting voor zzp'ers

De Financial Planning Toolkit is een complete set templates om de financiële haalbaarheid van je plannen te toetsen. Een set van 7 spreadsheets voor jouw simpele begroting(en).

  1. Exploitatiebegroting: een onderbouwing van de omzet, kosten en resultaat
  2. Investeringsbegroting: hoeveel heb je nodig om te starten?
  3. Financieringsplan: hoe kom je aan kapitaal om je onderneming te financieren?
  4. Liquiditeitsprognose: heb je iedere maand voldoende geld beschikbaar?
  5. Privébegroting: hoeveel inkomen heb je maandelijks nodig uit je onderneming?
  6. Cashflowmatrix: bereken in welke maand je inkomsten en uitgaven vallen op basis van een patroon
  7. Startbaan: hoe lang is je startbaan? Wanneer is je geld op?

simpele begroting met de financial planning toolkit

1. Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting laat zien hoe winstgevend je onderneming is. En ze ziet er in principe hetzelfde uit als je winst- en verliesrekening. De exploitatiebegroting bevat een reële en goed onderbouwde inschatting van je omzet, kosten en bedrijfsresultaat. De omzet wordt berekend met de verkoopprijs (exclusief btw) van je producten of je uurtarief en het aantal producten of uren dat je verwacht te verkopen in het betreffende jaar.

Vermeld in de toelichting welke offertes je hebt uitgebracht en wat de kans is dat je de opdracht krijgt. Vermeld ook welke contracten je al hebt afgesloten. Licht toe hoe je de kostprijs van je omzet (inkoopprijs) hebt berekend. Bijvoorbeeld door een margeberekening. Maak tot slot een goede inschatting van alle overige kosten en licht deze toe. Het is aannemelijker dat je het begrote resultaat haalt als je een voorzichtige begroting opstelt. Wees reëel in je schattingen en onderbouw deze zo veel mogelijk!

5 jaar variant

Exploitatiebegroting in Excel

12 maanden variant

Exploitatiebegroting maken per maand

Je ontvangt dus 2 versies:

  1. Een exploitatiebegroting voor de komende 5 jaar – download een voorbeeld
  2. Een exploitatiebegroting voor de komende 12 maanden – download een voorbeeld

2. Investeringsbegroting

Hoeveel geld heb je nodig om te starten? Tijdens het ondernemen doe je investeringen. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van een auto, computer, laptop, visitekaartjes, ontwikkelkosten van je product, je website etc. Als je producten verkoopt, dan heb je waarschijnlijk ook een beginvoorraad nodig. Vergeet niet om ook de kosten voor je eigen levensonderhoud te voorzien. Bij aanvang heb je wellicht nog weinig inkomsten uit je onderneming. Al deze zaken vormen de investeringsbegroting.

financial planning toolkit - investeringsbegroting

Download hier een voorbeeld investeringsbegroting inclusief gedetailleerde onderbouwing.

3. Financieringsplan

Met het ingevulde investeringsbegroting weet je precies wat je nodig heeft om uw onderneming te starten. Het financieringsplan beantwoordt de vraag hoe je aan kapitaal komt om deze investeringen te betalen. Je betaalt investeringen uit eigen middelen (eigen vermogen) of uit externe financiering (vreemd vermogen). Tot het eigen vermogen behoort het geld en de bedrijfsmiddelen die je zelf inbrengt. Achtergesteld vermogen zijn leningen die achter in de rij staan bij een faillissement. Zij worden dan als laatste terugbetaald. Daarom worden ze ook wel beschouwd als garantievermogen. Bijvoorbeeld als je geld leent van een familielid.

Het eigen vermogen is veelal minimaal 25% van het totale kapitaal. Wanneer het eigen vermogen onvoldoende is om je investeringen te betalen dan zoek je naar externe middelen, het vreemd vermogen. Bijvoorbeeld leningen en kredieten van banken. Deze hebben een korte of lange looptijd.

Download hier een voorbeeld financieringsplan inclusief gedetailleerde onderbouwing.

4. Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsbegroting laat zien of je iedere maand voldoende geld beschikbaar hebt. Deze begroting toont de geldstromen. Hoeveel komt er maandelijks binnen, hoeveel geld er uit en wat is het saldo aan liquide middelen aan het eind van iedere maand? Je begint met het beginsaldo van je bankrekening(en) en kas en maakt vervolgens een inschatting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende maanden. Let op: in de liquiditeitsbegroting zijn de bedragen inclusief btw! Als je voor een heel jaar de verwachte geldstromen in kaart brengt dan zie je in één oogopslag wanneer je geld tekort komt.

Ten opzichte van de winst- en verliesrekening (exploitatiebegroting) ontstaan met name grote verschillen als je grote investeringen doet. Dit zijn namelijk direct grote uitgaven, terwijl u deze geleidelijk in je exploitatiebegroting opneemt via de afschrijvingen.

financial planning toolkit - liquiditeitsprognose

Download hier een voorbeeld liquiditeitsprognose.

5. Privébegroting

De privébegroting helpt je bij het bepalen hoeveel inkomen je maandelijks nodig heb uit je onderneming. In de privébegroting worden alle persoonlijke inkomsten en uitgaven op een rij gezet. Aan de hand van je bankafschriften krijg je een goed beeld van al je inkomsten en uitgaven. Zijn alle uitgaven wel strikt noodzakelijk? Dit is meteen een mooi moment om te bezuinigen. Het verschil tussen je inkomsten en uitgaven is het minimaal benodigde inkomen uit je onderneming.

financial planning toolkit - privébegroting

Download hier een voorbeeld privébegroting.

6. Cashflow-matrix

Als je een factuur stuurt dan heb je nog niet direct je geld binnen, tenzij je 100% per kas of online direct afrekent. Als je een factuur ontvangt hoef je deze ook niet altijd direct te betalen. Bereken met deze template in welke maand je inkomsten en uitgaven vallen op basis van een patroon. Aan de hand van een procentuele verdeling per maand bepaal je wanneer je welke omzet daadwerkelijk ontvangt en welke kosten je in welke maand ook echt betaalt.

financial planning toolkit - cashflow matrix

Download hier een voorbeeld cashflow-matrix voor omzet, kosten en het totaal.

7. Startbaan

De voortdurende zorg van ondernemers is dat ons geld op is, voordat onze onderneming een succes is. Hier liggen we ’s nachts wakker van. En het gaat niet alleen om het geld om onze onderneming draaiende te houden; maar ook het geld om dagelijks van te leven. Een vliegtuig kan niet op-stijgen als de startbaan te kort is. Zo faalt een bedrijf als het geld op is. De metafoor van de startbaan staat in dit geval gelijk aan de tijd die het duurt, voordat je bedrijf geen geld meer heeft.

Bereken de lengte van je startbaan. Hoe lang duurt het voordat je geld op is? Speel met de getallen en ontdek hoe je jouw startbaan kunt verlengen.

financial planning toolkit - startbaan

Download hier een voorbeeld van de startbaan-berekening.

Zelf een simpele begroting maken?

Maak zelf een simpele begroting met de Financial Planning Toolkit.

https://www.boekhoudeninexcel.nl/product/business-toolkits/financial-planning-toolkit/

Alles-in-één template? Meerjarenplan?

Wil je één geïntegreerde template voor je financieel plan waarbij alle onderdelen automatisch aan elkaar gekoppeld zijn? Er zijn dan geen handmatige berekeningen en checks meer nodig tussen exploitatiebegroting, liquiditeitsprognose én balans. Lees in dit blogartikel hoe ik mijn begroting maak. Wil je ook een meerjarenbegroting maken? Of een gedetailleerd plan per maand?

Bekijk dan Het Financieel Plan in Excel.

https://www.boekhoudeninexcel.nl/product/begroting/financieel-plan-in-excel/

Plaats een reactie

De waardering van www.boekhoudeninexcel.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.1/10 gebaseerd op 1854 reviews.